Explore
Online premiere of Dismantled: A Scientific Deconstruction of the Theory of Evolution
Watch for free here!
Also Available in:

Vijf belangrijkste vragen van evolutionisten beantwoord

Er is hoop voor studenten aan hogere scholen

door
vertaald door George Van Apeldoorn

Gepubliceerd: 20 Augustus 2019

Scheppings research ná de seculiere academische wereld

iStockphotoquestion-group

Ik heb gewerkt in drie seculiere academische posities. In alle drie banen was evolutie het totale, overkoepelende denkkader. Er was absoluut geen mogelijkheid om scheppings ideeën naar voren te brengen. Een illustratie van de mate van vijandigheid tegenover creationisten in hedendaagse seculiere academia. Bij mijn eerste baan had ik atheïstische baas, die zichzelf zag als een trotse evolutionist. Gedurende mijn academisch dienstverband met deze universiteit, gaf ik een scheppings lezing (dus tegen evolutie) voor een kerk in de stad. Een paar dagen daarna kwam mijn baas mijn kantoor binnen, duidelijk erg verbolgen. Hij had uitgevonden over mijn lezing en zette mij vervolgens onder zware druk om af te treden.

Overstappen naar de scheppings dienst

Werken bij seculiere instanties was verstikkend, want het navolgen van research buiten de evolutionaire wereldbeschouwing om was niet toegestaan. Het houden van slechts één toegestane theorie omtrent oorsprong ontmoedigt kritisch denken. In de seculiere academische wereld heb ik veel bewijs voor schepping en tegen evolutie gezien, in hetgeen dat ik daadwerkelijk onderzocht. Soms ondervroeg ik mijn evolutionaire medewerkers voorzichtig omtrent deze bewijzen, en zij stonden soms verbaasd over de gevolgtrekkingen die ze zouden moeten maken. Ik heb honderden wetenschappelijke artikelen gelezen van evolutionisten in tientallen wetenschaps tijdschriften. Ik heb uitgevonden dat, ondanks het feit dat deze artikelen altijd in een evolutioneel licht gesteld worden, de data ook vaak uitgelegd kan worden ter ondersteuning van een bijbelse schepping.

Men moge dan denken dat het verlaten van een academische positie bij een universiteit om in de creationistische beweging te werken, academische zelfmoord is voor een wetenschapper, maar ik denk daar anders over. Als wetenschapper ben ik van mening dat datgene wat we in de natuur zien, in vergelijking, beter ondersteund wordt door de bijbelse schepping dan door de evolutie theorie. Het is ook bemoedigend te weten dat als christen, ik datgene wat ik in de natuur zie niet gescheiden behoeft te worden van wat we in de Bijbel lezen. Werken voor Creation Ministries International is een zegen voor mij, omdat ik het bewijs voor bijbelse schepping fulltime kan navorsen en hopelijk scheppings research kan bevorderen.

Hoe staat het ervoor met onze hogeschool studenten?

Ook al gaan onze kinderen naar de kerk en zelfs een christelijke school, bezoeken ze vaak nadien een seculiere universiteit, die broeinesten van ongeloof zijn. Militante atheïstische professoren proberen zelfs het niet eens te verbergen dat ze hun studenten trachten te indoctrineren in atheïsme en liberalisme. Mijn atheïstische baas op mijn eerste baan probeerde me herhaaldelijk te overtuigen dat Christendom verkeerd was en tevens, om de evolutionele theorie te aanvaarden.

Volgens onze research, maakt het een enorm verschil uit of studenten die kerkgaand zijn bewijs getoond is voor schepping vóórdat ze een hogeschool bezoeken. Een paar jaar geleden verrichte onze organizatie een interview van hogeschool studenten die kerkgaand waren vóór hun hogere opleiding. We vroegen die studenten die nu in evolutie geloven wat hun beste bewijs voor de evolutie theorie was. De bovenste “voorbeeldige” vijf redenen voor evolutie zijn toevallig ook de allereerste vijf redenen die onze sprekers krijgen wanneer ze kerken bezoeken. Laten we deze argumenten eens nagaan en dan beslissen aan welke kant de wetenschap echt staat.

