Explore
Also Available in:

Czy Bóg stwarzał przez miliardy lat?

I dlaczego jest to ważne?

Autor ,
Tłumacz Andrew Ostapowicz

Geologic-time
Często biblijni kreacjoniści spotykają się z komentarzami w rodzaju: „Wierzę, że Bóg wszystko stworzył, i nie wierzę w ewolucję, ale mógł to robić przez miliardy lat, jakie więc ma znaczenie wiek ziemi?” Niektórzy twierdzą, że „nacisk na 6-dniowe stworzenie, 6 tysięcy lat temu, odstrasza ludzi od wiary, czemu więc taki dogmatyzm? Dlaczego podkreślać tak mocno coś, co nie jest kwestią zbawienia?”

Może to się wydać niespodziewane, ale do pewnego stopnia zgadzamy się z tym. Skala czasu sama w sobie nie jest tą ważną kwestią. Dlaczego więc CMI kładzie na to nacisk? Ma to ważne znaczenie, gdyż kwestia ta ostatecznie sprowadza się do pytania: „Czy Biblia rzeczywiście przekazuje to, co mówi?” Chodzi o samo sedno sprawy: „Czy można ufać Pismu?” Same w sobie ustępstwa w kwestii długich okresów czasu drastycznie podważają całe przesłanie Ewangelii, powodując dla wielu kryzys wiary, jak również ogromne problemy z ewangelizacją.

Implikacje długich okresów czasu

Po pierwsze należy wiedzieć, skąd się wziął koncept starej ziemi. Nigdzie w Piśmie nie ma idei milionów czy miliardów lat; idea ta jest poza-biblijna. W r. 1830 Charles Lyell, szkocki prawnik, wydał książkę Principles of Geology (Zasady Geologii). Oświadczył on, że jednym z jego celów było „Uwolnienie nauki (geologii) od Mojżesza”.1 Oparł on swe idee na twierdzeniach innego geologa, którym był James Hutton, popierający aktualizm jako metodę interpretacji geologii świata. Lyell twierdził, że owe tysiące stóp warstw osadowych (złożonych przez wodę lub jakąś inną płynącą ciecz) były rezultatem długiego, powolnego procesu przez miliony lub miliardy lat (zamiast procesów Potopu Noego). Był on przekonania, że procesy zachodzące obecnie muszą posłużyć jako wytłumaczenie geologicznej historii ziemi. Tak więc, jeśli obecnie widzimy, że rzeki odkładają co rok przeciętnie po 1 mm osadu, to zajęło milion lat, aby mogła powstać warstwa skały osadowej, takiej jak piaskowiec, o grubości 1000 m. To założenie, że ‘teraźniejszość jest kluczem do przeszłości’ (i jego odmiany) jest fundamentalne dla nowoczesnej geologii. Oznacza to odrzucenie biblijnego opisu globalnego kataklizmu wodnego. Miliony lat przypisane różnym warstwom ‘kolumny geologicznej’ zostały ustalone na długo przed wynalezieniem datowania izotopowego – nawet na długo zanim odkryto radioaktywność.

Image by Daniel Smartt

Ale tu jest problem teologiczny. Te warstwy skalne zawierają nie tylko same kamienie i granulki. Są w nich skamieliny. A te skamieliny są niezaprzeczalnie dowodem śmierci – a nawet nie tylko śmierci, ale także mięsożerności, schorzeń i cierpień. Istnieją szczątki z śladami zębów, a nawet zwierząt w trakcie pożerania innych zwierząt. Są też dowody chorób, raka, infekcji i ogólnie cierpienia z powodu ran, złamanych kości itd. Według Biblii wszystko to zaczęło się po Upadku. Z powodu detalicznych genealogii nie można żadnym sposobem umieścić Adama miliony lat temu, zanim zaczęły się śmierć i cierpienia w aktualistycznej skali czasu. Implikacją przekonania o długich okresach czasu jest przypisanie Bogu zarządzenia śmierci przed Upadkiem człowieka, ale Biblia jasno stwierdza, że to uczynki Adama sprowadziły śmierć na świat (Rzym 5:12).

Bóg starej ziemi

11607-eden-on-bones-Polish
U końca dnia 6-go Bóg orzekł Swe dokończone dzieło jak ‘bardzo dobre’. Jeśli ewolucja jest prawdą, Adam i Ewa staliby na cmentarzu skamielin świadczących o śmierci i zmaganiach poprzez miliony lat, które Bóg określił jako ‘bardzo dobre’. Biblia określa śmierć jako ostatniego wroga, który ma być zniszczony.

