Explore
Also Available in:

Är CMI bara fokuserade på en sak?

Javisst – och det är Jesus Kristus!

Skrivet av Erin Hughes
Översatt av Torsten Lantz

Publicerat den: 30 november 2017 (GMT+10)
Tidigare publicerat i ett CMI-nyhetsbrev, februari 2017

Ibland blir folk förvånade när vi inte tar ställning i  vissa frågor, man till och med trycker på för att få oss att göra undantag för sådant som bekymrar dem speciellt. Men en del av genomslagskraften hos CMI ligger i att vi betonar skapelsetron som grunden för att kunna förstå evangeliet – precis som bibeln lär. Hur kan det komma sig att skapelsefrågan är en av de mest attackerade bibliska lärorna idag? Genom att försvara denna grundläggande lära framhåller vi evangeliet eftersom Jesus Kristus är vår skapare och frälsare. Så även om vi har specialiserat oss på skapelsevetenskap, antar jag att vi i verkligheten har en enda inriktning - nämligen Jesus.

Och sedan, vetenskapen!

Jag blev först ”heltänd” på hur viktigt det är med skapelse, när jag på ett möte med CMI förstod att 1 Mosebok var en verklig, historisk och tillförlitlig beskrivning av universums ursprung. Tillsammans med resurserna på CMI slukade jag sidorna i (1 Mosebok 1 -11). Det blev en uppenbarelse för mig eftersom jag nu äntligen fått ta del av sanningen. Nu öppnade sig den sanna vetenskapen och det fanns så många områden att undersöka. Som biologifossil lagerföljd och  dinosaurier. Snart kunde jag sätta fingret på de överväldigande vetenskapliga belägg som undergrävde de evolutionära lögnerna jag lärt mig. I min upphetsning började jag ”slå folk i huvudet” med ”belägg” för skapelse - så att de skulle inse sanningen och bli frälsta! Men taktiskt gick jag då fel väg.

Fokus på Jesus

Fast vi är specialiserade på kreationsvetenskap antar jag att vi egentligen fokuserar på Jesus. Eftersom jag hade måttlig framgång när jag evangeliserade kände jag mig besegrad och irriterad. När jag sedan fortsatte att studera, insåg jag så småningom att jag behövde byta fokus. Jag gick till inledningen av Johannesevangeliet. När jag började läsa där blev jag ”golvad”. Hela Johannesevangeliet handlade ju om skapelse!1 Johannes berättar att Jesus i början var hos Gud och att allting gjordes genom honom, och utan honom gjordes ingenting av det som gjordes (John 1:2-3). I Kapitel 2 till exempel förvandlar Jesus vatten till vin. I kapitel 4 avslöjar botandet av ämbetsmannens son att Jesus hade full möjlighet att ge hälsa till en sjuk. I kapitel 6 kan han gå på vatten samt få vind och vågor att lyda honom.

Vetenskapen kan inte resa upp döda från graven!

Men för mig blev den verkliga ögonöppnaren när Lasarus restes upp från graven där han legat död under fyra dagar (John 11). När jag tidigare läst om händelsen hade jag inte alls sett hur speciell den var – fast det var innan jag börjat få förståelse för biblisk skapelse. Tidigare hade jag lekt med idéer om att Jesus var någon sorts mirakelgörare; trots allt hävdar många religioner att man har liknande gurutyper. Eller kanske inte Lasarus var död alls. Men nu förstod jag hur mina tankemönster blivit skadade av naturalistisk vetenskap. Att visa på evidens för skapelse hjälper utan tvekan att få bort stötestenar i folks sinnen. Men om det inte kombineras med evangeliet blir det meningslöst.

I Johannes evangelium (John 11) vi veta att Maria och Marta sände bud till Jesus att deras bror blivit sjuk. Jesus dröjde i två dagar med att bege sig till Betania, en försening som var avsiktlig. På Jesu tid trodde judarna allmänt att själen svävade tre dagar över kroppen innan den gick bort. Under den tiden kunde man se folk vakta kroppen och be och sjunga psalmer till tröst. De religiösa ledarna erkände inte Jesus som skapare (ungefär vad jag själv tyckte när mina tankar var opånyttfödda) så de skulle ha kunnat leta efter någon bortförklaring till Lasarus uppståndelse. Men skriften påpekar att efter fyra dagar började kroppen ”stinka”, så genom att vänta hela den tiden visade Jesus för alla (till och med för mig) att han ensam har makt över döden eftersom han är sann Gud och skapare. Endast skaparen har förmågan att rädda oss och resa upp våra ruttnande kroppar tillbaka till livet i en kommande uppståndelse. Har man någonsin hört talas om något vetenskapligt experiment eller någon medicinsk behandling där man lyckats väcka upp en person från de döda efter att denna legat fyra dagar i graven? Jesu makt är obestridd och i denna händelse visas detta fullt klart. I slutet av evangelierna demonstrerar han faktiskt detta på sin egen person. Aposteln Paulus skriver följande om Kristi uppståndelse:

”Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster… Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus.” (1 Kor 15: 3-812-22).

Där har vi det. Jag vill kalla dessa fantastiska och uppmuntrande avsnitt för ”evangeliska ställen” eftersom de alla är förknippade med det faktum att Skaparen kom, dog för våra synder och uppstod igen för att vi skulle leva med honom. Bara ”tillkomstens” skapare har makt att väcka upp döda eftersom han är livets upphovsman!

Skapelsen och Evangeliet

Nu upplever jag att huvudet på spiken har träffats! Precis som Jesus kallade ut Lasarus ur hans mörka dödsgrav till ljus och liv gjorde han samma för oss. Som kristna har vi blivit kallade ut ur mörkret, fått en ny start och ett löfte om evigt liv. Om CMI handlar om en enda fråga så är det behovet att visa för människor att livet helt och hållet handlar om Jesus ”trons upphovsman och fullkomnare” (Hebreerbrevet 12:2).

Att visa på evidens för skapelse hjälper utan tvekan till att avlägsna stötestenar ur folks sinnen – men om detta inte kombineras med evangeliet blir det meningslöst. Vi vet att våra supportrar drar nytta av våra artiklar, böcker, DVD:er och till med våra team av talare i skapelsefrågor för att visa folk ute i samhället att det är Jesus som har makten över död och skapelse. Så om att vara fokuserad på Jesus innebär ett enda fokus så tar vi gärna på oss den hatten – om det medför att det leder människor till att komma till tro på honom. Em M. skrev följande:

”Hej! Skulle bara vilja tacka CMI för alla era artiklar – om astronomi, evolution, historia och bibelns tillförlitlighet. Ett av min starkaste argument mot Guds existens var den sekulära vetenskapen, som jag trodde var utan brister. Jag hade en djupt arrogant hållning gentemot kreationister och kristna i allmänhet (särskilt kristna forskare). Alla era artiklar har hjälpt mig på min resa för att hitta sanningen om Gud och om hur universum har bildats (skapats). Jag skulle aldrig ha kommit till Kristus om det inte varit för att forskarna på CMI hade lagt fram evidens och visat att det som bibeln säger både bekräftar och bekräftas av naturen. Man har hämtat in korrekt evidens – och inte de hypotetiska framställningar som sekulär vetenskap tar fram för ändamålet. Ni har fått vara en enorm hjälp på min resa till Jesus och det vill jag verkligen tacka er för!

Och Kim H. mejlade oss för att berätta:”Är så tacksam för att ha hittat er tidning [Creation]. Jag har accepterat frälsningens gåva genom Kristus Jesus. Så enkelt det är att bli frälst och garanterad evig välsignelse i himlen!”

Medarbetare i sanningen

Vi skulle inte kunna producera alla dessa hundratals livsförändrande artiklar eller de många böckerna och DVD:erna – eller ens kunna skicka talare till hundratals kyrkor utan att ta betalt - om det inte vore för din hjälp. När du ger oss ditt stöd ber jag att du ska känna glädje i att veta att vår enda målsättning är att använda miraklerna i skapelsen och leda människor till vår frälsare Jesus Kristus. Då vi gör det ger vi honom all den ära som tillhör hans namn.

Vår supporter James V. bekräftade detta när han skrev:

”Må Gud fortsätta att välsigna er tjänst när ni förhärligar Jehova-Jesus, vår skapare och frälsare, och hans totalt oklanderliga och auktoritativa ord. Ni tjänar de heliga och predikar ett evangelium med frälsning för otaliga själar.”

Referenser

  1. See The incarnate Word. creation.com/incarnate-word, and Cosner, L., Jesus the Creator in the Gospel of John, J. Creation 29(3):56–61, 2015. Åter till text.