Fossielen

De evolutie theorie stelt dat het fossielen bestand de verandering van dieren vertegenwoordigt vanuit eenvoudiger levensvormen naar meer gecompliceerde vormen over miljoenen jaren. Men gelooft dat de rots lagen (geologie) enorme tijden voorstellen en dat organismes die in deze rotsen zijn versteend, hun evolutionele ontwikkeling laten zien. De eenvoudiger levensvormen zouden gevonden worden in de lagen onder de meer gecompliceerde vormen. Charles Darwin stelde tevens dat, met verloop van tijd, de missende verbindingen tussen de groepen gevonden zouden worden.

Overblijfselen van dieren worden slechts zeer zelden onder buitengewone lichamelijke en chemische omstandigheden als fossielen gepreserveerd. Tot heden toe, i.p.v miljoenen ontbrekende schakels te vinden, vinden we uit dat ze nog steeds ontbreken. ledere keer weer vinden we dat de oudste vertegenwoordigers van de verschillende dier groepen net zo gecompliceerd zijn als hun moderne variaties, zonder enige onderlinge evolutie. Er zijn letterlijk duizenden van deze zogeheten “fossielen”. Enorme fossielen bedden, en de overblijfselen van dieren vertonen een snelle begraving die wijzen naar de Zondvloed van Genesis. Voor Christenen is het fossielen bestand, het veronderstelde sterkste bewijs voor evolutie, eigenlijk een van de gemakkelijkste dingen voor ons om te beantwoorden.

Dinosaurussen

Dinosaurussen zijn de echte reklame boegbeelden voor de miljoenen jaren en de evolutie theorie. De mensen hebben het vast in hun hoofd geprent dat dinosaurussen 250-65 miljoen geleden leefden. Maar een van best bewaarde geheimen van paleontologie is de aanwezigheid van zacht weefsel in dinosurus beenderen, die nu overal ter wereld worden gevonden en beschreven zijn in zo’n 50 verschillende publicaties. En in de laatste jaren is er overtuigend bewijs van Koolstof-14 in dinosaurus fossielen. Dit ontzenuwt de datums van miljoenen jaren die aan deze ongelooflijke dieren zijn toegekend. Ik ben nooit hierover iets onderwezen toen ik biologie studeerde aan de hogeschool.

Er zijn ook honderden dinosaurus gravures en tekeningen gevonden in landen over de gehele wereld. Dit toont aan dat mensen ooggetuigen waren van levende dinosaurussen. Deze gravures zijn gevonden in plaatsen waar fossielen van de specifieke dinosaurus soort niet aanwezig waren, hetgeen aangeeft dat de kunstenaars geen vlees op dinosaurus fossielen hebben geplaatst die ze hadden gezien. Daarnaast zijn er grote dinosaurus begraafplaatsen gevonden in verschillende plekken ter wereld. Onderzoekers hebben het aantal dinosaurus soorten grotesk overschat, hetgeen betekent dat dinosaurussen in Noach’s ark zouden hebben gepast gedurende de Zondvloed (b.v. als jongen en onvolgroeid)

Natuurlijke selectie

Natuurlijke selectie wordt aangeprezen als de motor van evolutie. Volgens de evolutie theorie, ontstaan er veranderingen in organismes, die de oorzaak zijn van het vormen van verschillende variaties. De vormen die in de beste staat verkeren worden gekozen om hun genen door te geven. Maar natuurlijke selectie verklaart uitsluitend het overleven van de sterkste, niet het arriveren van de sterkste. M.a.w., natuurlijke selectie is slechts een selectieve kracht, die de individuen met de zwakkere genen ruimt.

Ver verwijderd van een reden tegen schepping, is natuurlijke selectie een term die eigenlijk is uitgevonden een creationist, Edward Blyth (1810—1873). Creationisten erkennen dat nieuwe vormen (overigens geen bijbelse term) ontstaan door natuurlijke selectie, maar ze variëren slechts binnen bepaalde grenzen, naar hun soort (de juiste bijbelse term).

