Explore
Also Available in:

De bronzen boom van Sanxingdui

het oudste door de mens gemaakte Genesis-kunstwerk?

tekst Stephen Brennecke

bronzetree_withnumbers
Figure 1. De bronzen boom van Sanxingdui verbeeldt de boom der kennis des goeds en des kwaads. A) Volledige boom. B) Detail van de verboden vrucht. C) De slang. D) De hand van Eva.  Klik voor een grotere afbeelding.

Tijdens het afgraven van klei voor een steenfabriek bij Guanghan in China stuitten Chinese arbeiders in 1986 op allerlei bronzen voorwerpen. Ze lichtten direct de autoriteiten in. Al gauw kwamen er archeologen van de Huaxi universiteit in Chengdu. Bij opgravingen legden ze twee kuilen bloot. Deze bleken gevuld met buitengewoon artefacten van het Sanxingdui-volk. Dat was niet de eerste keer: in het gebied waren in 1929 ook al archeologische opgravingen gedaan. In de twee kuilen werden bijna 1000 kunstvoorwerpen ontdekt, inclusief objecten die waren gemaakt van jade, brons, goud, ivoor, aardewerk en werktuigen van bod. 

Ongeveer 800 van deze artefacten uit de schachten waren van brons, inclusief grote en kleine standbeelden en dozijnen van levensgrote bronzen hoofden; sommige gedeeltelijk overtrokken met goud. Volgens de autoriteiten zijn deze artefacten zo’n 2700-4700 jaar geleden begraven.

De archeologen ontdekten ook stukken van een grote bronzen boom, die ze schoon maakten en opnieuw in elkaar monteerden. Zoals over veel archeologische ontdekkingen is er ook over deze vondsten onenigheid over wat er precies is aangetroffen. Maar zeker over de betekenis van de opgegraven onderdelen is het laatste woord nog niet gezegd. „Met name over de betekenis van de boom bestaat groot verschil van mening.”1

De wetenschappers zijn het al jaren eens dat de opkomst en het verdwijnen van het Sanxingdui-volk in raadselen is gehuld. Wat hen bijvoorbeeld intrigeert, is:

„Hoe kwamen de Sanxingdui aan de wonderbaarlijke bronssmelttechniek en hoe kwam de cultuur die de Sanxingdui in brons tot uitdrukking brachten, tot stand?”
„de puzzel van de Sanxingdui is een eeuwenlange puzzel.”

Misschien kan de Bijbel helpen bij het vinden van een verklaring.

Observaties aan de bronzen boom

De bronzen boom meet 3,95 meter; vanaf zijn ronde voetstuk tot de top van zijn takken rijst hij ongeveer 3,65 meter omhoog. (figure 1A).Het blijkt een levensgrote vruchtboom. Van bovenaf gezien ontspruiten de takken van een centrale stam. Van opzij bekeken, groeien de takken opwaarts uit de stam en buigen zich vervolgens allemaal op dezelfde manier naar beneden, richting de grond. Elke tak loopt uit in een vrucht die is gevat in versierde, gegoten bronzen bladeren.

Het valt op dat de bladeren bij de vruchten aan de meeste takken zijn vormgegeven als grote dreigende messen. (figure 1B)!

De boom wordt bewoond door een grote slang met een lang, dun, slangachtig lichaam dat naar beneden kronkelt langs de stam.

De boom wordt bewoond door een grote slang met een lang, dun, slangachtig lichaam dat naar beneden kronkelt langs de stam.  (figure 1C). De slang hangt op z’n kop in de boom en rust op het ronde voetstuk. Zijn lijf is zo gebogen dat de kop omhoog geheven wordt en horizontaal staat. Bovenop zijn kop draagt hij twee hoorns. Sommige stukken van de slang zijn verloren gegaan. Maar de delen die opgegraven zijn laten een staartachtig lichaamsdeel zien dat eindigt in een lang mes.

Een ander klein onderdeel is vormgegeven als een menselijke hand – compleet met een opponeerbare duim, anatomisch correcte rijen van knokkels, en gedetailleerde vingernagels. Ten slotte heeft de slang aan de voorkant smalle schouders en korte poten waarop hij staat. Zijn grote ogen lijken te schitteren. (figures 1A and 1D). In de boom zitten ook negen vogels, elk neergestreken op het hoogste punt van iedere tak. (figure 1A).

Vergelijking met de boom der kennis des goeds en des kwaads in Genesis

De boom van Sanxingdui deelt verschillende kenmerkende eigenschappen met de boom der kennis des goeds en des kwaads zoals beschreven in Genesis 2 en 3:

