Explore
Also Available in:

Archiv zpětné vazbyPříspěvky 2012

Použil Bůh velký třesk?

Snaha „namontovat Boha“ do světského výtvoru

Přeložil Jakob Haver (Kreacionismus.cz)

Publikováno: 6 října 2012

V reakci na článek Teorie multivesmíru nám napsal Rick L, USA:

123rf.com/Gennadiy Kravchenko

Shrnul bych to větou, že věřit v teorii multivesmíru vyžaduje mnohem více víry než věřit v Boha. Už podle Ockhamovy břitvy, jak jste zmínil.

Neberu to nějak emotivně. Vítám to jako příležitost přemýšlet o vesmíru a snahu vysvětlit fyzikální zákony, které vidíme. Věda je mi přítelem. Nevnímám ji jako snižování Boha. Jsem si jist, že On to tak bere.

Musím souhlasit s tím, že tato teorie je filosofická, a ne vědecká. Její pravdivost či nepravdivost nemůže být nikdy testována nebo prokázána. Přesto si ale myslím, že tato teorie může mít nějaké opodstatnění. A to se mi líbí.

Mě se zamlouvá teorie velkého třesku. Nemyslím si, že by nějak ohrožovala Boží ruku ve stvoření. Věda nakonec může vysvětlit, jak to všechno bylo stvořeno až k samé singularitě. To je přece skvělé, jen nám ukazuje Boží metodu. Teorie velkého třesku stále nemůže vysvětlit, proč byla nejprve singularita nebo co jí předcházelo. Konečnou odpovědí bude vždycky Bůh.

Odpovídá Gary Bates, autor výše uvedeného článku:

Milý Ricku,

Díky za váš e-mail. Nicméně rád bych jemně poznamenal (podle našich pravidel zpětné vazby), že než jste kontaktoval biblické kreacionisty (mladé Země) s vašimi názory na to, zda a jak mohl Bůh použít něco jako velký třesk, bylo by pro vás užitečné pročíst si nejprve naše stránky. Stačí například jednoduše zadat do vyhledávače „big bang“, a ukáže vám to množství článků na toto téma, včetně velmi dobrého shrnutí problémů s velkým třeskem pod názvem „Boží mysl“ a „velký třesk“. Nicméně moje odpověď vám umožní přístup k více informacím prostřednictvím odkazů v tomto článku. Doufám, že chcete být plně informován a uděláte si čas, abyste si je přečetl. Samozřejmě to myslím v hluboké úctě. Naším cílem je být službou křesťanům a v tomto ohledu se specializovat na službu poskytováním informací. A tento web obsahuje velké množství informací.

Velký třesk zcela selhává hned ve dvou rovinách.

1. Selhává teologicky.

Průběh stvoření zcela odporuje chronologii, jak ji popisuje 1. kapitola Genesis. Viz Chronologické pořadí v Genesis 1: Počátky velkého třesku a dny před Sluncem. Například: Porovnání rozdílů z našeho článku Konflikt dvou světonázorů: Evoluce zcela odporuje Bibli níže.

Srovnejte následující:

Stav stvoření podle Velkého třesku
(platí i pro ‚postupné stvoření‘)
Průběh stvoření
podle Genesis 1
1. Hmota existovala vždy nebo se najednou objevila 1. Bůh stvořil hmotu
2. Slunce / hvězdy existovaly před Zemí 2. Země byla stvořena před Sluncem / hvězdami
3. Slunce bylo první světlo na Zemi 3. Světlo bylo stvořeno před Sluncem
4. První život = mořské organismy 4. První život = pozemní rostliny
5. Plazi tu byli dříve než ptáci 5. Ptáci předcházejí plazy
6. Suchozemští savci předcházejí velryby 6. Velryby předcházejí suchozemské savce
7. Nemoc /smrt byly dřív než člověk 7. Nemoc /smrt jsou důsledkem hříchu člověka

Nadto je velký třesk sekulární hypotézou, která se snaží vysvětlit vesmír bez Boha (v rozporu s názory těch křesťanů, kteří Ho akceptovat chtějí). Jako taková má své místo v Obecné evoluční teorii (GTE), což je víc než jen myšlenka „od molekuly k člověku“. Především musí také vysvětlit, odkud pochází vesmír. Viz Fyzici: Vesmír měl počátek. Ve své znamenité knize Vyvrácení kompromisu, napsal Jonathan Sarfati v páté kapitole (připomínám, že velký třesk dává hvězdy před čtvrtý den, ve který byly podle Genesis stvořeny):

