Explore
Also Available in:

Kuran nasuprot Postanku

napisao David Catchpoole
preveo Zlatko Madzar

Objavljeno: 22. kolovoza 2012. (GMT+10)
The Koran vs Genesis
Što god se postavlja protiv Krista - humanizam, islam, budizam, hinduizam, New Age, itd. – ključ za rušenje toga (2 Korinćanima 10:5) jeste pokazati da njegovo izvorno stajalište (za razliku od Postanka) ne odgovara stvarnosti.

‘Moje ime je Muhamed’, rekao je mladić kolegici studentici na sveučilištu u Australiji. ‘Muhamed?’, odgovori ona: ‘Gdje sam prije čula to ime?’

Nakon što je on, musliman, objasnio da je Muhamed1 ime ‘Velikoga Proroka’ islama, mlada dama, odrasla u obitelji koja je hodala u crkvu, pitala je o razlikama između islama i kršćanstva.

Musliman je objasnio kako je vjerojatno najveća temeljna razlika ta što Kuran2 govori o Isusu kao o proroku—definitivno ne kao o Sinu Božjem.
Musliman je objasnio kako je vjerojatno najveća temeljna razlika ta što Kuran2 govori o Isusu kao o proroku—definitivno ne kao o Sinu Božjem.

Te večeri, studentica rođena u Australiji rekla je svome ocu o tome susretu, i pitala: ‘Tata, razmišljala sam … naša su tijela nečista! Zašto bi Bog, koji je čist, ukaljao Sebe silaskom u ljudskome obliku na Zemlju?’

Nakon što je njen otac promašio dati joj razložni odgovor, ona je okrenula svoja leđa crkvi, preobratila se na islam i kasnije udala za muslimana.3

Kako bi se odgovorilo takvo pitanje zahtijeva samo osnovno razumijevanje izmirenja. Spasenje je zahtijevalo da žrtvovani ‘posljednji Adam ’ (1 Korinćanima 15:45) prolije Svoju krv u smrti, jednog koji je bio fizički potomak prvoga, ali bez grijeha. Ovo je moglo biti ispunjeno samo kroz utjelovljenje Boga, Isusa Krista (Hebrejima 9:12, 22). Zabilježite, ipak, kako je sve ovo građeno na temeljnim istinama Knjige Postanka o prvome Adamu koji donosi grijeh i smrt, i prvome prolijevanju krvi kao pokrivalo za grijeh (Postanak 3:21). Rastuća zbunjenost prouzročena u crkvi dugogodišnjim nagodbama (koje, stavljajući patnju, smrt i prolijevanje krvi prije Adama, potkopavaju ove istine) glavni je razlog zašto toliko mnogo njih danas ne može dati razložne odgovore na temeljna pitanja vezana na Evanđelje (zastrašivanje /opiranje 1 Petrova 3:15). Ovo ostavlja mlade ljude u crkvi ranjivima bivajući bacani vjetrovima krive doktrine (Efežanima 4:14).

Nakon 11. rujna 2001. godine, povećana nadmoćnost islama u medijima, te javne izjave vladinih (i mnogih crkvenih) vođa da je islam ‘velika’ religija, podignut će vjerojatno daljnja pitanja u sredinama mnogih mladih ljudi u crkvama. Primjerice: ‘Štuju li Židovi, kršćani i muslimani istoga Boga?’ i: ‘Što Kuran kaže o Bibliji?’

Mnogi kršćanski komentatori nastojali su podići svjesnost o temeljnim doktrinarnim razlikama između Kurana i Biblije (vidjeti dolje), ali malo je ljudi svjesno koliko se muslimanska sveta knjiga oštro suproti biblijskome izvješću o našem podrijetlu.

Knjiga Postanka osigurava jedinstven opis o stvaranju; Kuran to ne čini.

