Explore
Also Available in:

Život na planéte Zem 2.0 – naozaj?

Objav planéty Kepler-452b

autor: 
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

V poslednej dobe sú médiá plné správ o objave planéty Kepler-452b, ktorá má byť údajnou dvojičkou Zeme.1,2 Bola objavená satelitným teleskopom Kepler vo vzdialenosti asi 1400 svetelných rokov. Jej hmotnosť je približne 5 krát väčšia, ako hmotnosť Zeme, a jej polomer je väčší cca o 60%, preto je jej gravitácia asi dvojnásobkom gravitácie Zeme. Jej rok3 je o 20 dní dlhší ako rok na Zemi. Preto je táto planéta zatiaľ najpodobnejšou k Zemi a leží v obývateľnej zóne jej hviezdy, ktorá je hviezdou triedy G, rovnako ako naše Slnko.

NASAearth2
Obr. 1: Predstava umelca o planéte Kepler-452b. Obrázok zobrazuje oblaky, kontinenty a oceány, pre ktoré nie je žiadny dôkaz.

V správach vidíte obrázky (napr. obr. 1 tu) planéty, kde sú nakreslené oceány, pevniny a niekedy dokonca aj zelené rastlinstvo. Žiadne z nich však nie sú skutočnými obrazmi planéty. Je príliš ďaleko, aby sa také niečo dalo zaznamenať, dokonca aj s najlepšími ľudskými teleskopmi.

Prečo toľko propagácie? Jednoducho je to nádej, že nájdeme život inde. Hlavná myšlienka znie nasledovne: Nájdime planétu veľkosti Zeme v obývateľnej zóne, ktorá sa taktiež nazýva zóna zlatovlásky – nie príliš horúca, nie príliš chladná, ale práve tak ako má byť – vzdialenosť od hviezdy, v ktorej môže byť voda v tekutom stave – objavme prítomnosť vody v jej atmosfére a to nám dá dobrú šancu objavenia života.4

„Táto planéta nielen že leží v zóne zlatovlásky – kde môže existovať život, pretože nie je ani príliš horúca ani príliš chladná na to, aby v nej bola voda v tekutom stave – no i jej hviezda vyzerá ako staršia sesternica nášho Slnka, povedala vesmírna agentúra USA.“

Pravdepodobnosť náhodného vzniku života

Nie je to však len o tom. Tvrdenie znie, že objavenie takej planéty je rovnako dobré ako objavenie života vo vesmíre, čo dokazuje, že sa Biblia mýli, pretože Boh povedal, že On stvoril život na Zemi. Prečo je to tak?

Vyplýva to priamo zo svetonázoru, ktorý sa implicitne využíva pri interpretácii údajov. Nevyslovený predpoklad je, že život na Zemi vznikol spontánne pred 3.8 miliardami rokov a všetky organizmy sa vyvinuli z bahna v kaluži a stal sa z nich komplexný život, odvtedy ako sa planéta ochladila a na jej povrchu sa vytvorila voda. Takže to je všetko, čo potrebujeme, aby vznikol život. Žiaden stvoriteľ, iba voda a niekoľko relatívne jednoduchých organických chemikálií. Je to jednoduché!

Ha! Nie tak rýchlo! Pravdepodobnosť náhodného vzniku života z hromady chemikálií bola vypočítaná mnohými ľuďmi ako nemožnosť aj v tom prípade, keby všetky atómy v známom vesmíre reprezentovali experimenty počas údajných 13.8 miliárd rokov od údajného veľkého tresku. Aj keby sme zamiešali všetky tieto atómy, alebo by sme začali s tým, že sú v správnej forme potrebných biomolekúl a následne by sme ich miešali, nezískali by sme život.5 Mnohí výskumníci uznali tento problém.5 Život môže vzniknúť iba cez super-inteligenciu, ktorá ho stvorí. „Vyvinúť“ by sa nemohol nikde.

