Explore
Also Available in:

15 Vragen voor evolutionisten

Evolutie: de naturalistische oorsprong van het leven en haar diversiteit

(De algemene Evolutietheorie, zoals gedefinieerd door de evolutionist Kerkut, omvat ook de oorsprong van het leven.)

tekst
vertaling Fred Jacobs (Mediagroep In Genesis)

 1. Hoe is het leven ontstaan?

  Evolutionist Professor Paul Davies gaf toe, “Niemand weet hoe een mengsel van levenloze chemicaliën spontaan zich georganiseerd heeft in de eerste levende cel.”1 Andrew Knoll, professor biologie, op Harvard, zei: “We weten niet echt hoe het leven is ontstaan ​​op deze planeet”.2 Een minimale cel heeft enkele honderden eiwitten. Zelfs als elk atoom in het heelal een experiment zou zijn met alle juiste aminozuren aanwezig voor elke moleculaire mogelijkheid in de veronderstelde evolutionaire leeftijd van het heelal, zelfs dan zou niet één functioneel eiwit van gemiddelde grootte zich vormen. Dus hoe kan het leven, bestaande uit honderden eiwitten, ontstaan gewoon door chemie zonder intelligent ontwerp? Zie:

 2. Hoe is de ‘genetische code’ in DNA ontstaan?

  De code is een geavanceerd taalsysteem met letters en woorden, waar de betekenis van de woorden los staat van de chemische eigenschappen van de letters, net als de informatie op deze pagina niet een product is van de chemische eigenschappen van de inkt (of pixels op een scherm). Welk ander code is ooit ontstaan zonder intelligente input? Hoe is het ‘genetische codesysteem’ ontstaan, ​​zonder dat het ontworpen is? Zie:

 3. Hoe konden mutaties -toevallige kopieer foutjes (DNA ‘letters’ uitgewisseld, verwijderd of toegevoegd, genen gedupliceerd, chromosoom inversies, etc.)-de enorme hoeveelheden informatie in het DNA van levende wezens creëren? Hoe konden zulke fouten de 3 miljard letters met DNA-gegevens creëren die een bacterie veranderen in een bankdirecteur?

  Er is informatie over hoe de eiwitten te maken, maar ook voor hoe ze gebruikt moeten worden zoals een kookboek de ingrediënten bevat en de instructies voor hoe en wanneer ze te gebruiken. Het één zonder het ander is nutteloos. Zie: Meta-informatie: Een onmogelijke raadsel voor evolutie. Mutaties staan ​​bekend om hun destructieve effecten, waaronder meer dan 1.000 menselijke genetische ziektes zoals o.a. hemofilie. Ze zijn eigenlijk zelden nuttig. Maar hoe kan het door elkaar gooien van bestaande DNA-gegevens een nieuwe biochemische verbinding of Nanomachine met vele componenten creëren, om ‘molecuul tot mens’ evolutie mogelijk te maken? Bijvoorbeeld, hoe zijn een uit 32-componenten bestaande roterende motor zoals ATP synthase (die produceert de energie-eenheid, ATP, essentieel voor al het leven), of een robot zoals kinesine (een ‘postbode’ voor het afleveren van pakketten in de cellen) ontstaan? Zie:


 4. Waarom wordt natuurlijke selectie, een principe erkend door creationisten, onderwezen als ‘evolutie’, alsof het de oorsprong en de diversiteit van het leven verklaart?

  Per definitie is het een selectief proces (het selecteren uit reeds bestaande informatie), en dus niet een creatief proces. Het kan wellicht de overleving van de sterkste verklaren (waarom bepaalde genen organismen meer voordeel verschaffen in bepaalde omgevingen), maar niet het ontstaan van de sterkste (waar de genen en organismen in de eerste plaats vandaan kwamen). Het sterven van niet aangepaste individuen aan een omgeving en het overleven van de wel aangepaste individuen, verklaart niet de oorsprong van deze eigenschappen die een aan een bepaald leefmilieu aangepast organisme heeft. Bijvoorbeeld, hoe kunnen kleine heen-en-weer variaties in vink snavels de oorsprong van snavels of vinken kunnen verklaren? Hoe verklaart natuurlijke selectie (& mutaties) de molecuul naar mens evolutie? Zie:

 5. iStockphoto9383-vase-flowers
  Iedereen herkent design in een glazen vaas, maar evolutionisten weigeren te geloven dat de bloemen in de vaas ook ontworpen moeten zijn. Het probleem is niet dat ze geen ontwerp vertonen, maar dat ze te veel ontwerp vertonen.
 6. Hoe zijn nieuwe biochemische verbindingen, bestaande uit meerdere in de juiste volgorde samenwerkende enzymen, ontstaan?