  1. De bronskunstenaar van de Sanxingdui maakte een grote boom; een ongebruikelijk object tussen alle andere bronzen kunstvoorwerpen. Het Genesisverslag beschrijft de val van de mens in de omgeving van een boom.
  2. De Sanxingdui-boom is een vruchtboom. Kunstenaars die de boom maakten, konden deze ook vormgeven als naald- of loofboom, lange of korte boom, of een boom van een van de soorten die gevonden worden op de Chengduvlakte. In plaats daarvan hebben ze voor gekozen een levensgrote vruchtboom met levensgroot fruit eraan. De boom in Genesis was eveneens een vruchtboom.
  3. Op artistieke wijze is aangegeven dat het fruit aan de bronzen boom een ”verboden” vrucht is: toen kunstenaars de bladeren rond het fruit vormgaven, namen ze de uiterst belangrijke beslissing om af te beelden als lange messen. Die communiceerden twee duidelijke boodschappen: „Blijf van dit fruit af” en „dit is dodelijk”. De vrucht van de boom uit Genesis was eveneens verboden.
  4. De kunstenaars hebben aan de boom een gedetailleerde slang toegevoegd. In de boom uit Genesis is eveneens sprake van een slang.
  5. De slang had poten waarop hij liep. Ook was er geen vrucht van de boom genomen. De vloek van God over de slang in Genesis 3:14 was, dat deze zou kruipen op zijn buik en stof zou eten; dat houdt in dat deze op poten liep voordat de vrucht was geplukt.
  6. De slang is zo vormgegeven dat deze, evenals het fruit, geassocieerd wordt met de dood. Hij is vormgegeven met een staart die op een mes lijkt, vergelijkbaar met de vorm van het blad rond de vrucht. Het verslag uit Genesis schrijft het de oorsprong van de dood toe aan de verleiding van de vrouw door de slang en haar grijpen naar de verboden vrucht.
  7. Bij deze boom is een mens aanwezig, die wordt weergegeven door een menselijke hand in de buurt van het lijf van de slang. Zou dit de hand van Eva zijn op het moment dat zij luistert naar de slang, maar de vrucht nog niet heeft genomen?

Wanneer we de combinatie van deze gegevens overwegen, is het duidelijk dat deze kunstenaars niet zomaar een bijzondere boom hebben gemaakt. Maar ze hebben een specifiek moment in de tijd willen weergeven; wellicht het belangrijkste moment in de menselijke geschiedenis na de schepping. De bronzen boom uit Sanxingdui beeldt het laatste moment van de menselijke onschuld voor God af. Aan de takken van de boom zien we het verboden fruit hangen, en niets daarvan is er al afgehaald. De slang die behulpzaam was bij de val van de mens is hier nog in zijn toestand voor de goddelijke vloek. Hij is symbolisch afgebeeld als de brenger van de dood, met zijn mesachtige staart.

Implicaties van een verband tussen Sanxingdui en Genesis

Als de bronzen boom van Sanxingdui een afbeelding is van de boom der kennis des goeds en des kwaads uit Genesis, wat zijn dan de logische gevolgtrekkingen? Op die vraag zijn veel antwoorden mogelijk; hieronder een paar suggesties.

De oorsprong van het Sanxingdui-volk blijft een mysterie in de seculiere wereld, zodat het leggen van een verband tussen Sanxingdui en Genesis wellicht kan helpen om dit raadsel op te lossen.

Hiervoor is het van belang om de perioden van de Sanxingdui-beschaving en tijd wanneer Genesis werd geschreven van belang. Er zijn schattingen dat het Sanxingdui-volk zijn bloei beleefde tussen 2800 en 800 voor Christus,2 een tijdsbestek van 2000 jaar.

De periode waarin Mozes Genesis heeft geschreven wordt in het algemeen gedateerd op 1450 tot 1410 voor Christus.3 

Als de bronzen boom was gemaakt voordat Mozes Genesis schreef (wat heel waarschijnlijk is) en onafhankelijk van zijn geschrift (wat bijna zeker is), moeten we een andere vraag onder ogen zien: hoe kwam het Sanxingdui-volk aan zijn kennis van de boom der kennis des goeds en des kwaads?

Het lijkt erop dat het Sanxingdui-volk dezelfde voorouderlijke traditie deelde als de volkeren waaruit God Abraham riep en daaruit het volk van Israël bouwde. Genesis 11 ondersteunt deze gedachte; daar staat de spraakverwarring beschreven en de verspreiding van de mensheid van de toren van Babel naar allerlei gebieden op aarde. Het verslag van de spraakverwarring wijst er op dat de mensheid op dat moment nog een volk vormde met een taal.Hoewel God de spraak verwarde, behielden ze de gemeenschappelijke technologie en een gemeenschappelijke erfenis met gemeenschappelijke voorouderlijke tradities, waaronder de gebeurtenissen rond de val van de mensheid die gebeurde aan de voet van een boom.

Als de bronzen boom gemaakt was voor Mozes Genesis schreef, of als deze gemaakt was onafhankelijk van Mozes’ (door Gods Geest, red. ) geïnspireerde geschrift, bevestigt dit artefact onpartijdig het Bijbelse verslag in Genesis tot in de kleine details. Ten diepste is dit –wat de wereld een mysterie noemt– in werkelijkheid een grote schat: de bronzen boom van Sanxingdui zou wel eens het oudst bekende door de mens gemaakte Genesiskunstwerk kunnen zijn.

Referenties

  1. Noten Ruins of ancient city discovered, history gets rewritten, Shanghai Star, Shanghai, chinadaily.com, accessed July 2001. Terug naar de tekst. Terug naar de tekst.
  2. Historical wonders of Sanxingdui: puzzles of Sanxingdui through the ages, china.org, accessed April 2006. Terug naar de tekst. Terug naar de tekst.
  3. Ryrie, C.C., The Ryrie Study Bible, Introduction to the Book of Genesis, King James Version, Moody Press, Chicago, IL, p. 5, 1978. Terug naar de tekst. Terug naar de tekst.

Helpful Resources

The True Story of the World
by Russell Grigg
US $15.00
Hard cover
15 Reasons to Take Genesis as History
by Dr Don Batten, Dr Jonathan D Sarfati
US $4.00
Booklet
Adam and Family
by Russell Grigg
US $15.00
Hard cover