Explore
Also Available in:

Feedback archiveFeedback 2014

Tvrdnja o ‘pronalasku’ tamne materije neće pomoći krizi u kojoj je ‘veliki prasak’

preveo Mladen Cirjak

Objavljeno: 25. 01. 2014. (GMT+10)

Nakon pročitanog online članak o navodnom otkriću tamne materije, Naville je poslao email CMI-u kako bi oni dali kreacionističko viđenje stvari.

8894-hartnett3
Autor prof. John Hartnett, “u akciji”. Ranije je obznanio svoja stajališta o tamnoj materiji: ‘Ako priznanju velikog neznanja date ime—‘tamna tvar’ , ‘tamna energija’—onda ćete na kraju možda vjerovati da ste nešto i objasnili!”

A/Profesor John Hartnett odgovara:

Teoretičar ima ideju o miješanju (objedinjavanju) aksiona axions tamne materije i normalne materije kroz S/N/S spoj.[Komentar prevoditelja: supravodički Josephson-ov spoj]. Prije svega, aksion je teoretska čestica u WIMP (Weakly Interacting Massive Particle -Slabo međudjelujuća masivna čestica) kategoriji, no ova očekivana čestica mase 1 μeV je u WISP (Weakly Interacting Slim Particle - Slabo međudjelujuće lagane čestice) kategoriji. Potonje je ono što sam tražio laboratorijskim eksperimentom – 53 μeV para-foton mase— četiri godine.1 U svim eksperimentalnim potragama tog tipa, navodne čestice poput njih nije moguće izravno opaziti, već samo na osnovu njihovog očekivanog utjecaja na normalnu tvar i sektore zračenja. Dakle, teoretičar izračunava magnitudu parametra interakcije čestica tamne tvari s normalnom tvari/energijom (danas < 10-8, ili mnogo manju), te se izvode eksperimenti kako bi se ustanovila njena gornja granica. Ako dobijete signal – umjesto samo šuma – taj signal potječe od normalnog zračenja, pa morate odvojiti sve moguće lažne signale, a obično je očekivana detekcija ekstremno mala, te postaje izuzetno problematično sa sigurnosti reći – čak i kada imate nepoznat signal – da ste ostvarili detekciju.