Stvaranje, Pad, Potop i Babel

Knjiga Postanka osigurava jedinstven opis o stvaranju; Kuran to ne čini. Umjesto toga, rascjepkani odlomci razbacani su kroz više od njegovih 114 poglavlja (‘Sura’). Tablice (dolje) nastoje asimilirati ove dijelove zbog jasnije slike što kaže Kuran, u usporedbi s Biblijom.

Mnoge proturječnosti naglašene u ovim tablicama jamačno ruše bilo koje tvrdnje kako ‘otkrivenje’ dato Muhamedu nije pokvarenost, već je vjerodostojno izgrađeno na judeo-kršćanskoj povijesti.

Evino iskrivljeno stajalište, očigledno pogrješno, u Kuranu je prikazano kao istina.

Na primjer, kuransko izvješće zabranjuje Adamu da ide igdje blizu Zabranjenoga stabla, dok Postanak kaže da je Bog samo zapovjedio Adamu neka ne jede plod od toga stabla (vidjeti Tablicu 2). (Čovjek je bio smješten u vrt da ga njeguje (Postanak 2:15), što izgleda zahtijeva fizički pristup svakome stablu primjerice za obrezivanje.) Zanimljivo, Biblija dovodi u vezu da je Eva, koja je bila zavedena (1 Timoteju 2:14), pogrješno protumačila Božju uputu neka ne jede od ploda s toga stabla što umjesto toga znači i da ga ne dotakne (Postanak 3:3). Ipak Evino iskrivljeno stajalište, očigledno pogrješno, u Kuranu je prikazano kao istina [ažurirano: vidjeti Did Eve lie before the Fall?—Ed.].

Biblijsko izvješće o podrijetlu također stvara više smisla o današnjem svijetu nego što to čini Kuran – npr. prisutnost grijeha, nasilja, smrti i podrijetla jezika (i popratnih manjih ‘rasnih’ razlika). Biblija objašnjava zašto čitavo Stvorenje toliko očevidno stenje, u ropstvu za propadanjem (Rimljanima 8:19–22). Suprotno tome, Kuran čini Boga odgovornim za smrt i patnju (vidjeti Tablicu 1 i 2), zajednički s dugogodišnjim i evolucijskim kršćanskim pogledima, te istočnjačkim religijama.

Kuran i evolucija

S povećanim prihvaćanjem nastavnoga programa temeljenog na evoluciji, neki muslimanski vođe i znanstvenici započeli su prepoznavati ugrozu islamu od rastuće plime evolucijskoga razmišljanja. Njihov odaziv je ili napad na evoluciju, ili, uobičajenije, spajanje s islamom.

New Scientist izvijestio je da knjige islamskih kreacionista navode i kopiraju kršćanske kreacioniste, ali s izbrisanim biblijskim referencama.

1. Islamski kreacionisti

Kreacionisti muslimani tvrde da: ‘Teorija [o evoluciji] i sveti Kuran su u izravnome sukobu jedno s drugim i nigdje nije moguća podudarnost.’4 New Scientist izvijestio je da knjige islamskih kreacionista navode i kopiraju kršćanske kreacioniste, ali s izbrisanim biblijskim referencama.5

2. Islamski evolucionisti

Muslimani koji vjeruju u evoluciju izgleda da su mnogo brojniji, i glasniji, nego muslimanski kreacionisti.

Oni imaju znatnu stratešku prednost izravno zato jer je Kuran toliko neodređen, nejasan i naizgled otvoren za različita tumačenja.6 Oduševljeni su u naglašavanju da, u suprotnosti: ‘Uopće ne postoji ikoja dvosmislenost u biblijskome opisu Stvaranja u šest dana nakon čega slijedi dan odmora, subota, analogna s danima tjedna .’7 Ovi muslimani koji su se prilagodili evoluciji čvrsti su u uvjerenju da ‘dani’ Stvaranja u Kuranu ‘znače u stvarnosti “vrlo duga razdoblja, ili doba, ili eone”?’.7

Muslimanski apologeti veselo naglašavaju da je Kuran u skladu s evolucijom gdje Biblija nije.

