Explore
Back to Topics
Page 1 of 3 (29 Articles)
Evolucioni: Shkencë E Mirë?
Evolucioni: Shkencë E Mirë?
nga Dominic Statham
Mos u përgjigjni—Përgjigjuni!
Mos u përgjigjni—Përgjigjuni!
nga Ken Ham
Krijimi: “Ku është prova?”
Krijimi: “Ku është prova?”
nga Ken Ham
Konfuzimi me kopjimin
Konfuzimi me kopjimin
nga Alexander Williams
Deklarata e Besimit
Deklarata e Besimit
Racizmi Evolucionar
Racizmi Evolucionar
nga Carl Wieland
Tha Kalvini: Zanafilla thotë ç’do të thotë
Tha Kalvini: Zanafilla thotë ç’do të thotë
nga Jonathan Sarfati
Udhëheqës kishe, qëndron kundër evolucionit!
Udhëheqës kishe, qëndron kundër evolucionit!
nga Johan Kruger
Ja përse shumica e shkencëtarëve besojnë se bota është e vjetër
Ja përse shumica e shkencëtarëve besojnë se bota është e vjetër
nga Russell Humphreys
Zbulimi i Përgjithshëm dhe i Veçantë
Zbulimi i Përgjithshëm dhe i Veçantë
nga Dominic Statham
Ringjallja dhe Zanafilla
Ringjallja dhe Zanafilla
nga Lita Sanders
Mosha e Tokës
Mosha e Tokës
nga Don Batten

Would you like to translate CMI materials?

If you are interested in translating materials from our website and/or from Creation magazine, the Journal of Creation or one of our publications (eg. The Creation Answers Book, Stones and Bones, 15 Reasons to Take Genesis as History etc.), please read our translation guidelines and then contact our Translations Facilitator to get the process started.