Zlá logika, nie zlé správy pre Boha

Čo sa týka objavu Zeme 2.0 - jeden článok v Huffungton Post začal s názvom „Zem 2.0: Zlé správy pre Boha“ a tvrdil:6

„S týmto objavom sme sa dostali veľmi blízko k potvrdeniu predstavy, že sa život vo vesmíre bežne objavuje. Možno ešte nie ste presvedčení. To je v pohode; dovoľte mi špekulovať, čo by sa stalo, keby sme niekedy našli dôkaz života mimo Zeme, aj keby ste si mysleli, že je takýto objav nepravdepodobný. Chcel by som tu predpovedať, že určite nastane prepisovanie histórie zo strany hlavných náboženstiev sveta. Predpovedám s veľkou istotou, že všetci povedia, že takýto objav je úplne konzistentný s ich náboženskými učeniami. Mojím cieľom tu je vyhlásiť, že je to nezmysel a to predtým, ako sa to stane. Nie som jediný, kto sa dostal k tomu záveru, že náboženstvo sa prekrúti, aby sa prispôsobil novej realite mimozemského života.

„Povedzme si rovno, že Biblia je jednoznačná, čo sa týka stvorenia: Zem je centrom vesmíru, jedine ľudia boli stvorení na Boží obraz, a všetok život bol stvorení za šesť dní. Všetok život v nebesiach. Za šesť dní. Takže keď zistíme, že život existuje alebo existoval niekde inde v našej slnečnej sústave či planéte, ktorá obieha inú hviezdu v mliečnej dráhe, alebo v planetárnom systéme v inej galaxii, uvidíme obrovskú snahu prispôsobiť tieto skutočnosti pomocou prekrútenej logiky a skrivenými ospravedlneniami. Neverte však nevyhnutným zmenám v histórii: život na inej planéte vôbec nesúhlasí s náboženskou tradíciou. Akýkoľvek iný záver nie je ničím iným, ako výsledná racionalizácia, ktorá vznikla na zachovanie mýtu.“

Samozrejme autorova logika nie je dobrá. Väčšina ostatných náboženstiev, okrem Judeo-kresťanskej viery, prijímajú dlhé veky a miliardy rokov histórie vesmíru a väčšina akceptuje evolúciu vo všetkých svojich formách. Hinduisti v skutočnosti tvrdia, že ich sväté písma sú staršie ako všetky ostatné a tiež, že opisujú nesmierne dlhý vek a evolúciu zo slizu. Autor má celkom pravdu, keď tvrdí, že Biblia jasne hovorí, že Boh stvoril život na tejto planéte počas šiestych dní a že to bolo asi pred 6000 rokmi. Boh taktiež stvoril ľudí na Svoj obraz. Človek sa nevyvinul s nejakého prvotného slizu počas miliárd rokov.

Autor sa však mýli, keď tvrdí, že Biblia hovorí, že Boh nestvoril život inde. Avšak celý kontext Biblickej správy spočíva v tom, že Adam zhrešil a predal ten prvotný hriech svojim potomkom, takže Boh musel vyslať Svojho Syna, ako príbuzného Spasiteľa, aby zachránil Adamových synov a dcéry. Takže myšlienka, že existuje rozumný mimozemský život, ktorý nie je predmetom spasiteľskej sily Boha, pretože nie sú potomkami Adama, nedáva biblický zmysel.

Takže objav života v nejakej podobe – medúzy v oceáne na planéte Kepler-452b alebo inde – by dokázala, že sa Biblia mýli.

„Nikde tam nie sú spomenuté mimozemské svety, o ktorých samozrejme starodávni ľudia nevedeli. Človeku bolo povedané, aby vládol nad rybami na Zemi, nie na iných planétach. Boh by však vedel o týchto mimozemských svetoch, takže je zaujímavé, že nedal pokyny autorom, aby ich zahrnuli.“6

To je tiež zlá logika. Biblia nespomína tranzistory a technológiu silikónových čipov, bez ktorých by som musel napísať tento článok ručne alebo cez nejaký mechanický písací stroj, ale tá skutočnosť nedokazuje, že sa Biblia mýli. A čo sa týka témy mimozemských svetov, čím myslíme iné planéty mimo našej Slnečnej sústavy, zdá sa, že je taktiež nesprávne odsudzovať Boží výrok, „urobil aj hviezdy“ nezahrňuje všetky hviezdy a ich planetárne systémy. Biblický záznam stvorenia je veľmi stručný, avšak nie je v ňom nič špecificky napísané, čo by vylučovalo existenciu mimo-slnečných planét alebo exoplanét. Nie sú zakázané.

