Explore

Black Friday sale on NOW! Ends 28 Nov. View deals

Also Available in:

Jak se na Zemi dostala voda??

Voda a nemožnost jejího získání z meteoritů

Napsal
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Publikováno v časopise Creation 42(3):22–23, Červenec 2020
Meteorite

Voda je jednou z nejjednodušších, ale také nejvzácnějších látek na Zemi. Voda je nezbytná pro lidský růst, reprodukci, trávení, pocení, mazání, vylučování a nespočet dalších funkcí u všech živých tvorů. Její molekulární vzorec (H2O) je tak jednoduchý a běžný, že patří mezi první chemické vzorce, které se naučí většina dětí. Více než 70 % zemského povrchu je pokryto vodou a je to jeden z největších darů Božího stvoření.

Nicméně odkud se všechna tato voda vzala z ateistického a evolučního hlediska? Podle amerického výzkumného Institutu Smithsonian: „Svou dokonalou chemickou kombinaci získala mimo náš svět, než byla k nám dopravena a naplnila naši planetu.“1

Vědci z organizací jako je Institut Smithsonian se na základě světonázoru o „velkém třesku“ před 13,8 miliardami let neustále snaží vysvětlit, jak životodárná a život udržující vodní substance přišla na Zemi bez Boha Stvořitele. „Molekuly vody byly nepochybně součástí prašného víru, který se zhustil až do podoby Slunce a jeho planet asi devět miliard let po velkém třesku.“1

Toto je však pouze prázdné tvrzení a neexistuje žádný způsob, jak by jej bylo možné prokázat. Stejně tak neexistuje ani žádné vysvětlení původu této „dokonalé chemické kombinace“ a předpokládá se, že k ní prostě nějak „došlo“. Podle Smithsonian se voda dostala na Zemi prostřednictvím komet a asteroidů (ty se po dopadu na Zemi klasifikují jako meteority) v plejádě působivých zásahů. A „taková tělesa (pravděpodobně více asteroidů než komet) mohla snadno dodat vodu k naplnění oceánů.“1 Smithsonian jednoduše prohlašuje, že takovýto kosmický scénář poskytuje snadnou odpověď na tuto zdánlivě obtížnou otázku. A přidává závěrečnou tečku: „Takže až si příště otevřeš kohoutek, připomeň si tu dlouhou a úžasnou cestu tekoucí vody.“1

Barringer-Crater-Arizona
Barringerův kráter v Arizoně

Jsou potřeba biliony!

Je toto zdánlivě jednoduché vysvětlení opravdu možné? Jak velcí by tito vesmírní příchozí museli být? A kolik přímých zásahů do Země by bylo ve skutečnosti zapotřebí k onomu „snadnému dodání vody k naplnění oceánů“? Čísla ukazují, že je to prakticky nemožné!

Výchozím bodem pro tyto výpočty je stanovení skutečného množství vody na Zemi. Na základě plochy povrchu vody na Zemi a její průměrné hloubky je umírněný odhad asi 1,386 × 1021 litrů neboli 1,386 miliardy kubických km3.2 Už samotné toto číslo je závratné.

Velké supertankery používané k přepravě obrovského množství kapalin (obvykle ropy) pojmou v průměru asi 125 milionů litrů (33 milionů amerických galonů).3 Pokud by každý meteorit průměrně obsahoval velmi štědrých 10 % množství vody4, a každý meteorit by byl 10krát větší než supertanker, bylo by pro tento způsob dopravení vody zapotřebí minimálně 11,1 bilionu meteoritů!

Chápeme-li to správně (pokud je to vůbec možné), a pokud je Země skutečně stará 4,6 miliardy let, pak by bylo každoročně zapotřebí průměrně 2 410 přímých zásahů meteoritů (to je 46 zásahů za týden) soustavně po celou dobu 4,6 miliardy let! (Pokud by byly meteority 100krát menší, počet požadovaných zásahů by se zvýšil na 4 600 za týden). Předpokládá se také, že se žádná voda neztrácí do vesmíru v důsledku žhnoucího průchodu meteoritů atmosférou.

Jak by tedy Země ve skutečnosti vypadala, pokud by do ní bušily objekty o velikosti supertankeru 46krát týdně a po dobu 4,6 miliardy let? Mějte na mysli, že Barringerův kráter v Arizoně byl vytvořen nárazem meteoritu, který poté způsobil kráter o průměru 1,2 km a cca 180 metrů hluboký. Jenže tato obrovská jáma byla způsobena meteoritem s odhadovaným průměrem 40 metrů,5 tedy více než 10krát menším než supertanker a 100krát menším než odhadovaná tělesa z vesmíru. Množství energie uvolněné při zásahu v Barringerově kráteru odpovídalo 2,5 milionům tun TNT, což je 150 000krát silnější než atomové bomby svržené na Hirošimu a Nagasaki v Japonsku na konci druhé světové války.5

Nemyslitelná domněnka

Pro představu: z 11,1 bilionu předpokládaných masivních zásahů meteoritem by jen jediný z nich o velikosti supertankeru byl 750 000krát silnější než hirošimská bomba! To by způsobilo takové kataklyzmatické škody, že dopad na pozemský život by nebyl nic než velkou katastrofou. Zastánci dlouhých věků spekulují o jednom takovém zásahu, který měl způsobit „jadernou zimu“ a vyhladit všechny dinosaury – a o něm se předpokládá, že byl mnohem menší než uvažované dopady. Za takového scénáře (46 dopadů týdně s celkovým počtem bilionů) by život nepřežil, natož aby se vyvinul do svého současného stavu – takový návrh je natolik bizarní, že jej lze pohodlně považovat za nemožný. Žádné takové biliony těles z vesmíru by nikdy nedodaly tak obrovský objem vody, kterou máme na naší planetě. Tato nemožná teorie je mrtvá dřív, než vůbec začala.

Racionální a věrohodné vysvětlení původu pozemské vody je jasně uvedeno v knize Genesis, kde Bůh prvního dne Tvůrčího týdne stvořil Zemi pokrytou vodou. Pouze všemocný, vševědoucí Stvořitel Bůh mohl promluvit a stvořit pro naši planetu toto obrovské množství život udržující vody.

Odkazy a poznámky

  1. Greene, B., How did water come to Earth? It took an out-of-this-world arrival to get that perfect chemical combination for water to fill our planet, smithsonianmag.com, May 2013. Zpět k textu.
  2. How much water is there on Earth, usgs.gov, accessed 14 Aug 2019. Zpět k textu.
  3. Tanker Sizes and Classes, transportgeography.org, accessed 24 Jul 2019. Zpět k textu.
  4. Ta je při cestování hlubokým vesmírem většinou ve zmrzlé podobě. Zpět k textu.
  5. Barringer Impact Crater—Stop 1, Planetary Science Institute, psi.edu, accessed 24 Jul 2019. Zpět k textu.