Explore
Also Available in:

Temné tajemství fyziků: Rychlé hvězdy neměly čas odletět

Napsal
Přeložil Jakob Haver (Kreacionismus.cz)

Publikováno v časopise Creation 41(1):18, Leden 2019
dark-secret

Nejprve to byla temná hmota, potom přišla temná energie, pak temné fotony a nyní se mluví o temných hvězdách, temných planetách, a dokonce o temném inteligentním životě v nějaké kompletní temné galaxii uvnitř naší galaxie Mléčná dráha.

Nicméně ve skutečnosti fyzici o temné hmotě a temné energii nevědí vůbec nic. Tyto pojmy a nejasné koncepty, které je představují, byly ve skutečnosti vymyšleny astrofyziky, protože ti připouštěli pouze materialismus (všechno, co existuje je hmota a energie). Následně dogmaticky trvali na důsledném uplatňování tohoto všeho na původ a strukturu vesmíru.

Když tito fyzici pozorují rychlosti rotace hvězd – nejen v naší vlastní galaxii, ale také v tisících dalších spirálních galaxií – zjišťují, že hvězdy ve spirálních discích se pohybují „příliš rychle“. Pohybují se tak rychle, že v jejich předpokládané životnosti – což také odpovídá životnosti jejich galaxií, řádově 10 miliard let – by se tyto galaxie měly dávno rozpadnout, protože jejich hvězdy by z galaxií odletěly pryč, nemohly by se v nich udržet.

Jelikož astrofyzici nedokážou tyto vysoké rotační rychlosti vysvětlit pomocí standardní vyzkoušené a ověřené newtonovské fyziky, vymysleli si představu, že galaxie ve skutečnosti obsahují 80% až 90% „temné hmoty“ – entita, která je sice všude, ale neexistuje žádná metoda, pomocí které bychom ji mohli vidět nebo detekovat.1

V jednom článku2 se uvádí, že tomu věří většina dnešních fyziků. To sice může docela dobře být, ale to není můj případ, a to jsem si jist, že se mohu kvalifikovat jako skutečný fyzik.3 V každém případě platí, že pravda není určována většinovým názorem.4

V takových věcech, jako je stvoření vesmíru, začali vědci opouštět Boží Slovo jako autoritu asi před 200 lety, a proto dnes mnozí věří v materialismus – tedy že neexistuje žádný Stvořitel a vesmír vznikl jednoduše sám od sebe, z ničeho.5 Jenže pokud se tento jejich pohled setkává s fakty, které mu odporují, není to vhodná chvíle opustit svou „temnou“ mytologii? Na místo toho by měli vzít v úvahu možnost, že vesmír není tak starý, jak si představují, tj. že byl stvořen asi před 6 000 lety, jak o tom svědčí Bible. Za těchto okolností už potom není vůbec divné, že tyto rychlé hvězdy neměly čas odletět pryč.

Odkazy a poznámky

  1. Hartnett, J.G., Why is dark matter everywhere in the cosmos? creation.com/dark-matter-everywhere, March 2015. Zpět k textu.
  2. Bazilchuk, N., Dark matter: how can we know if it exists? ScienceNordic.com, April 2016. Zpět k textu.
  3. Redakce CMI: Prof. John G. Hartnett odešel nedávno do penze – pracoval jako docent fyziky na Universitě v Adelaide (a dříve na University of Western Australia). Po svém odchodu byl Dr. Hartnett zapojen do malé společnosti Cryoclock Pty Ltd, aby komercializoval svůj výzkum ve vývoji ultra-stabilních hodin. Viz www.cryoclock.com. Publikoval více než 100 odborných článků v recenzovaných vědeckých časopisech a více než 100 konferenčních studií s několikerým mezinárodním oceněním a vyznamenáním. Viz creation.com/hartnettZpět k textu.
  4. Howard, G., Can all those scientists be wrong? Creation 36(1):20–22, January 2014; creation.com/scientists-wrong. Zpět k textu.
  5. Hartnett, J.G., On the origin of universes by means of natural selection—or, blinded by big bang blackness, creation.com/origin-of-universes, October 2014. Zpět k textu.

Helpful Resources

Dismantling the Big Bang
by Alex Williams, John Hartnett
US $20.00
Soft cover