„Někteří tvrdí, že v tento čtvrtý „den“ se ve skutečnosti stalo jen to, že když se po milionech let rozptýlila hustá vrstva mračen, „ukázalo“ se Slunce a další nebeská tělesa. To není jen vyfantazírovaná věda, ale také špatný výklad hebrejštiny. Slovo ‚asah‘ znamená v celé Genesis 1, ‚udělat‘, a někdy je používáno i pro ‚stvořit‘ (bara‘) – např. v Genesis 1:26–27. Připisovat jiný význam totožnému slovu ve stejné gramatické konstrukci a ve stejné pasáži, jen aby zapadlo do ateistických evolučních myšlenek o velkém třesku, je čiré zoufalství. Kdyby tím Bůh mínil „ukázat se“, pak by nepochybně pro výraz ukázat použil hebrejské slovo (ra’ah), podobně jako když v den třetí řekl, „Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se „ukáže“ souš“ (Genesis 1:9). Prověřili jsme více než 20 hlavních překladů a všechny jasně učí, že Slunce, Měsíc a hvězdy byly učiněny čtvrtého dne.

Tuto knihu vřele doporučuji, protože je v diskusích o velkém třesku a v mnohém dalším velmi důkladná.

2. Selhává vědecky.

Dnešní velký třesk není vůbec velkým třeskem jako byl, řekněme, před 20 lety. Určitě by bylo poctivé říci, že je neustále revidován a měněn. To jen ukazuje na filosofickou povahu této teorie a že také vůbec není tím velkým „vědeckým faktem“, jak mnozí věří. Ve snaze zachovat velký třesk tu byla celá řada pokusů, i za cenu „švindlování“, včetně naprosto směšné Teorie multivesmíru, spolu se Strunovou teorií, temnou hmotou – temnou energií, a tak dále.

A víte také o tom, že odstranění myšlenky velkého třesku z evoluční kosmologie požadují i stovky světských kosmologů? Viz Světští vědci odtroubili velkému třesku. A také o tom, že proběhly dvě mezinárodní (světské) konference pod názvem „Krize v kosmologii“, které měly svou vahou povzbudit kolegy vědce, aby velký třesk opustili a přišli s jiným modelem. Té druhé se také zúčastnil univerzitní fyzik a spolupracovník CMI Dr John Hartnett. Jeho zpráva je zde.

Je proto ironií, že s tímto věčně se měnícím rádoby „vědeckým“ velkým třeskem by se měli smiřovat právě křesťané. Považuje-li se někdo za křesťana, a tedy Kristova následovníka, nutně se od něho očekává stejná víra v to, čemu věřil Kristus (a Jeho apoštolové). V Novém zákoně existuje více než 100 odkazů na Genesis. A tak Ježíš a apoštolové jasně chápali Genesis jako historický dokument bez potřeby aplikace „moderní“ vědy, která by nám měla pomoci rozluštit její „skryté významy“. Pokud někdo v Písmu nenajde slova o „velkém třesku“ nebo „miliardách/milionech let“, pak tím vlastně říká (a většina si to možná ani neuvědomuje), že Písmo není jeho autoritou. Jeho výchozím bodem se stane světský výklad vesmíru (tj. sekulární věda). Tato chybná „autorita“ je poté uplatňována nebo uvalována na biblické texty.

Modlím se za to, aby vám toto všechno bylo ku pomoci. Samozřejmě, někdo může namítnout, že jen proto, že pojmy „velký třesk“ a „miliony let“ v Písmu nejsou, neznamená to, že neplatí. Nicméně jejich nepřítomnost je pouze jedním z vodítek, proč je považujeme za nebiblické. Jak jsem ukázal výše, s Písmem je v rozporu i chronologie velkého třesku. Toto je něco, co můžeme silně odvodit z Písma, a to je určitě lepší, než abychom něco k němu domýšleli.

Helpful Resources

Alien Intrusion
by Gary Bates
US $16.00
Soft cover
Refuting Compromise
by Dr Jonathan Sarfati
US $17.00
Soft cover
Dismantling the Big Bang
by Alex Williams, John Hartnett
US $20.00
Soft cover