Explore
Also Available in:

Zavračanje Evolucije

Priročnik za študente, starše in učitelje, ki kljubujejo najnovejšim argumentom za evolucijo

Seznam vsebine

Refuting Evolution

Predgovor & Uvod

Poglavje 1 Evolucija in stvarjenje, znanost in religija, dejstva in predsodki

Poglavje 2 Variacion y selección natural frente a la evolucion

Poglavje 3 Faltan los eslabones

Poglavje 8 Koliko je stara zemlja?


by , Ph.D., F.M.
provod Gorazd Novak (www.ustvarjen.si)

Predgovor

V prvi izdaji knjige Zavračanje evolucije je predgovor napisal dobro znani kreacionistični govornik, ki je dejal: ‘Po mojem mnenju je ta nova publikacija ena najbolj ažurnih kritik moderne evolucijske teorije, je kritika, ki je bila tako natančno raziskana in dokumentirana, da bo izzvala tudi najbolj vnetega evolucionista.’

Branost Zavračanja evolucije je naraščala ter presegla naša najvišja pričakovanja in nemara postala najbolj brana knjiga o stvarjenju (za Biblijo, seveda). Tisoče ljudi je kupilo po več izvodov, da so jo darovali svojim sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sotrpinom na fakulteti, šolskim učiteljem in pastorjem. Avtor dr. Jonathan Sarfati ni samo sijajen znanstvenik, ampak tudi mojster natančne, jasne komunikacije in logičnega mišljenja. To jedrnato mojstrovino je napisal kot neposreden odgovor na knjigo, ki je bila izdana pri prestižni Ameriški nacionalni akademiji znanosti (NAS) z namenom, da bi učitelje biologije poučila, kako učiti evolucijo, da bi jim njihovi učenci verjeli. NAS je razdelila velikansko število teh knjig po javnih šolah in drugih institucijah – in to brezplačno. S prepričljivo in profesionalno predstavitvijo publikacije je NAS upala, da bo njihova knjiga ugasila vero v svetopisemsko stvarjenje, saj naj bi dala učiteljem v javnih šolah vse argumente, potrebne za nasprotovanje naraščajočemu številu vernikov v stvarjenje, v svojih razredih.

V osupljivo natančnem zavračanju najboljših argumentov NAS za evolucijo in dolga časovna obdobja je predirni razum dr. Sarfatija razgalil plitkost apologetike prevladujočega kulturnega mita našega časa – da je vse nastalo samo po sebi, brez stvarnika.

Ob priporočanju Zavračanja evolucije se pogosto pošalim, da ne gre za debelo knjigo, kajti ni vam potrebno veliko, da zavrnete najboljše argumente za evolucijo. Vendar pa bolj kakor lahkotnost zavračanja argumentov omogoča jedrnatost knjige jasnost logike. Mnogi bralci bodo pomislili: ‘Kako, da se tega nisem domislil sam?’

Jonathan začenja s prikazom, da pri tej zadevi v resnici ne gre za znanost proti religiji, temveč za spopad znanosti enega religioznega nazora (ateizma / materializma) proti znanosti drugega religioznega nazora (bibličnega teizma). Konec koncev posameznikova religiozna naravnanost določa njegov pristop k dokazom. “Dejstva” namreč ne govorijo sama, ko pridemo do vprašanja našega nastanka. Vsekakor je pomembno, da to razumemo.

Nihče, ki si resnično želi razumeti čas, v katerem živimo, si ne more privoščiti, da bi spregledal to prelomno delo. Naše ideje o tem, od kod prihajamo, neposredno vplivajo na naše poglede na to, za kaj pri življenju sploh gre – prihodnost krščanstva1 in civilizacije je na kocki. Ta knjiga bi bila le težko še bolj pomembna – oziroma njen izid bolj pravočasen.

Dr. Don Batten, inženir agronomije

Starejši znanstvenik, pisec in predavatelj

Creation Ministries International (Avstralija)


Uvod

NAS book

Ameriška nacionalna akademija znanosti (NAS) je nedavno priobčila priročnik za vzgojitelje z naslovom Poučevanje o evoluciji in o naravi znanosti. Dostavili so jo učiteljem po vsej Ameriki, da bi jih vzpodbudili, da v svojih razredih vključujejo več evolucije in da v bistvu učijo, da je razvoj od delcev do človeka dejstvo. Priročnik razkriva svoj namen v uvodu:

‘Mnogi študenti dobijo malo ali sploh nobene informacije o najpomembnejši zamisli moderne biologije, o zamisli, ki je bistvenega pomena za razumevanje ključnih vidikov živih organizmov – o biološki evoluciji.’

Zelo težko je verjeti, da ‘mnogi študenti dobijo malo ali sploh nobene informacije’ o evoluciji. Ves posvetni izobraževalni sistem v Ameriki (in v večini drugih držav po svetu) je podprt z evolucijo. Po pregledu številnih učbenikov biologije v posvetnem šolskem sistemu ugotavljamo, da so vsi vsiljivo pro-evolucijski. Prav tako je zelo težko verjeti, da je evolucija ‘bistvena zamisel’ v biologiji, kajti večino ‘ključnih vidikov živih organizmov’ so odkrili kreacionisti. Na primer: Louis Pasteur je odkril, da mnoga obolenja povzročajo bakterije, in dokazal, da je ‘vse živo iz živega’; Gregor Mendel je odkril zakone dednosti; Karel Linne pa je razvil moderni sistem klasifikacije, če imenujemo samo nekaj kreacionističnih pionirjev moderne biologije. Prav tako pa tudi mnogi današnji visoko usposobljeni biološki znanstveniki ne sprejemajo evolucije – na njihovo delo niti v najmanjši meri ne vpliva vprašanje, ali so se ribe tudi v resnici razvile v filozofe.

Knjiga Zavračanje evolucije skuša na novo uravnotežiti enostranski pro-evolucijski način pouka nastanka življenja. Priročnik Ameriške akademije, v katerem so sodelovali mnogi vodilni evolucionisti, očitno vključuje najnovejše in glavne argumente za evolucijo. Tako torej kritika v tej knjigi naslavlja trenutno evolucijsko teorijo, kakor jo učijo na fakultetah, javnih šolah, in kakor jo razširjajo mediji. Zavračanje evolucije odgovarja na mnoge argumente v priročniku Poučevanje o evoluciji in o naravi znanosti tako, da je splošna kritika evolucije lahko dostopna kot izziv vzgojiteljem, študentom in staršem. Hkrati pa Zavračanje evolucije daje toliko pozitivnih informacij za obrambo stališč zagovornikov stvarjenja, kolikor le dovoljuje prostor. Tako daje dobre povzetke argumentov proti evoluciji in za stvarjenje. Knjiga bi morala spodbuditi več razpravljanja in pomagati študentom in učiteljem, da bi bolj kritično razmišljali o nastanku življenja.

  1. Tu ni mišljena ogroženost Jezusovega nauka in njegovega odrešitvenega načrta s človeštvom, ampak krščanstva kot načina mišljenja in ravnanja, ki sooblikuje ta svet in njegovo civilizacijo, čeprav to ni njegovo bistvo, ampak njegov blagodejni stranski učinek. Op. prev.

Helpful Resources

Refuting Evolution
by Jonathan Sarfati
US $12.00
Soft cover
Refuting Evolution 2
by Jonathan Sarfati
US $10.00
epub (ebook) download