Skutočnosť, že Boh povedal človeku, aby vládol nad „morskými rybami“, je hlavne prikázaním pre tých, čo vtedy žili, aby sa starali o prostredie, v ktorom žili. Ten výrok sám o sebe nevylučuje existenciu rýb na planéte Kepler-452b. Znamená len, že nám Boh nedal nad nimi nadvládu. Prečo by to robil? Planéta Kepler-452b je 1400 svetelných rokov ďaleko. Ako by mohol človek na Zemi „vládnuť“ nad takým miestom?

„Existuje tiež problém s Genesis 1:3: Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo. Ale Zem je iba 4.5 miliardy rokov stará, pričom vesmír a všetky hviezdy, ktoré generujú svetlo v starých galaxiách sú viac ako 13 miliárd rokov staré. Takže keď Boh povedal „Nech je svetlo“, tak svetlo už jasne svietilo minimálne 10 miliárd rokov. Zapol spínač, ktorý bol mnohé roky zapnutý termonukleárnymi reakciami v miliardách hviezd, ktoré sú staršie ako Zem. Toto svetlo osvetľovalo iné slnká a iné planéty dávno predtým, ako bola Zem voľnou hromadou skál, ktorá obiehala okolo nášho Slnka. Keďže to je príbeh všetkého stvorenia, zdá sa byť nutným zanedbaním, ktoré by oslabilo celý príbeh, keby sme našli život inde. Prišli sme neskoro na hru „Nech je svetlo“.“6

Predpokladá pravdivosť evolúcie

Tu samozrejme autor napred predpokladá, že vie, aká je absolútna pravda. Predpokladá, že evolučný príbeh Veľkého tresku je pravdivým záznamom stvorenia. Nehovorí vám však o všetkých neznámych, ktoré musia byť pridané k príbehu, aby sa vôbec zdal byť funkčným.7 Tieto „neznáme“, ktoré vzdorujú modernej fyzike – entity z temného sektora – temná hmota, temná energia, temná tekutina, temné žiarenie, temné prúdy a v dnešnej dobe dokonca aj temné fotóny – žiadne z nich nemajú základ v experimentálnej vede.8 Tieto entity sú rovnako uveriteľné ako škriatkovia na dne záhrady. Autor však radšej dôveruje ľuďom namiesto Stvoriteľovi, ktorý tam bol na počiatku stvorenia a povedal čo, kedy a ako stvoril, teda Svojím rozkazom, na jeho prikázanie, cez svojho Syna, Božie Slovo.

iStockphotospace

Autor implicitne urobil predpoklad, že svetlo muselo precestovať 13.8 miliárd svetelných rokov od horizontu Veľkého tresku konštantnou rýchlosťou, c, za 13.8 miliardy rokov, aby mohol tvrdiť, že cestovanie svetla by bolo problémom pre kreacionistov, ktorí veria v 6000 rokov starý vesmír. Navyše aj keď ignoruje alebo nehovorí o riešení problému cestovania svetla,9 ignoruje alebo nehovorí aj o samotnom probléme cestovania svetla – problém horizontu – ktorému čelí samotný model veľkého tresku. A ten sa dá vyriešiť iba pridaním ďalšej „neznámej“ veličiny – kozmická inflácia – ktorá sa vymyká viere ľudskej mysli.10 Veriť takému príbehu si vyžaduje viac „viery“, než veriť Biblickému záznamu stvorenia v knihe Genesis.

„Tak sa dozvedáme z jednoznačných termínov, že všetok život bol stvorený za šesť dní. Genesis 2:1 hovorí: „Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy.“ Tu zisťujeme, že všetok život vo všetkých nebesiach bol ukončený a všetok bol na Zemi a jedine na Zemi. Celková úplnosť toho stvorenia v celom vesmíre, ktorý bol iba na Zemi, je jasná z predchádzajúcich častí v Genesis 1:1-31 vo výrokoch typu „všetky zelené byliny“, „všetkým suchozemských živočíchom“ a „všetkému nebeskému vtáctvu“. Nie je tam nejaká modifikácia, ako napríklad „všetkému nebeskému vtáctvu, t.j. na Zemi, ale nie na planéte Zenxalaxu.“6