  Elke route en nano-machine vereist meerdere eiwit / enzym componenten die tegelijk werken. Hoe hebben gelukkige ongelukken zelfs maar één van de componenten gecreëerd, laat staan 10, 20 of 30 tegelijkertijd, vaak in een speciaal geprogrammeerde volgorde? De evolutionistische biochemicus Franklin Harold schreef: “We moeten toegeven dat er momenteel geen gedetailleerde Darwiniaanse voorbeelden zijn van de evolutie van ook maar één biochemisch of cellulair systeem, alleen een verscheidenheid aan denkbeeldige speculaties.”3 Zie:

 7. Levende dingen zien eruit alsof ze zijn ontworpen, dus hoe weten evolutionisten dat ze niet ontworpen zijn?

  Richard Dawkins schreef: “biologie is de studie van gecompliceerde dingen die lijken te zijn ontworpen met een doel.”4 Francis Crick, de mede-ontdekker van de dubbele helix structuur van DNA, schreef: “Biologen moet voortdurend in gedachten houden dat wat ze zien niet is ontworpen, maar geëvolueerd.”5 Het probleem voor evolutionisten is dat levende dingen te veel ontwerp laten zien. Wie maakt bezwaar als een archeoloog zegt dat aardewerk wijst op menselijke ontwerp? Maar als iemand het ontwerp in levende dingen toeschrijft aan een ontwerper, is dat niet aanvaardbaar. Waarom zou de wetenschap moeten worden beperkt tot naturalistische in plaats van logische oorzaken? Zie:

 8. Hoe is meercellig leven ontstaan?

  Hoe hebben cellen die waren aangepast aan het individuele overleven ‘geleerd’ om samen te werken en zich gespecialiseerd (inclusief het ondergaan van geprogrammeerde celdood) om tot complexe planten en dieren te evolueren? Zie:

 9. Hoe zijn de geslachten ontstaan?

  Ongeslachtelijke voortplanting geeft tot twee keer zo veel reproductief succes (’fitness’) met dezelfde middelen als geslachtelijke voortplanting, dus hoe kan de laatste genoemde voldoende voordeel verkrijgen om te worden geselecteerd? En hoe konden natuurkundige en scheikundige processen de verschillende maar complementaire organen die op hetzelfde moment nodig zijn uitvinden? (Niet – intelligente processen kunnen geen planning maken voor de toekomstige coördinatie van de mannelijke en vrouwelijke organen). Zie:

 10. foto door Joachim Scheven9383-horseshoecrab
  De degenkrab is een van de duizenden organismen die vandaag leven wat weinig verandering ten opzichte van hun ‘vroegste’ fossielen tonen. In de zogenaamde ‘200 miljoen’ jaar is de degenkrab ongewijzigd gebleven (geen evolutie), terwijl vrijwel alle reptielen, dinosaurussen, vogels, zoogdieren en bloeiende planten zogenaamd wel zijn geëvolueerd.
 11. Waarom ontbreken de (verwachte) ontelbare miljoenen overgangsfossielen?

  Darwin merkte het probleem al op en het is er nog steeds. De evolutionaire stambomen in leerboeken zijn gebaseerd op verbeelding, niet op fossiel bewijs materiaal. De beroemde Harvard paleontoloog (en evolutionist), Stephen Jay Gould, schreef: “De extreme zeldzaamheid van overgangsvormen in het fossiele bestand blijft het handelsgeheim van de paleontologie”.6 Andere evolutionistische fossielenexperts erkennen het probleem. Zie:

 12. Hoe kunnen ‘levende fossielen’ ongewijzigd blijven in de veronderstelde honderden miljoenen jaren, als evolutie binnen hetzelfde tijdsbestek wormen in mensen veranderd?

  Professor Gould schreef: “de handhaving van de stabiliteit binnen soorten moeten worden beschouwd als een belangrijk evolutionair probleem.”7 Zie:

 13. Hoe heeft ‘blinde’ chemie geest / intelligentie, betekenis, altruïsme en moraliteit gecreëerd?

  Als alles geëvolueerd is, en wij verzonnen God, zoals evolutie leert, wat is dan het doel of betekenis van het menselijk leven? Zouden studenten nihilisme (het leven is zinloos) moeten leren in het wetenschappelijk onderwijs? Zie:

 14. Waarom wordt het vertellen van ‘buigzame’ evolutionaire verhalen getolereerd?

  Evolutionisten gebruiken vaak flexibele verhalen om waarnemingen te ‘verklaren’ die in strijd zijn met de evolutietheorie. De heer dr. Philip Skell lid van NAS (USA) schreef: “Darwinistische verklaringen voor zulke zaken zijn vaak te soepel: Natuurlijke selectie maakt mensen egocentrisch en agressief, behalve als het hen altruïstisch en vreedzaam maakt. Of natuurlijke selectie produceert viriele mannen die gretig hun zaad verspreiden , behalve als het mannen verkiest die trouwe beschermers en voorzieners zijn. Wanneer een verklaring zo soepel is dat het elk gedrag kan verklaren dan is deze moeilijk experimenteel te testen, laat staan te functioneren als een bruikbaar middel voor bevordering van wetenschappelijke ontdekkingen.”8 Zie:

 15. Waar zijn de wetenschappelijke doorbraken als gevolg van de evolutie?

  Dr Marc Kirschner, voorzitter van de afdeling Systems Biology, Harvard Medical School, verklaarde: “In feite, is in de afgelopen 100 jaar, bijna alle biologische voortgang tot stand gekomen onafhankelijk van de evolutietheorie, met uitzondering van de evolutionaire biologie zelf. Moleculaire biologie, biochemie, fysiologie, hebben helemaal geen rekening gehouden met evolutie.”9 Dr Skell schreef: “Het is onze kennis van hoe deze organismen werkelijk functioneren, niet speculaties over hoe ze kunnen zijn ontstaan ​​miljoenen jaren geleden, dat van essentieel belang is voor artsen, dierenartsen, veehouders ….”10 Eigenlijk belemmert evolutie medische ontdekkingen.11 Waarom onderwijzen scholen en universiteiten evolutie zo dogmatisch, ten koste van de experimentele biologie wat zoveel voordelen voor de mensheid oplevert? Zie:

 16. Wetenschap experimenteert om erachter te komen hoe dingen werken, hoe ze in elkaar steken. Waarom wordt evolutie, een theorie over de geschiedenis, onderwezen alsof het hetzelfde is als operationele wetenschap?

  Je kunt het niet testen, of observeren wat er in het verleden is gebeurd. Op de vraag of evolutie is waargenomen, zei Richard Dawkins: “Evolutie is waargenomen. Alleen niet terwijl het gebeurt.”12 Zie:

 17. Waarom wordt een fundamenteel religieus idee, een dogmatisch geloof systeem dat het bewijs niet kan verklaren, onderwezen in wetenschapsonderwijs?

  Karl Popper, de beroemde filosoof van de wetenschap, zei: “Darwinisme is geen toetsbare wetenschappelijke theorie, maar een metafysische [religieus] onderzoeksprogramma ….”13 Michael Ruse, evolutionistisch wetenschapsfilosoof gaf toe, “Evolutie is een religie. Dit was het geval voor evolutie in het begin, en dat is vandaag de dag nog steeds zo.”14 Als “je religie niet mag onderwijzen in de wetenschapsonderwijs”, waarom wordt evolutie er dan nog steeds onderwezen? Zie:

Gerelateerde artikelen

Bronnen en nota

 1. Davies, Paul, Australian Centre for Astrobiology, Sydney, New Scientist 179(2403):32, 2003. Terug naar de tekst.
 2. Knoll, Andrew H., PBS Nova interview, How Did Life Begin? July 1, 2004. Terug naar de tekst.
 3. Harold, Franklin M. (Prof. Emeritus Biochemistry, Colorado State University) The way of the cell: molecules, organisms and the order of life, Oxford University Press, New York, 2001, p. 205. Terug naar de tekst.
 4. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Company, New York, p. 1, 1986. Terug naar de tekst.
 5. Crick, F., What mad pursuit: a Personal View of Scientific Discovery, Sloan Foundation Science, London, 1988, p. 138. Terug naar de tekst.
 6. Gould, Stephen Jay, Evolution’s erratic pace, Natural History 86(5):14, May 1977. Terug naar de tekst.
 7. Gould, S.J. and Eldredge, N., Punctuated equilibrium comes of age, Nature 366(6452):223–224, 1993. Terug naar de tekst.
 8. Skell, P.S., Why do we invoke Darwin? Evolutionary theory contributes little to experimental biology, The Scientist 19(16):10, 2005. Terug naar de tekst.
 9. As quoted in the Boston Globe, 23 October 2005, boston.com/news/globe/ideas/articles/2005/10/23/missing_links. Terug naar de tekst.
 10. Skell, P.S., The dangers of overselling evolution; Focusing on Darwin and his theory doesn’t further scientific progress, Forbes magazine, 23 Feb 2009; forbes.com/2009/02/23/evolution-creation-debate-biology-opinions-contributors_darwin.html. Terug naar de tekst.
 11. E.g. Krehbel, M., Railroad wants monkey off its back, Creation 16(4):20–22, 1994; creation.com/monkey_back. Terug naar de tekst.
 12. pbs.org/moyers/journal/archives/dawkins_now.html, 3 December 2004, accessed 4 May 2022. Terug naar de tekst.
 13. Popper, K., Unended Quest, Fontana, Collins, Glasgow, p. 151, 1976. Terug naar de tekst.
 14. Ruse, M., How evolution became a religion: creationists correct? National Post, pp. B1,B3,B7, 13 May 2000. Terug naar de tekst.

Helpful Resources