Explore
Also Available in:

Žádné opičárny prosím, my jsme BBC!

Napsal
Přeložil Jakob Haver (Kreacionismus.cz)

Publikováno 14. května 2019
Harry-Meghan-Archie
Princ Harry, Meghan a jejich nové dítě

Danny Baker, ve Velké Británii všeobecně známá osobnost, se ve čtvrtek 9. května dostal v rozhlasovém vysílání BBC do velice choulostivé situace, a to díky svému tweetu o novorozeném královském dítěti. Tweet obsahoval černobílou fotografii páru opouštějícího nemocnici, který drží za ruku šimpanze v oblečku a buřince, a titulek zněl „Královské dítě opouští nemocnici“. Tweet byl zveřejněn poté, co princ Harry a jeho žena Meghan představili svého novorozeného syna Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a tweet shlédlo více než půl milionu lidí. Odezva BBC byla rychlá a rázná a Baker dostal okamžitý vyhazov s odůvodněním, že jeho tweet je v rozporu s hodnotami BBC.

Baker se cítil nevinen a prohlašoval, že si neuvědomil možnost rasistického, a tudíž velmi urážlivého vyznění u tohoto obrazného spojení. Po kvapném odstranění fotografie k tomu připsal: „To mě nikdy ani nenapadlo, nejsem přece padlý na hlavu“ (sic).

@PRODNOSE/TWITTERDanny-Baker-tweet
Urážlivý tweet Dannyho Bakera, který později smazal.

Tak co je tu za problém? Jistě, matka dítěte, vévodkyně ze Sussexu (předtím herečka Meghan Markleová, než si vzala prince Harryho) je Afro-Američanka, a každý dobře ví, že rasistické urážky proti lidem afrického původu jsou spojovány s opicemi. Žel, Meghan tak zakusila online příval rasového ponížení, a protože je oficiálně součástí královské rodiny, Baker si toho musel být vědom.

Na chvíli se však zamysleme nad tím, proč jsou opice používány ve spojení s urážkami lidi afrického původu? Je velice zřejmé, že logicky jde o spojení předpokládaného vývoje člověka z primátů, a to je onen příslovečný slon v místnosti, pokud jde o jakýkoli náznak1 týkající se sociální spravedlnosti, jehož vyobrazení je vnímáno jako urážlivé. (Například tato známá urážkat o opičím skandování na fotbalových zápasech, nebo házení banánových slupek na hráče jiné barvy pleti, a seznam dalších by mohl pokračovat)

Spojení rasistických důsledků evoluce s tvrzeními Darwina (v jeho knize O původu druhů) a jeho dalších následovníků později obratně shrnul Stephen J. Gould: „Biologické argumenty pro rasismus mohly být před rokem 1859 běžné, ale po přijetí evoluční teorie vzrostly o několik řádů.“2 A tím klíčovým problémem je právě toto všeobecné přijetí evoluční teorie v rámci vzdělávání, a vůbec společností jako celku.

Wikipedia.orgDarwin-statue
Socha Charlese Darwina v londýnském Přírodopisném muzeu.

Takže pokud jde o „hodnoty“ BBC, proč by měli vnímat Bakerův tweet jako tak urážlivý, že tím zdůvodnili jeho okamžitý vyhazov, když přece oni sami jsou národními šiřiteli všeho, co se týká evoluce? Takové smýšlení je propagováno doslova na každém kroku předními hvězdami jako je David Attenborough a Brian Cox. To je ze strany BBC jasné a do očí bijící pokrytectví. Pokud je evoluce pravdivá, pak musí platit i její část o vývoji lidských ras, z nichž některé mohly být méně vyvinuté než ty ostatní. Dokonce i spoluobjevitel dvojšroubovicové struktury DNA James Watson se ohledně důsledků evoluce vyjádřil zcela jasně, když ve své knize z roku 2007 uvedl: „Neexistuje žádný spolehlivý důvod předpokládat, že intelektuální schopnosti národů geograficky oddělených ve svém vývoji by měly vykazovat stejný stupeň evoluce.“3

Pokud jde o ‚hodnoty‘ BBC, ty se od svých původních zásad, jak jsou uvedeny na latinsky psaném nápisu uvnitř budovy Broadcasting House (sídlo BBC), velice vzdálily. Tam je programový výstup BBC ještě zasvěcen „Všemohoucímu Bohu“. Jedinou odpovědí na rasismus je biblický základ, tedy že všichni lidé byli stvořeni z jedné krve (Skutky 17:26). Písmo je v tom jasné, všichni jsme stvořeni k obrazu Božímu a všichni jsme spřízněni s naším předkem Adamem. Z biblického pohledu na svět není pro rasismus žádného místa, protože myšlenka, že lidské rasy se vyvinuly oddělením od tvorů podobných opicím je nepravdivá. Tudíž je nám dán mravní základ k tomu, abychom mohli Bakerův tweet posoudit jako urážlivý a klamný. Nicméně odpověď BBC je jak pokrytecká, tak i rozporuplná, vzhledem k jejich výslovnému přijetí Darwinovských evolučních myšlenek.

Přejeme královskému páru a jejich novorozenému dítěti požehnání. Kéž tento sedmý dědic britského trůnu vyroste v moudrosti a vážnosti, a především aby mohl poznat svého Stvořitele, který ho stvořil ke Svému obrazu, k vzájemnému společenství.

Odkazy a poznámky

  1. Účinnost řeči je také dána způsobem vyjádření statečnosti nebo morální zbožnosti. Viz např.: Bartholomew, J., The awful rise of ‘virtue signaling’, spectator.co.uk, 18 April 2015. Zpět k textu.
  2. Gould, S.J., Ontogeny and Phylogeny, Harvard University Press, p. 127, 1977. Zpět k textu.
  3. Watson, J.D., Avoid Boring People: Lessons from a Life in Science: And Other Lessons from a Life in Science, Oxford University Press, p. 19, 2007. Zpět k textu.