Explore
Also Available in:
Poznámka redakce: Časopis Creation vychází nepřetržitě od roku 1978, a my pro zajímavost publikujeme z archivu některé články, jako je např. tento. Pro získání nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovýto starším článkům prohlédli níže ještě sekci Související články a Další čtení.

Zřekl se Darwin evoluce?

Napsal
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Zveřejněno na domovské stránce: 15. dubna 2009
Foto: Warwick Armstrong689Lady-Hope-grave-carl
Hrob lady Hope na hřbitově Rookwood, Sydney, Austrálie.

Charles Darwin zemřel 19. dubna 1882 ve věku 73 let. Pro některé bylo nepřijatelné, že by měl odejít z tohoto světa jako nevěřící, a tak se v několika následujících letech objevily příběhy, že Darwin změnil na smrtelné posteli názor a vzdal se evoluce. Již v květnu 1882 se tyto příběhy staly součástí kázání.1 Ten nejznámější je připisován lady Hope, která tvrdila, že když v Down House2 na podzim roku 1881navštívila Charlese upoutaného na lůžko, četl Knihu Židům, a když zmínila zprávu o stvoření v Genesis, byl znepokojen a požádal ji, aby příští den přišla znovu a promluvila na téma Ježíše Krista v zahradním altánu shromážděnému služebnictvu, nájemníkům a sousedům, což bylo asi 30 lidí. Tento příběh se poprvé objevil v tisku jako článek o obsahu 521slov v časopise American Baptist, Watchman Examiner,3 a od té doby byl přetištěn do mnoha knih, časopisů a traktátů

Hlavním problémem všech těchto příběhů je to, že všichni členové Darwinovy rodiny je popřeli. 8. února 1887 napsal Francis Darwin (syn Charlese) Thomasi Huxleymu, že zpráva o Charlesově zřeknutí se evoluce na smrtelné posteli je „falešná a bez jakéhokoli podkladu“,4 a v roce 1917 Francis potvrdil, že „nemá žádný důvod jakkoli věřit, že by on [jeho otec] někdy změnil svůj agnostický úhel pohledu“.5 Charlesova dcera Henrietta (Litchfieldová) napsala na stránce 12 londýnského evangelikálního týdeníku The Christian z 23. února 1922: „U jeho smrtelné postele jsem byla po celou dobu. Během jeho poslední nemoci, ale ani žádné jiné jeho nemoci Lady Hope nebyla. Osobně věřím, že ji nikdy ani neviděl, ale v každém případě na něj neměla žádný vliv v jakékoli části jeho myšlení nebo přesvědčení. On nikdy neodvolal žádný ze svých vědeckých názorů, ať už dříve nebo později … Celý příběh je zcela nepodložený“.6 Někteří dokonce dospěli k názoru, že žádná Lady Hope ani neexistovala.

Co si tedy o tom máme myslet?

Foto: Warwick Armstrong689Lady-Hope-headstone
Nápis na náhrobku.

Darwinův životopisec, Dr. James Moore, přednášející dějiny vědy a techniky na The Open University ve Velké Británii, strávil 20 let výzkumem údajů ze tří kontinentů. Vydal 218stránkovou knihu, v níž přezkoumává „legendu o Darwinovi“, jak ji také nazval.7 On říká, že lady Hope existovala. Narodila se jako Elizabeth Reid Cottonová v roce 1842 a roku 1877 se provdala za vdovce, vysloužilého admirála Sira Jamese Hopea. V 80. letech 19. století se při návštěvách starých a nemocných v Kentu věnovala evangelizaci. Zemřela v roce 1922 na rakovinu v Sydney v Austrálii, kde je dodnes k vidění její hrob.8

Moore dochází k závěru, že lady Hope by mohla navštívit Charlese v období od středy 28. září do neděle 2. října 1881, kdy tam František a Henrietta téměř jistě nebyli, ale jeho manželka Emma nejspíš přítomna byla.9 Moore popisuje Lady Hope jako „zkušenou vypravěčku, která v rozhovorech dokáže navodit dojemnou atmosféru a zkrášlit ji sentimentální spiritualitou“.10 Poukazuje na to, že její zveřejněný příběh sice obsahoval některé autentické podrobnosti pokud jde o čas a místo, ale také faktické nepřesnosti – Charles nebyl před smrtí upoután na lůžko šest měsíců, a altán byl příliš malý na to, aby pojal 30 lidí. Avšak tím nejdůležitějším aspektem příběhu je že neříká, že by se Charles zřekl evoluce nebo přijal křesťanství. On jen vyjádřil určité znepokojení nad svými mladickými spekulacemi a že některým lidem v církevním shromáždění pak musel dát za pravdu. Údajné zřeknutí a obrácení se jsou jen přikrášlením, které si ostatní buď přečetli v příběhu nebo si to vymysleli sami. Moore nazývá takové počínání „svatým padělkem“!

Je třeba poznamenat, že Emmu po většinu jejího manželského života hluboce trápil bezbožný charakter Charlesových názorů a jistě by velmi ráda potvrdila jakýkoli příběh skutečného obrácení, pokud by k němu došlo. To však nikdy neudělala.

Zdá se tedy, že Darwin neodvolal, a je škoda, že dodnes se příběh Lady Hope občas objevuje v traktátech, byť vydávaných a šířených lidmi v dobrém úmyslu.

Odkazy

  1. James Moore, The Darwin Legend, Baker Books, GrandRapids, Michigan, 1994, pp. 113–14. Zpět k textu.
  2. Down House si zachoval svůj starý název Darwinovy obce, byl však v polovině devatenáctého století změněn na Downe, aby se předešlo záměně s County Down v Severním Irsku. Zdroj: Odkaz č. 1, str. 176. Zpět k textu.
  3. Watchman Examiner, Boston, 19 August 1915, p. 1071.Source: Ref. 1 , pp. 92–93 and 190. Zpět k textu.
  4. Odkaz č. 1, str. 117, 144. Zpět k textu.
  5. Tamtéž, str. 145. Zpět k textu.
  6. Tamtéž, str. 146. Zpět k textu.
  7. Tamtéž. Zpět k textu.
  8. Po smrti admirála Hopea v roce 1881 se lady Hope provdala v roce 1893 za T.A. Dennyho, „filantropa s vepřovým“, ale raději si ponechala své dřívější jméno a titul (Odkaz č. 1, str. 85; 89–90). Zpět k textu.
  9. Odkaz č. 1, str. 167. Zpět k textu.
  10. Tamtéž, str. 94. Zpět k textu.