Možda bi analogija bila reći da imate zatvoren kontejner hrane, a vaša teorija kaže da trebate pustiti stotine milijardi crva da izvana pužu po kontejneru, te u slučaju da se crv pojavi unutar kontejnera imate dokaz o čestici tamne materije koja je izvana ušla unutra. Prvo se jedan crv transformirao u česticu tamne tvari koja može slobodno prolaziti kroz stjenku kontejnera budući da nema interakcije s normalnom tvari, a potom se unutra transformirao natrag u crva. Jedini problem jest taj što bi morali eliminirati svaku mogućnost lažne detekcije zbog nekog drugog izvora koji generira crve unutar kontejnera. Lažni izvori buke su mnogobrojni i vrlo ih je teško eliminirati. U slučaju da pronađete crva u tom kontejneru, niti za trenutak ne bi rekli da je izvor neki egzotični oblik materije, zar ne?
Sama činjenica da se tijekom proteklih 40 godina na aksion poziva iz barem četiri različita razloga—kako bi se riješili problemi u fizici—pokazuje kako je on fizičarima “bog praznina” tamna materija u svim svojim utjelovljenjima još i više. Tvrdnja o detekciji tamne materije će trebati neobično snažne eksperimentalne dokaze – dobivene kroz više eksperimenata. Nova je čestica uvijek moguća. No razlog zbog kojeg se na nju poziva jest taj što standardni LCDM big-bang model bez nje i tamne energije ne funkcionira. On je žalosno manjkav. Postoje neke osobe iz mainstream-a koje sada razmatraju “odbacivanje” standardnog modela zbog onoga što nazivaju “krizom tamne materije”.
Ako svoju teologiju na velikom prasku—jer on ima porijeklo u vremenu—tada ignorirate slona u sobi.
Veliki prasak ima samo jednu privlačnu činjenicu onima koji vjeruju u navode Postanka; činjenicu da je imao početak u vremenu.
Evo nekih problema big bang modela:
 1. Nema Stvoritelja; ili je svemir stvorio samog sebe ili postoji nepoznat naturalistički uzrok početne ekspanzije.
 2. A priori on je započeo u stanju niske entropije šireći se uniformno u svim smjerovima. Kako je dospio u takvo stanje?
 3. Ako uključite ‘inflaciju’, koja je započela bez poznatog uzroka i zaustavila se bez poznatog uzroka.
 4. To je uključivalo spontano stvaranje energije, prostora i vremena iz ničega, gdje ništa znači ništa, čak niti prostor ili vrijeme.
 5. Zašto je došlo do praska? Nitko ne zna. Kako je započeo? Ne postoji fizika koja bi to opisala. Ovdje imamo “boga praznina”.
 6. Svemir bi trebao biti homogen i izotropan u najvećem mjerilu, ali mi opažamo nešto drugo u svim mjerilima.
 7. Svemir nema centar niti kraj; veliki prasak je bio svugdje.
 8. Trenutno je big bang svemir otvoren i beskrajan; dakle on je oduvijek morao biti beskrajan.
 9. Kako je svemir bez dimenzije mogao postati beskrajno velik? Iz eksplozije materija i anti-materija su nastale iz čiste normalne energije? Ali mi opažamo samo normalnu energiju. Asimetrija čestica je zbog toga pretpostavljena, ali teoretski i eksperimentalno ne može biti opravdana.
 10. Zvijezde prvotno moraju nastajati iz plinova vodika i helija, ali bez tamne materije potrebne gustoće u njihovim navodnim središtima gdje nastaju, zvijezde neće/ne mogu nastati. Bez tamne materije fizika mora biti kršena.
 11. Isti problem postoji kada je riječ o formiranju galaksija i klastera galaksija. Iz tog razloga u svim simulacijama početna koncentracija tamne materije je pretpostavljena.
 12. Svemir je euklidski. Zašto je to tako? To nije poznato, a standardni model zahtijeva da je to uvijek bio slučaj unutar jednog dijela na 10^50 tijekom povijesti svemira.
 13. Zašto je kozmičko pozadinsko zračenje tako uniformno (3°K)? to mora značiti da je svemir došao u stanje termalne ravnoteže rano u svojoj povijesti, no svjetlo nasuprotnih strana (horizonata) svemira koje vidimo danas tek sada doseže do nas i nikada se nije miješalo – problem horizonta – za rješenje čega je potrebno superluminalna svjetlost, jer inflacija to nije u stanju.
 14. Kako znamo da se svemir širi? To ne možete mjeriti eksperimentalno pa to morate pretpostaviti bez dokaza. Vjera; slijepa vjera je potrebna.
 15. Kao znamo da se širenje svemira ubrzava? Samo tako da na opažanjima primijenimo standardni model s tamnom materijom i energijom. u standardni model standardnom modeli dodamo. Potrebna su dva izmišljena faktora da se donese takav zaključak.
 16. Što je tamna energija? To nije normalna energija kakvu poznamo, poput elektromagnetskih fotona, tj. zračenja. Ona ima efekt anti-gravitacije. Normalna energije gravitira – ona ne anti-gravitira.
 17. Eksperimentalno ne možete provjeriti svoj big-bang model svemira na stvarnom svemiru, jer ne znamo kako bi svemir trebao izgledati – problem kozmičke varijacije.
 18. Zašto postoji axis of evil—opažana kod temperaturne anizotropije CMB zračenja? To je stvaran efekt, dokazan trima različitim neovisnim opažanjima, korištenjem različite opreme zasebnih satelita.
 19. Zašto klasteri galaksija ne pokazuju prednje sjene ako je CBM zaostali sjaj vatrene kugle velikog praska? Trebali bi, ali ne pokazuju. [Ed.: ovaj argument više nije održiv—vidi članak Dr Hartnett’s —CMB shadows and galaxy clusters”, J. Creation 32(2):3–4, 2018; biblescienceforum.com/2018/03/02/no-cmb-shadows-an-argument-against-the-big-bang-that-can-no-longer-be-sustained. creation.com/cmb-sjene-argument-to-ne-korištenje.]
 20. Milijuni spiralnih galaksija rotiraju prebrzo te iz tog razloga trebaju svemir koji se 85% sastoji od tamne materije, ali ona se u laboratorijima ne opaža. Ako je ona tako sveprisutna zašto nije otkrivena nakon 40 godina potrage?
 21. Postoje još mnogi drugi problemi – poput problema kozmološke konstante, problem monopola, problem izotropije, problem glatkosti i antropični svemir (također zvan Goldilocks svemir) gdje je on precizno ugođen kako bi život bio moguć.
 22. Napokon, zašto su ateisti tako odlučni eliminirati Stvoritelja iz svog svemira? Čak i sada je porijeklo u vremenu nešto što najviše mrze kod standardnog modela, te žele pronaći način na koji svemir ili nije imao početak ili je imao mnogo mogućih početaka, te da mi neke od njih opažamo u našim mjerenjima, što nema baš nikakvog smisla. No to je ideja profesora Stephen-a Hawking-a.
Kao što kažu u trgovini rabljenim automobilima: “kupci, oprez!” Big bang je potpuno kontradiktoran iskazima u Postanku 1 redoslijedom i sadržajem. Kršćani i oni poput dr. Hugh Ross-a koji vjeruju u bezbožne teorije njihove teologije ostat će nedostojni i nijekati Njegovu riječ.
Jedina istina je istina koja daje čast Stvoritelju (postoji samo jedan), a to znači vjernost Njegovoj Riječi. Veliki prasak dolazi od čovjeka, od ateista i onih niječu božansku Riječ.

Preporučene bilješke

 1. S. R. Parker, J. G. Hartnett, R. G. Povey, and M. E. Tobar, Cryogenic resonant microwave cavity searches for hidden sector photons, Phys. Rev. D. 88:112004, 2013. Natrag na tekst.