Explore
New documentary: Dismantled: A Scientific Deconstruction of the Theory of Evolution
The online premiere has ended, but you can order the DVD or Blu-ray here.
Also Available in:

Zkamenělé vodní kolo

Přeložil Jakob Haver (Kreacionismus.cz)

Publikováno v časopise Creation 16(2):25, Březen 1994
1007-petrified-waterwheel
Při bližším pohledu na vodní kolo vidíme pozoruhodné zkamenění, které se utvářelo v průběhu o něco víc než 60 let. Přírodní útvary neznámého stáří mohou někoho přivést k domněnce, že ke zkamenění potřebovaly tisíce nebo dokonce miliony let. Soustavná evoluční propaganda přiměla většinu lidí k falešné představě o tom, co je v přírodním světě „staré“. Klikni pro zvětšení.

Turisté, kteří navštíví Cape Leeuwin v západní Austrálii, jsou ohromeni při pohledu na toto vodní kolo, které ztvrdlo na pevnou skálu za méně než 65 let.

Ale proč by vlastně mělo někoho překvapovat, že srážení minerálů rozpuštěných ve vodě dokáže takové věci udělat, vždyť je to ve skutečnosti dlouhá doba, jestliže voda kape ve dne v noci?

Důvod, proč jsou takováto fakta považována za zvláštní a pozoruhodná je ten, že klima naší společnosti je systematicky formováno v duchu evolučního světového názoru, který je zjevně nepřátelský k jasnému učení Bible o nedávném stvoření. V důsledku toho potom lidé instinktivně přemýšlejí o geologických událostech v řádu mnoha milionů let, pokud jde například o zkamenění hornin a živočichů a utváření nánosů usazenin.

K dosažení toho správného chemického prostředí jsou tisíce let od Noemovy Potopy ve skutečnosti obrovským množstvím času, který je dostatečný k vysvětlení těch různých geologických rysů, o kterých se nám od dětství říká, že se utvářely miliony let.