Explore
Online premiere of Dismantled: A Scientific Deconstruction of the Theory of Evolution
Watch for free here between 12 AM October 9th - 11:59 PM October 11th EDT!
Also Available in:

DNA-reparatiemechanismen 'schreeuwen' schepping

door
vertaald door Nathan van Ree

gepubliceerd: Creation 38(2):56, April 2016
alicephoto/123RFDNA

Tomas Lindahl, Paul Modrich en Aziz Sancar ontvingen in 2015 de Nobelprijs voor de Scheikunde voor het ontdekken van DNA-reparatiemechanismen.1 Zoals een BBC-artikel vertelt: “In de jaren 1970 dachten wetenschappers dat DNA een stabiel molecuul was, maar prof. Lindahl toonde aan dat het buitengewoon snel vergaat.” Dit bracht hem en vervolgens ook de anderen ertoe om naar reparatiemechanismen te zoeken. De onderzoekers vonden er verschillende (vandaar de drie prijswinnaars).

Het artikel noemt de reparatiemechanismen “essentiële processen”. Sterker nog, zonder deze mechanismen valt DNA “in een verbazingwekkend tempo” uit elkaar. Als een organisme sterft, werken de reparatiemechanismen niet meer en vergaat het DNA. Dit betekent dat fossielen die zogenaamd miljoenen jaren oud zijn, geen DNA zouden moeten bevatten dat nog intact is. Maar vaak is dit wel het geval, ook bij dinosaurusfossielen.2

Het zou intussen voor iedereen duidelijk moeten zijn dat DNA nooit op natuurlijke wijze kan zijn ontstaan (dat is door slechts schei- en natuurkundige processen). Want zelfs indien dat mogelijk zou zijn, dan zou het DNA toch onbruikbaar zijn zonder de reparatiemechanismen om het te behouden. Zonder de reparatiemechanismen zou DNA sneller uit elkaar vallen dan het mogelijkerwijs samengesteld zou kunnen worden (zelfs als dat mogelijk is zonder de cellulaire machines die het samenstellen, waarvan de code ook in het DNA aanwezig is). Verder kan geen enkele natuurlijke oorsprong het opslagsysteem van gecodeerde informatie van het DNA verklaren, of de zeer geordende reeksen informatie op het DNA die het maken van de eiwitcomponenten van het leven specificeren.

De reparatiemechanismen gaan gepaard met enorm complexe nanomachines,3 die op zichzelf al elk idee van een natuurlijke oorsprong tarten. Hoe meer we weten over de wetenschap van het leven, des te meer wordt het duidelijk dat het leven ontstaan is door het handelen van een ongelooflijk intelligente Schepper.4

Referenties en voetnoten

  1. Rincon, P., Chemistry Nobel: Lindahl, Modrich and Sancar win for DNA repair, bbc.com, 7 October 2015. Terug naar de tekst.
  2. Sarfati, J., DNA and bone cells found in dinosaur bone, J. Creation 27(1):10–12, 2013; creation.com/dino-dna. Terug naar de tekst.
  3. Deze moleculaire machines zijn ongelooflijk klein, vandaar de term nano-machine. Terug naar de tekst.
  4. Batten, D., Origin of life; creation.com/origin-of-life, 26 November 2013. Terug naar de tekst.

Helpful Resources

Breathtaking Respiratory System
by Dr Lainna Callentine
US $16.00
Hard Cover
Genetic Entropy
by Dr John Sanford
US $25.00
Soft Cover