Evolutionisten houden ervan om erop te wijzen hoe sommige mutaties tot nieuwe soorten leiden. Het probleem doet zich voor als ze deze enkelvoudige stap helemaal terug leiden tot het begin van het leven. Maar de eigenschappen van mutaties in het genetisch materiaal ondersteunt dit niet.

Genetische veranderingen

Evolutie moet enorme hoeveelheden nieuw genetisch materiaal verwerken teneinde organismes te laten evolueren van enkelvoudige cellen tot complexe levende organismes over miljoenen jaren. Wat de bewijzen echter tonen, is dat mutaties op z’n best neutraal zijn. Soms vervoeren mutaties slechts genetische informatie tussen twee posities in de genome. In het ergste geval vernietigen mutaties de informatieVolgens nabootsingen, kunnen mutaties zelfs geen kleine hoeveelheden genetische informatie opbouwen die nodig zijn voor macro evolutie. Uiteindelijk copieëren mutaties de fouten in de instructies voor het maken van gecompliceerde organismes. Het is een uitzondering dat de complexiteit is verbeterd door het breken van de instructies voor het maken van de machine.

Koolstof datering

Veel mensen denken dat koolstof datering miljoenen jaren bewijst. De waarheid is echter het exacte tegenovergestelde. Als er koolstof wordt ontdekt in een monster, weten we dat het niet miljoenen jaren oud kan zijn. Er zijn niet veel mensen, met in begrip van de natuurwetenschaps studenten van de universiteit waar ik studeerde, die wisten hoe koolstof datering werkt. Het z.g. “halve leven” van koolstof is erg kort: na slechts 5730 jaar vergaat elke vorm van koolstof in levende wezens tot 50% van de begin waarde. In theorie, kan er geen waarneembare hoeveelheid koolstof worden gevonden ná slechts 200.000+ jaar. Scheppings onderzoekers hebben diamant monsters getest voor sporen van koolstof. Waar evolutionisten denken dat diamanten zelfs miljarden jaren oud zijn, hebben de Scheppings onderzoekers meetbare hoeveelheden koolstof in al hun monsters gevonden. Dit is opnieuw een directe wetenschappelijke wederlegging van de miljoenen of zelfs miljarden jaren die aan deze dingen zijn toegewezen.

Conclusie

Zoals u kunt zien , hebben wij bij Creation Ministries International 40+ jaar aan waarde in scheppings wetenschaps materiaal verzameld om aan te tonen dat er veel bewijs is dat een bijbelse schepping onderlegt in tegenstelling tot evolutie en miljoenen jaren. B.v, een van onze nieuwste en meest effectieve hulpmiddelen, de Achilles hiel van evolutie, toont hoe de evolutie theorie door echte wetenschap kan worden weerlegd, gepresenteerd door echte wetenschappers die een bijbelse schepping aanhangen. Het bewijs is aan onze kant en als christenen moeten we weten “wie onze vijand is”, omdat we moeten begrijpen wat we willen weerleggen. We moeten bereid zijn om de evolutionistische redenen te beantwoorden, met name in onze wereldlijke academische omgeving, omdat dit de stereotypische argumenten zijn die worden gebruikt om mensen (met name de onwetende studenten) te indoctrineren in een geloof dat wetenschap (ze bedoelen ‘evolutie’) op de een of andere manier de Bijbel weerlegt. Zoals je kunt zien is het ook erg gemakkelijk om de vijf beste argumenten voor evolutie te ontmantelen. Door deze ‘top vijf’ aan te pakken, kunnen we mede christenen helpen en in het bijzonder onze kinderen, om te begrijpen dat ze onze Bijbel kunnen vertrouwen. Door evolutionaire argumenten aan te pakken hebben we eigenlijk een manier om het geloof van onze gezinnen te helpen en om met vertrouwen, ons getuigenis effectiever te doen zijn.