Explore
Also Available in:

Cudowna molekuła

Spojrzenie na mowę (kod) życia

Autor
tłumacz Andrew Ostapowicz

Jedną z najbardziej zdumiewających rzeczy, które studiujemy jest mowa życia, zakodowana w molekule zwanej DNA (deoxyribonucleic acid – kwas deoksyrybonukleinowy).

16077-dna-transcription

Ciekawe fakty

Ten długi i delikatny mechanizm zawiera cztery chemiczne „litery”: A (adenina), T (tymina), C (cytozyna) i G (guanina). W genomie ludzkim znajdują się 3 miliardy (109) liter DNA, a nasze komórki zwierają po dwie kompletne kopie. Jeśliby rozciągnąć DNA z jednej komórki to długość byłaby 2 m! Każdego dnia, w każdej komórce około miliona (106) tych liter ulega uszkodzeniu (przez tlen lub wodę, albo nadmierne rozciągnięcie lub skręcenie) a w organizmie ludzkim jest około 50 trylionów 5X1012)komórek. Masz więc w swoim organizmie koło 50 kwadrylionów (5X1015)mutacji każdego dnia.

Z powodu swej kruchości DNA wymaga ogromnego zestawu odpowiednich enzymów naprawczych. Bez tych enzymów, życie nie mogłoby istnieć, a informacja konieczna dla wytworzenia tych enzymów jest zapisana w naszym DNA. Tak więc, co powstało pierwsze, samo DNA, czy enzymy naprawcze zakodowane w DNA? Jest to nierozwiązywalny dla ewolucji problem typu ‘co było pierwsze, jajko, czy kura?’1 Oczywiście prawda jest taka, że Bóg stworzył samo DNA i enzymy naprawcze zakodowane w DNA jednocześnie, kiedy stwarzał wszystkie istoty żywe.

Mity obalone!

Wiele z ewolucjonistycznych idei nauczanych w szkołach okazało się fałszywe. Człowiek miał rzekomo mieć 98-99% DNA wspólne z szympansem. Dzisiaj proporcja ta spadła do około 85%.2 Dr John Ahlquist, naukowiec, który wpierw w latach 1980-tych przedstawił ideę, że nasze DNA jest w 98% podobne, wycofał się z tej pozycji, a nawet został kreacjonistą i nawet pojawił się na naszych łamach.3

Kiedyś mówiło się, że 97% ludzkiego genomu to bezużyteczne śmiecie. Śmieciowe DNA jest konieczne dla ewolucji, gdyż daje ewolucjonistom możliwość tłumaczyć, jak mutacje mogą się gromadzić w genomie, bez uszkadzania już istniejącej w nim informacji. Ewolucjoniści ciągle nam powtarzają, że większość części naszego genomu to bezużyteczne pozostałości naszej ewolucyjnej przeszłości. Biolog, ewolucjonista, J. S. Mattick stwierdził, że nierozpoznanie funkcji „śmieciowego DNA” może okazać się „jednym z największych błędów w historii biologii molekularnej”.4

Jeśli ktoś cię zastrasza, używając jakiegoś ‘dowodu ewolucji’, nie panikuj. Możesz łatwo znaleźć odpowiedź na witrynie creation.com. Ewolucyjne roszczenia są często oparte na ignorancji, a dalsze studia tematu wykazują, że nigdy nie były żadnym dowodem ewolucji.

Tajne kody

Genom zawiera mnogie kody nakładające się jeden na drugi. Oznacza to, że dana litera kodu DNA może równocześnie zostać użyta w wielu instrukcjach. Jedna litera może być częścią kodu, który dotyczy trójwymiarowej struktury DNA. Jednocześnie ta sama litera może pomagać w kodowaniu dla produkcji enzymów naprawczych DNA, i jeszcze więcej. Bez tego ‘nakładania się” informacji, genom musiałby być o wiele większy.5 To jest tylko jeden przykład tego, że genom jest o wiele więcej skomplikowany niż oczekiwano. Czym bardziej skomplikowane okazuje się życie, tym trudniej jest rozsądnej osobie wierzyć, że ów niesprawny, marnotrawny i krótko-wzroczny proces ewolucji mógłby je wytłumaczyć.