Idea śmierci wśród istot żywych przed Upadkiem przynosi znamienne implikacje co do charakteru Boga. Ten sam problem istnieje jeśli przyjmiemy, że Bóg stwarzał przez ewolucję. Ewolucja jest przypadkowym i rozrzutnym procesem, wymagającym, by ‘niezdolne’ organizmy ginęły. Niezliczone formy przejściowe musiałyby powstać, by tylko wyginąć jako ofiary wielkiego marszu ‘naprzód’. W pewnym momencie ów rzekomo ‘dobry’ Bóg zarządził loterię śmierci, która ostatecznie wydała człowieka, a wtedy Bóg spojrzał na nosicieli Swej podobizny, stojących na wielu warstwach skał wypełnionych miliardami martwych istot, i orzekł iż całe jego stworzenie – wraz z dowodami wszystkiej śmierci i cierpień, które się na nie złożyły – jako ‘bardzo dobre’ (Rdz 1:31). Tak więc widzimy, że długie okresy czasu nie pasują do biblijnego poglądu, niezależnie od tego, czy ktoś równocześnie wierzy w ewolucję.

Podsumowując, wiek ziemi został określony na podstawie warstw skalnych zawierających skamieliny, co umieszcza śmierć, cierpienia i choroby przed Upadkiem. Biblia jasno stwierdza, że nie było śmierci przed Adamem (Rzym 5:12).

Ewangelia starej ziemi

U końca dnia 6-go Bóg orzekł Swe dokończone dzieło jak ‘bardzo dobre’. Jeśli ewolucja jest prawdą, czy Adam i Ewa staliby na cmentarzu skamielin świadczących o śmierci i zmaganiach poprzez miliony lat, które Bóg określił jako ‘bardzo dobre’? Biblia określa śmierć

jako ostatniego wroga, który ma być zniszczony.

Niektórzy rzekomi eksperci próbują ominąć tę kwestię ‘bardzo dobrego’ stworzenia twierdząc, że Upadek spowodował tylko śmierć i choroby człowieka. To nie może być prawdą. Z jednej strony Rzymian 8:19-22 jasno uczy, że przekleństwo śmierci i cierpień po Upadku Adama dotknęło „całego stworzenia”, tzn. całego fizycznego wszechświata.

Ale jeśli nawet to pominiemy, pozostaje jeszcze inny problem, ponieważ istnieją szczątki ludzkie ‘datowane’ jako mające setki tysięcy lat. Jest to o wiele lat wcześniej niż jakakolwiek możliwa biblijna data dla Adama, która umieszcza go w Ogrodzie około 6 tys. lat temu. Wielu idących na kompromis próbuje określić te szczątki jako przed-Adamowe, bezduszne zwierzęta. Jednak te szkielety plasują się w zasięgu normalnych odchyleń człowieka. A Neandertalczycy wskazują na istnienie sztuki, kultury i nawet religii. A niedawne badania DNA Neandertalczyków wskazują, że wielu z nas ma w sobie geny pochodzące od Neandertalczyków – co znaczy, że jesteśmy tego samego rodzaju stworzeniami. Określanie ich jako zwierzęta, a nie człowiek, to tylko wybieg wymyślony, by ratować pogląd długich okresów czasu.

Również Rzym 5:12 stwierdza, że „przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli”. Nie ma tu wskazań, że Upadek sprowadził śmierć tylko na człowieka. Wypaczenie interpretacji Rzymian 5, by twierdzić, że śmierć była ograniczona do człowieka oznaczałoby, że grzech Adam a spowodował tylko częściowy Upadek Bożego stworzenia; jednak Rzymian 8:19-22 mówi, że wszystko stworzenie zostało poddane znikomości A Rdz 3:17-19 mówi, że nawet gleba została przeklęta, by wydawać ciernie i osty.2 Jeśliby Upadek miał być tylko częściowy, dlaczego by miał Bóg zniszczyć całe stworzenie i stworzyć wszystko na nowo, zamiast odnowić je częściowo? Dlaczego by nie odnowić tylko człowieka, jeśli reszta stworzenia nadal jest „bardzo dobra”?

Śmierć ostatnim wrogiem

Centralnym punktem Ewangelii jest zniszczenie śmierci - ostatniego wroga (1Kor 15:26). Śmierć jest intruzem, który wkradł się w doskonały świat z powodu grzechu i jest to sprawa tak poważna, że zwycięstwo Jezusa nad śmiercią nie może być całkowicie wykazane jak długo choć jeden wierzący pozostaje w grobie. Czy mamy wierzyć, że coś, co autorzy biblijni określają jako wróg, Bóg używał przez miliony lat i określił jako „bardzo dobre”?