V Biblii neexistuje výrok, ktorý by hovoril, že Boh stvoril život iba na Zemi. Nepopieram, že je to logický záver textu, pretože život inde bol a je irelevantný kontextu histórie, ktorú nám dáva Boh. Celé je to o kontrole a autorite, ktorú dal Boh ľuďom nad stvoreným svetom. Ak však Boh stvoril medúzy na planéte Zenxalaxu, potom to urobil počas doby stvorenia, ktorá trvala 6 dní napriek tomu, že o tom nič nehovorí. Boh vraví v Exodus 20:11 „lebo za šesť dní utvoril Hospodin [יְהֹוָה Jehovah; jediný sebestačný Stvoriteľ] nebesá i zem [stvoril vesmír; nebesia (to isté ako vesmír) a zem]… všetko, čo je v nich, … .“ To znamená, že Boh vždy existoval a On stvoril všetko, čo existuje, a to znamená celý vesmír. Kontext nevylučuje nejaké zvieratá podobné medúzam na planéte Zenxalaxu, pretože by to sedelo s výrokom „všetko, čo je v nich“, ktorý sa netýka zeme ale nebesia, čiže v tomto prípade vesmíru.

„Všetci vieme, že to trvalo šesť dní, pretože Genesis 2:2 hovorí: „Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal.“ Niektorí samozrejme hovoria, že to nie sú skutočné dni, ale alegorické „božie dni“, ktoré by mohli trvať milióny rokov. To však nie je možné, pretože keď Boh povedal „Nech je svetlo“ a počas šiestich dní Svojho tvorenia, spojil tieto udalosti s etapami na Zemi, ktoré sú spojené so skutočnými dňami. Takže Biblia tvrdí, že všetok život v celých nebesiach bol vytvorený na Zemi počas šiestich dní, t.j. šesť Zemských dní.“6

Autor uviedol problém veľmi jasne a presne. Mal taktiež spomenúť, že v Exodus 20:9 Boh povedal Izraelitom, aby usporiadali svoju prácu do týždňa rovnako, ako Boh tvoril, a to pracovať šesť dní a odpočívať siedmy deň, v sobotu. Takže ak boli tieto „dni“ čímkoľvek iným ako normálnymi 24 hodinovými dňami zakladanými pre rotáciu Zeme, Boží príkaz sedem dňového týždňa by sa stal nezmyslom. Tento týždeň náhodou stále používame a nemá nič dočinenia s astronomickými etapami. Však to, čo autor ďalej píše, nie je správne. Znova je to zlá logika.

„Povedzme si jasne, že to odstraňuje akúkoľvek možnosť pridať mimozemský život do príbehu stvorenia. Objavenie mimozemského života by teda oslabilo celú ságu.“6

Nie je logické povedať, že iba kvôli tomu, že Boh tvoril počas šiestich 24 hodinových dní času, to znamená, že nemohol stvoriť nejaké iné formy života na mimo-slnečných planétach, alebo keď vravel, „urobil aj hviezdy“ (4. deň), alebo „Nech sa vody víria…“ (5. deň). Jednoducho to nebolo relevantné pre záznam stvorenia, ktorý sa zameriaval na ľudí na Zemi. Celé stvorenie v Genesis 1 je o Zemi a o ľuďoch na Zemi. Nevylučuje to kategoricky hocijaký mimozemský život.

Žiadny vyspelý život

Ja som teda argumentoval tým, že Sväté Písma nevylučujú možnosť nejakého mimozemského života na iných svetoch. Jednoducho o tom nehovorí, tak ako nehovorí o mojom počítači. Stavil by som sa však, že neexistuje vyspelý život vo vesmíre, mimo Zeme, pretože to nevchádza z celistvého kontextu Biblie, ktorý zahrňuje „Veľký súd pred bielym trónom“, kedy všetci ľudia, nie zvieratá, prídu pred Boha, aby vydali počet za svoj život. Záznam začína doslovným stvorením ľudí na obraz Boží (zvieratá neboli stvorené na Boží obraz) a končí súdom ľudstva, nie zvierat. Ježiš je príbuzný Spasiteľ.11 „Veľký obraz“ by nedával zmysel, keby Ježiš nebol doslovným potomkom Adama. Kristus, Syn Boží, sa narodil na Zemi, aby zachránil svojich príbuzných, stratených potomkov Adama.12

„… to bolo naplánované od večnosti, keď už boli mená zachránených spísané v Jeho Knihe Života od založenia sveta.“12