Księga Rodzaju w genomie

Dziedziczymy nasze DNA od naszych rodziców, ale niektóre części pochodzą tylko od jednego z rodziców. Każdy mężczyzna dziedziczy swój chromozom Y od swego ojca, a tylko kobiety przekazują swoje mitochondrialne DNA swym dzieciom. Zarówno chromosom Y i mitochondrialny genom ulegają mutacjom, a to zostało użyte do skonstruowania globalnego drzewa rodzinnego dla mężczyzn i kobiet. Prześledzenie tego rodowodu poprzez pokolenia pokazuje, że wszyscy dzisiejsi ludzie pochodzą od jednej kobiety i jednego mężczyzny. Czy to nie brzmi znajomo? Ta pojedyncza kobieta została nazwana ‘mitochondrialną Ewą’, a mężczyzna ‘Adamem chromozomu Y’. Co ciekawe, ‘Adam chromozomu A’ to w rzeczywistości nie Adam, tylko Noe, gdyż jedynymi mężczyznami, którzy przetrwali potop, byli Noe i jego trzej synowie, którzy wszyscy trzej otrzymali swój chromozom Y od Noego. W rezultacie, Noe musiał być najbardziej niedawnym mężczyzną, od którego wszyscy inni mężczyźni odziedziczyli chromozom Y.6

W miarę, jak dowiadujemy się więcej o świecie, widzimy Boży rękopis w każdej komórce naszego ciała. DNA jest językiem, którego Bóg użył, kiedy kształtował życie, a w tym języku widzimy echa księgi Rodzaju.

Przyszłość jest świetlana

Jest to absurdalne, żeby wierzyć, że system procesowania i zachowywania danych, który używa wielu nakładających się na siebie kodów, mógł powstać naturalistycznie.7 Raz po raz widzimy, jak nauka dochodzi do tego, co Biblia zawsze mówiła. Przez studiowanie Bożego stworzenia, możemy oddać Mu cześć, zdumiewać się nad dziełem Jego rąk i (parafrazując słowa, które wypowiedział Johannes Kepler) ‘myśleć Boże myśli naśladując Go’.8 Nie czas teraz, żeby się czuć zastraszonym, a raczej by odważnie głosić Boga Stworzyciela, a oczywiście CMI jest na samym froncie tej rewolucji informacji o stworzeniu. Jesteśmy tu, by ci pomóc.

Przypisy

  1. Sarfati, J., New DNA repair enzyme discovered, 13 Jan 2011, creation.com/dna-repair. Wróć to tekstu.
  2. Batten, D., Mit jednego procentu (The myth of 1%), Creation 36(1): 35–37, Jan 2013; creation.com/mit-jednego-procentu. Wróć to tekstu.
  3. Convert to Creation, Creation 4(3):36–39, Jul 2018; creation.com/jon-ahlquist. Wróć to tekstu.
  4. Catchpoole, D., Designer didn’t design junk, 3 Oct 2016, creation.com/no-junk. Wróć to tekstu.
  5. Sarfati, J., DNA: the best information storage system, 4 Jun 2015, creation.com/dna-best. Wróć to tekstu.
  6. Carter, R., Adam, Eve and Noah vs modern genetics, 11 May 2010, creation.com/noahgenes. Wróć to tekstu.
  7. Carter, R., The four dimensional human genome defies naturalistic explanations, 6 Oct 2016, creation.com/4d-genome. Wróć to tekstu.
  8. Lamont, A., Johannes Kepler: Outstanding scientist and committed Christian, Creation 15(1):40–43, December 1992; creation.com/kepler. Wróć to tekstu.

Helpful Resources