Wielką częścią Ewangelii jest nadzieja Zmartwychwstania i odnowy stworzenia do pierwotnego doskonałego stanu. Biblia jasno mówi o Nowym Niebie i Nowej Ziemi jako o miejscu, gdzie nie będzie mięsożerności, ani śmierci, cierpienia, ani grzechu (Iz 65:17-25; Obj – Apokalipsa 21:1-5). Ale jak może to być określane jako odnowienie jeśli taki stan nigdy przedtem nie istniał?

Pewien ewolucjonistyczny duchowny anglikański dał dobre podsumowanie znaczenia śmierci przed Upadkiem dla chrześcijańskiej teologii:

„… Skamieliny są szczątkami stworzeń, które żyły przez ponad miliard lat zanim wyewoluował Homo Sapiens. Śmierć jest tak stara jak samo życie z różnicą o ułamek sekundy. Czy może więc to być Bożą karą za Grzech? Zapis kopalny wykazuje, że jakaś forma zła istniała przez cały czas. Na wielką skalę widoczne to jest w kataklizmach naturalnych… Na skalę indywidualną istnieje obfitość dowodów bolesnych okaleczających chorób i działania pasożytów. Widzimy, że wszystkie istoty żywe na koniec cierpią w śmierci z artretyzmem, nowotworami albo po prostu pożarte przez inne stworzenia. Od zarania czasu zawsze istniała możliwość życia i śmierci, dobra i zła. Nie było nigdy przerwy w ciągłości, śmierć nigdy się nie pojawiła, nie było momentu, gdy zło [sic] zmieniło naturę wszechświata. Bóg stworzył świat takim, jakim jest … z ewolucją jako instrument zmiany i różnorodności. Niektórzy próbują nam powiedzieć, że Adam miał doskonałą społeczność z Bogiem do momentu kiedy zgrzeszył i że wszystko, co nam trzeba zrobić to nawrócić się i przyjąć Jezusa aby odnowić pierwotną społeczność. Ale taka doskonałość, nigdy nie istniała. Takiego świata nigdy nie było. Usiłowania, by do tego powrócić, czy to w rzeczywistości, czy też duchowo, to urojenia. Niestety jest to nadal centralną myślą większości ewangelicznych kazań.”3

Tak więc teraz łatwo można zobaczyć śliską pochylnię, która powstaje, gdy przyjmiemy miliardy lat, czy to z ewolucją, czy też bez niej, gdyż to plasuje śmierć i cierpienia przed Upadkiem. Jako logiczne następstwo, oznacza to także, iż zło istniało przed Upadkiem (który nie miał miejsca, jako taki, gdyż nie było skąd upaść). A po drodze, wyklucza to także powrót do doskonałego stanu, gdyż nie można wrócić do czegoś, co nigdy nie istniało. W rezultacie Ewangelia zostaje zniszczona.

Od czego więc przyszedł Jezus nas zbawić, jeśli nie od śmierci, cierpień i odłączenia od Boga? Co mamy zrobić z urywkami takimi jak Hebrajczyków 9:22, który mówi: „według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia”, jeśli śmierć i rozlew krwi miały miejsce jako „naturalny” proces przez miliony lat przed Adamem? Jeśli tak było, to śmierć Chrystusa jest bez znaczenia i nie może być zapłatą za nasze grzechy. A co jest naszą nadzieją, jeśli nie jest nią Zmartwychwstanie i Nowe Niebo z Nową Ziemią?

Jeśli śmierć jest naturalna, dlaczego jest nam tak przykra? Dlaczego nie możemy przyjąć śmierci jako ‘normalna’ część życia? Taki pogląd obrabowuje Ewangelię z jej mocy i ofiarę Jezusa z jej znaczenia. Podążanie za tą myślą doprowadziło wielu do całkowitego porzucenia wiary chrześcijańskiej.

Wpływ na kościół

Szeroko rozpowszechnione nauczanie ewolucji przyniosło straszliwe rezultaty dla naszej młodzieży, która gromadnie opuszcza kościół. Chrześcijanie, którzy się go jeszcze trzymają, ale przyjmują skalę miliardów la, będą mieli wielkie trudności, by bronić swą wiarę, a to ma wpływ na wzrost kościoła. Jedną z głównych zawad jest pytanie: „Dlaczego Bóg zezwala na śmierć i cierpienia w świecie?” Tacy wierzący nie mają adekwatnego wytłumaczenia dla pochodzenia śmierci i cierpienia jako reakcji na grzech człowieka.