Tak ako by ste napasovali do Písma existenciu Zenxalaxianov, ktorí žijú v tomto vesmíre prekliatom hriechom (celý vesmír bol prekliaty; Rim. 8), ale nemôžu byť zachránení, pretože nepochádzajú z Adamovej línie? Nemôžete. Keby sme verili v Krista ako v Spasiteľa musí byť vnútorne spojený so Svojím stvorením. Existencia akéhokoľvek vyspelého Zenxalaxiana s dušou by nesedela. Avšak rastliny, zelenina a medúzy na planéte Kepler-452b alebo na akejkoľvek inej planéte by nemala žiadny vplyv na tento problém.

Záver

Objav planéty Kepler-452b je viac o rozruchu než o čomkoľvek inom, čo by dokázalo zmeniť svetonázor miliónov veriacich v jediného pravého Boha. Predstava skrytá za tým je evolúcia bahna v ľudí. Ak sa život vyvinul raz na Zemi, potom sa mohol vyvinúť aj na iných planétach, minimálne raz. V tomto prípade sa tvrdí, že slnečná sústava tejto planéty je o miliardy rokov staršia ako naša. Preto z toho vyplýva, že údajný život na planéte Kepler-452b by mohol byť o miliardy rokov vyvinutejší ako život na Zemi. Exobiológia však vravia, že sa viac týka Hollywoodu než skutočnej vedy.13

Akékoľvek tvrdenie, že žiadny život neexistuje na iných svetoch mimo Zeme, nemôže byť ospravedlnené Písmom. To, čo môže byť ospravedlnené, je skutočnosť, že neexistuje žiadny vyspelý duševne naplnený život kdekoľvek inde vo vesmíre. To nesedí s „veľkým obrazom“ Krista, ako príbuzným ľuďom a potomkom Adama. Kristom, ktorý zachraňuje tých, ktorých si vybral od založenia sveta.

Referencie a poznámky

 1. Wall, M., NASA Finds Closest Earth Twin Yet in Haul of 500 Alien Planets, space.com, 23 July 2015. Návrat k textu.
 2. Kepler-452b: Earth’s Bigger, Older Cousin—Briefing Materials, nasa.org; Full paper: Jenkins, J., et al., Discovery and Validation of Kepler-452b: A 1.6 R⨁ Super Earth Exoplanet in the Habitable Zone of a G2 Star, Astron. J. 150(2):56, August 2015 | doi:10.1088/0004-6256/150/2/56. Návrat k textu.
 3. Perióda obehu planéty okolo svojej hviezdy. Návrat k textu.
 4. NASA discovers Earth’s bigger, older cousin, Kepler 452b, news.com.au, 24 July 2015. Návrat k textu.
 5. Batten, D., Probability calculations for the origin of Life (in Origin of Life), 26 November 2013; creation.com/origin-of-life#probability. Návrat k textu.
 6. Schweitzer, J., Earth 2.0: Bad news for God, huffingtonpost.com, 23 July 2015. Návrat k textu.
 7. Hartnett, J.G., Theory of everything by dark matter, biblescienceforum.com, 6 April 2015. Návrat k textu.
 8. Hartnett, J.G., ‘Dark photons’: another cosmic fudge factor, 2015; creation.com/dark-photons. Návrat k textu.
 9. Hartnett, J.G., Solutions to the biblical creationist starlight-travel-time problem, biblescienceforum.com, 22 November 2014. Návrat k textu.
 10.  To, že sa Vesmír rozpínal o 1078 krát. Kozmická inflácia údajne začala 10−36 sekundy po Veľkom Tresku a zastavila sa medzi 10−33 a 10−32 sekúnd neskôr. Ako a prečo začala a jemne skončila sú ďalšími neznámymi. Návrat k textu.
 11. Cosner, L., The genealogies of Jesus, 25 December 2012; creation.com/jesus-genealogies. Návrat k textu.
 12. Sarfati, J.D., The Incarnation: Why did God become Man?, 23 December 2010; creation.com/God-man. Návrat k textu.
 13. Europa Report (2013) je Hollywoodský film, kde tím vedcov/astronautov pristál na štvrtom mesiaci Jupitera, Europa, a objavili nejaké druhy morského cephalopodového života, ktorý žil pod zmrazeným oceánom. Návrat k textu.