Explore
Also Available in:

Sanxingduifolkets bronsträd

Mångtusenårigt arkeologiskt fynd ger en bild av syndafallet

Skrivet av Stephen Brennecke
Översatt av Gudrun Ringqvist (genesis.nu)

bronzetree_numbered
Figur 1. Bronsträdet från Sanxingduifolkets tid, som ger en bild av trädet med kunskap om gott och ont i Första Mosebok. A) Trädet i sin helhet. B) Förstorad detalj som visar den förbjudna frukten. C) Ormen. D) Evas hand. Klick för större bild.
Publicerat den Journal of Creation 20(2):8-10, augusti 2006.

År 1986 upptäckte några tegelbruksarbetare i Kina ett antal bronsstycken när de grävde efter lera på landsbygden vid Guanghan. De kontaktade myndigheterna, och arkeologer från Huaxi-universitetet i Chengdu kom dit och grävde fram två stora, djupa gropar fyllda med mycket intressanta artefakter som härrörde från Sanxingduifolket. Tidigare utgrävningar hade gjorts inom området år 1929. Från de två fyndgroparna fick man fram nästan 1000 artefakter, inklusive föremål av jade, brons, guld, elfenben, keramik och marmor samt redskap av ben.

Grovt räknat utgörs 800 av groparnas artefakter av bronsföremål, bland annat större och mindre statyer och dussintals bronshuvuden i naturlig storlek, varav några är delvis överdragna med guld. Man uppskattade att fynden legat nergrävda mellan 2700 och 4700 år.

Arkeologerna fann också bitar av ett stort bronsträd, som de rengjorde och satte samman. Som vid de flesta arkeologiska fynd, är debatten liten om vad man funnit. Men den är stor när det gäller innebörden av de funna föremålen och deras funktion.”Särskilt har trädets betydelse varit ett ämne för olika uppfattningar.”1

Genom åren har det professionella samförståndet angående dessa utgrävningar i själva verket stannat vid att Sanxingduifolkets ursprung (och fortsatta öde) är ett mysterium. Till exempel frågar man sig:

”Hur uppkom den avancerade bronssmältningstekniken och den Sanxingduikultur som symboliseras av de funna bronsföremålen?”
”Gåtan Sanxingdui är en gåta som sträcker sig genom tidsåldrarna.”2

Kanske kan Bibeln hjälpa till med en förklaring.

Beskrivning av bronsträdet

Bronsträdet är totalt 3,95 m högt, och höjden från den cirkelformade basen till toppen av grenarna är nästan 3,65 m (figur 1A). Det är ett fruktträd gjort i naturlig storlek. Uppifrån ser man grenarna radiera ut från den centrala stammen; och från sidan hur dessa sedan sträcker sig uppåt för att slutligen på ett likartat sätt böja sig ner mot marken. Varje gren slutar med en frukt som är insvept i konstfulla, gjutna bronslöv.

Det är slående att på merparten av grenarna är de löv som sitter i frukternas närhet gjutna i form av stora, hotfulla knivar (figur 1B)!

I trädet uppehåller sig en stor orm med en lång, smal, ormlik kropp gjuten så att den ses slingra sig ner längs stammen (figur 1C). Ormen är placerad med huvudet neråt i trädet och står på den cirkelformade basen. Ryggen är böjd så att huvudet ändå hålls upprätt och horisontellt.

Den har två horn längst upp på huvudet. Vissa delar av ormen fattas, men de bitar som fogats samman inkluderar en stjärtlik bildning som slutar i en lång kniv, och ett annat kort bihang som är sammangjutet med en mänsklig hand – handen är komplett med en tumme i motställning, en anatomiskt korrekt rad av knogar och detaljerade fingernaglar (figurer 1A och 1D). Slutligen har ormen små skuldror, och framfötter som den står på. Den stirrar ilsket med stora ögon. Det finns också nio fåglar i trädet, en på toppen av varje gren (figur 1A).

Jämförelse med kunskapens träd i 1 Mosebok

När vi jämför Sanxingduiträdet med kunskapens träd och syndafallet, som beskrivs i 1 Mosebok 2 och 3 kan man se att många karakteristiska drag är gemensamma:

1. Sanxingduifolkets bronskonstnärer formade ett stort träd—något som är ovanligt bland forntida bronsartefakter. 1 Moseboks berättelse om människans syndafall utspelar sig kring ett träd.
2. Sanxingduiträdet är ett fruktträd. När konstnärerna väl beslutat sig för att göra ett träd, kunde de ha valt många olika sorter: ett barrträd eller ett lövträd; ett stort eller ett litet; eller vilket som helst av de talrika trädslag som växte på Chengduslätten. Istället valde de att skapa ett fruktträd i naturlig storlek med frukter i naturlig storlek. Trädet i 1 Mosebok var ett fruktträd.
3. Bronsträdets frukter är i sin konstnärliga stil ”förbjudna”: när löven runt frukterna göts, fattade konstnärerna det avgörande beslutet att gjuta många av dem i form av långa knivar, vilket förmedlar två lika tydliga budskap: ”Ta inte av de här frukterna!” och ”Det här är dödligt!” 1 Moseboks träd bar också förbjuden frukt.
4. Konstnärerna har placerat en i detalj utformad orm i trädet. Trädet i 1 Mosebok blev också associerat till en orm.
5. Bronsormen har fortfarande fötter att gå med, och ingen frukt har ännu tagits från trädet. Guds förbannelse över ormen i 1 Mosebok 3:14 var att den skulle komma att ”gå” på sin ”buk” och ”äta jord”, vilket kanske innebär att den gick på ben innan frukten blev plockad.
6. Ormen utformades så att den, liksom frukten, framträder livsfarlig och/eller associerad med död, och den göts med en knivlik stjärt som liknar de löv som omger frukterna. 1 Mosebok berättar att dödens inträde i världen orsakades av att ormen lurade kvinnan att äta av frukten.
7. En människa finns intill bronsträdet, representerad av den mänskliga hand som är placerad vid ormens kropp. Skulle detta kunna vara Evas hand just då hon lyssnar till ormen men ännu inte har tagit av frukten?

När vi funderar över kombinationen av de här faktorerna, står det klart att konstnärerna inte bara har skapat ett specifikt träd, utan också har fångat ett specifikt ögonblick i tiden; utan tvekan det näst viktigaste ögonblicket i människans historia efter skapelsen. Sanxingduiträdet kan alltså avbilda mänsklighetens sista ögonblick av oskuld inför Gud. I trädets lövverk ser vi de förbjudna frukterna, och ingen har ännu blivit plockad. Ormen som snart ska orsaka människans fall finns där i sitt tillstånd före förbannelsen. Den är med sin knivlika stjärt en dödsbringande symbol.

Innebörden av sambandet Sanxingdui – 1 Mosebok

7549tree-of-knowledge

Om Sanxingduifolkets bronsträd ger en bild av kunskapens träd i 1 Mosebok, vad blir de logiska konsekvenserna? Det finns en mängd möjliga svar på den frågan men här är några förslag.

Sanxingduifolkets ursprung har förblivit ett mysterium i den sekulära världen, så ett samband mellan Sanxingdui och 1 Mosebok hjälper otvivelaktigt till att förklara mysteriet.

Relationen mellan den tidsperiod då Sanxingduifolkets civilisation existerade och den då 1 Mosebok skrevs blir då viktig. Man har uppskattat att Sanxingduifolket blomstrade under de 2000 åren mellan 2800 och 800 f.Kr.2

Så bronsträdet måste ha skapats under den tidsperioden. Tidpunkten då Mose skrev ner 1 Mosebok har förlagts till omkring år 1450 f.Kr.3

Om bronsträdet gjordes innan Mose skrev (vilket är troligt) och oberoende av hans skrift (vilket är så gott som säkert), står vi inför en annan fråga: Hur fick Sanxingduifolket vetskap om kunskapens träd?

Det förefaller som om Sanxingduifolket delade samma fäderneärvda traditioner som de människor från vilka Gud kallade Abram och sedan skapade nationen Israel. 1 Mosebok 11 stöder det antagandet, eftersom den redogör för förbistringen av människornas språk och för hur mänskligheten spriddes från Babels torn till de olika delarna av världen. Berättelsen anger att människorna vid den tiden hade ett och samma språk. Men trots att Gud förbistrade deras språk, behöll de en gemensam praktisk kunskap och ett gemensamt arv av fäderneärvda traditioner, som inkluderade skeendet kring människans fall, vilket inträffade vi trädets fot.

Om bronsträdet skapades innan Mose skrev 1 Mosebok eller skapades oberoende av hans inspirerade skrift, har Bibeln i denna artefakt en oavhängig ”bekräftelse” som från en annan synvinkel detaljerat kompletterar 1 Moseboks redogörelse för syndafallet. I hjärtpunkten av vad världen här kallar ett ”mysterium” kan vi mycket väl ha en stor skatt – Sanxingduifolkets bronsträd kan vara den äldsta kända, människotillverkade artefakt som anknyter till 1 Mosebok.

Noter

  1. Ruins of ancient city discovered, history gets rewritten, Shanghai Star, Shanghai, chinadaily.com, tillgänglig juli 2001. Åter till text.
  2. Historical wonders of Sanxingdui: puzzles of Sanxingdui through the ages, http://china.org, tillgänglig april 2006. Åter till text.
  3. Ryrie, C.C., The Ryrie Study Bible, Introduction to the Book of Genesis, King James Version, Moody Press, Chicago, IL, p. 5, 1978. Åter till text.

Helpful Resources

The True Story of the World
by Russell Grigg
US $10.00
Hard cover
Adam and Family
by Russell Grigg
US $10.00
Hard cover
15 Reasons to Take Genesis as History
by Dr Don Batten, Dr Jonathan D Sarfati
US $4.00
Booklet
How Noah's Flood Shaped Our Earth
by Michael J Oard, John K Reed
US $17.00
Soft cover