Explore
Also Available in:

Vyvrácení evoluce 2—Obsah

cover-small

Pokračování knihy Vyvrácení evoluce, která potírá nejnovější argumenty na podporu evoluce (jak je uvádějí PBS a Scientific American).

Napsal a Michael Matthews
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Přehled kapitol

Úvod

Díl 1. Tvrzení: Evoluce je věda

Evolucionisté trvají na tom, že evoluční teorie je vědou, ale kreacionismus je náboženstvím.

Kapitola 1: Argument: Kreacionismus není věda, ale náboženství

Kapitola 2: Argument: Evoluce je slučitelná s křesťanskou vírou

Kapitola 3: Argument: Evoluce je skutečná věda, ne „jen pouhá teorie“

Díl 2. Tvrzení: Evoluce je dobře podpořena důkazy

Evolucionisté tvrdí, že našli množství pozorovatelných důkazů evoluce.

Kapitola 4: Argument: Přírodní výběr vede ke speciaci

Kapitola 5: Argument: Některé mutace jsou prospěšné

Kapitola 6: Argument: Společný design ukazuje na společného předka

Kapitola 7: Argument: Argument: „Špatný design“ svědčí o zbytcích evoluce

Kapitola 8: Argument: Fosilní záznam podporuje evoluci

Díl 3. Tvrzení: „Problémy“ s evolucí jsou pouze iluzorní

Evolucionisté tvrdí, že existují rozumné teorie i pro ta největší „překvapení“ evoluce.

Kapitola 9: Argument: Pravděpodobnost evoluce

Kapitola 10: Argument: „Nezjednodušitelná složitost“

Kapitola 11: Argument: Vývoj pohlavnosti

Kapitola 12: Argument: Evoluce člověka

Dodatek 1: Obvyklé argumenty pro evoluci, které byly zamítnuty

Dodatek 2: Obvyklé argumenty pro stvoření, které by se neměly používat


Stažením tohoto materiálu souhlasíte s následujícími podmínkami ohledně používání požadovaného materiálu: CMI vám uděluje nevýhradní, nepřenosnou licenci k tisku nebo stažení jedné (1) kopie díla chráněného autorskými právy. Dílo chráněné autorskými právy bude použito pouze pro nekomerční a osobní účely. Bez výslovného souhlasu společnosti Creation Ministries International Ltd. nesmíte připravovat, vyrábět, kopírovat, používat, propagovat, distribuovat nebo prodávat odvozené dílo od této práce chráněné autorskými právy. Musí být uděleno písemné schválení a nereagování nebude považováno za schválení. Společnost CMI si vyhrazuje všechna práva na dílo chráněné autorskými právy, která vám nejsou výslovně udělena. Všechna tato vyhrazená práva může vykonávat společnost CMI. Tato dohoda a všechny její interpretace jsou v souladu s právem státu Queensland v Austrálii. Jakýkoli spor vyplývající z této dohody bude řešen v souladu s právními předpisy Queenslandu a za soudy s příslušnou jurisdikcí a místem konání se budou považovat soudy v Queenslandu.
Stáhněte si celou knihu z našeho obchodu za příznivou cenu.

Související články

Helpful Resources

Refuting Evolution 2
by Jonathan Sarfati
US $10.00
epub (ebook) download