Odwrotnie, wierzący mający biblijny pogląd na historię świata mają też logiczną podstawę dla przedstawienia Boga ludziom nie znającym Pisma. Przy okazji, to właśnie było podejście Pawła, gdy przemawiał do pogan (Dz 14:15-17; 17:23-31). In Lystra użył stworzenia jako kluczowy identyfikator, odróżniający Boga od zwykłych ludzi jak on sam i Barnaba. A w Atenach poprowadził stoików i innych filozofów tamtych dni „z powrotem do księgi Rodzaju”, by założyć fundament dla przedstawienia im prawdziwego Boga w nadziei, że odwrócą się od swego bezużytecznego bałwochwalstwa.

Jeśli wiara w Biblię jako jasno napisaną wzmacnia naszą umiejętność wytłumaczenia Ewangelii, a kompromis ma takie niszczące skutki, dlaczego ktokolwiek idzie na kompromis?

Co z tych pomysłów? (Po angielsku)

Czy te dni w Genesis być długie okresy czasu?

Istnieją szczeliny pomiędzy Rodzaju 1:1 i 1:2?

Jest "miękka szczelina" obronić?

Czy Genesis tylko ramy literackiego?

Czy Genesis Poezja?

Jest to siódmy dzień wieczne?

Nie jest "taki dzień jak tysiąc lat" do Boga?

Nie Rodzaju 2: 4 Użyj "non-dosłowne" dni?

Tam literalne dni przed słońcem?

Czy te dni Genesis za "dzień objawienia"?

Nie istnieją dwa sprzeczne rachunki stworzenia?

Czy 'Progressive Creation "biblijna?

Praktycznie każdy przywódca i teolog chrześcijański, który wyłoży swe przyczyny przyjęcia długich okresów zamiast biblijnej skali czasu, musi przyznać, że Księga Rodzaju – czytana tak jak pisze, czy to w języku Hebrajskim, czy też tłumaczeniu – naucza stworzenia w sześciu zwykłych 24-godzinnych dniach. A to jest silnie poparte przez urywek z Księgi Wyjścia 20:11, co jest częścią 10-ciu Przykazań, wskazującą, że dni w Księdze Rodzaju były widziane jako normalne dni, bez milionów lat i bez przerw w tekście, gdzie by je można wstawić. Ale niestety przyjmują, że nauka jakoś ‘udowodniła’ owe miliony lat, co w rzeczywistości nie jest prawdą.

Niekonsekwentne chrześcijaństwo

Choć można być chrześcijaninem i wierzyć w starą ziemię, wskazywałoby to na brak przemyśleń co do konsekwencji, albo że Biblia nie jest najwyższym autorytetem wiary. Jeśli księga Rodzaju nie jest prawdziwą, literalną historią, jak można wiedzieć, gdzie zaczyna się prawda w Piśmie? Dzisiejsza ‘nauka’ także ‘udowadnia’, że ludzie nie wstają z martwych. Jeśli więc pozwolimy, by ta sama ‘nauka’ powiedziała nam, że Jezus nie zmartwychwstał (co byłoby zgodne z światopoglądem osoby idącej na kompromis) to „kazanie nasze [jest] daremne, daremna też wasza wiara” (1 Kor 15:14). Zaufanie do ludzkich filozofii podobne jest do człowieka opisanego przez Jezusa w Mat 7:26, gdy powiedział: „A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku”. Przeciwnie w wierszach 24-25 stwierdził On: „Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce”.

A ponieważ Jezus bezsprzecznie wierzył w literalne, historyczne sprawozdanie Księgi Rodzaju, my też powinniśmy tak wierzyć.

Przypisy

  1. Charles Lyell, osobisty list do George Poulett Scrope, 14 June 1830; zob. creation.com/Lyell. Wróć to tekstu.
  2. Co ciekawe, zapis kopalny zawiera ciernie. Przyjęta interpretacja zapisu kopalnego (która zaprzecza Potopowi) umieszcze je na setki milionów lat przed jakąkolwiek istotą ludzką. Zob. W.N. Stewart and G.W. Rothwell, Paleobotany and the Evolution of Plants (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993), p. 172–176. Wróć to tekstu.
  3. Tom Ambrose, ‘Just a pile of old bones’, The Church of England Newspaper, A Current Affairs section, 21 October 1994. Wróć to tekstu.

Helpful Resources

The Genesis Account
by Jonathan Sarfati
US $20.00
eReader (.epub)
The Genesis Account
by Jonathan Sarfati
US $20.00
Kindle (.mobi)
The Genesis Account
by Jonathan Sarfati
US $30.00
Hard Cover
Refuting Compromise
by Dr Jonathan Sarfati
US $17.00
Soft Cover
Rocks Aren't Clocks
by John K Reed
US $15.00
Soft Cover