Muslimanski apologeti veselo naglašavaju da je Kuran u skladu s evolucijom gdje Biblija nije, npr.: ‘Niti ovdje ni bilo gdje u Svetome Kuranu nije potvrđeno da je Adam bio prvi čovjek, ili da nije bilo Božjega stvaranja prije Adama, niti da je Adam živio ili da je čovjek bio stvoren, ili da je Zemlja bila stvorena, samo šest tisuća godina prije.’8,9 Dugogodišnji muslimani iskorištavaju isključivo biblijske pojedinosti o Potopu, isto tako. Oni kažu da zato jer Biblija jasno kaže kako je postojao nedavni globalni Potop, dok ‘znanost’ kaže da ga nije bilo, Biblija je u krivu a Kuran tako potvrđuje da je u pravu!10 Neka muslimanska literatura čak tvrdi da Kuran pokazuje kako je Alah otkrio Muhamedu pojedinosti o ‘velikome prasku’, drevnome svemiru i evoluciji davno prije nego što su znanstvenici počeli ‘otkrivati’ takve ‘činjenice’.11

Kršćanska svjesnost

Na isti način kako nam bivanje opreznima glede evolucijskih izazova za našu vjeru pomaže biti spremnima s odgovorima,12 tako, također, trebamo biti na oprezu o tome što religije, uključujući islam, ustvari kažu, zbog bivanja bolje pripremljenima za odgovoriti na pitanja svojoj djeci.13 Kad ljudi uče stvari što se suprote Bibliji, nama je zapovjeđeno da se djelatno suprotstavimo takvim zamislima (2 Korinćanima 10:5). Kršćani moraju biti spremni pomoći voditi mlade ljude kroz vrste ‘intelektualnih kriza vjere’ s kojima se mnogi suočavaju u svojima tinejdžerskim godinama – ili zbog izloženosti evolucijskome naučavanju, ili drugim religijama.

Znajući da Riječ Božja pomno objašnjava naš svijet ispred svih oprečnih zamisli ne samo kako bi ojačala našu vlastitu vjeru, nego nam daje smjelost da u ljubavi dohvatimo izazivače – uključujući muslimane.

U Kuranu 6:91, Knjiga dana Mojsiju opisana je kao ‘svjetlo i putokaz čovjeku …’

Koristiti Knjigu Postanka kako bi se dohvatili muslimani?

Upravo kao što je apostol Pavao koristio vjerovanja Atenjana kako bi privukao svoje grčke slušatelje istini Evanđelja ( Djela apostolska 17:22–23, 28), kršćani bi morali koristiti jednostavan pristup kad razgovaraju s muslimanima. Netko može započeti s podsjećanjem muslimana da Kuran kaže kako su Pisma Židova i kršćana bila dana od Boga, npr. Kuran 2:87—‘Mi smo dali Mojsiju Knjigu i nastavili ga pratiti s nizom apostola; Mi smo dali Isusa sina Marije Čiste (Signs /Znaci) i ojačali ga sa Svetim Duhom.’ Slično, u Kuranu 6:91, Knjiga dana Mojsiju opisana je kao ‘svjetlo i putokaz čovjeku …’ .

Dakle zašto toliko mnogo nepomirljivih razlika između Postanka 1-11 i Kurana? Musliman može reći da su današnje kopije Biblije oštećene. Ali najraniji biblijski rukopisi (npr. u Britanskome muzeju14) datiraju prije Muhameda, pokazujući pouzdanost naših današnjih kopija.

Biblija objašnjava da je smrt, nasilje, bol i raspadanje ušlo u jednom savršeno Stvorenje kao ishod Adamova grijeha u vrtu Eden.

Daljnji izazov za muslimana odnosio bi se na prisutnost smrti, patnje, jada, itd., u svijetu. Razmotrite sljedeću razmjenu između američkoga TV-voditelja Larryja Kinga i islamskoga profesora teologije na Georgetown University’s Maysama Al-Faruqija:

KING: Maysam, ako vjerujete u nebo i raj, onda je umiranje dobro?

AL-FARUQI: Apsolutno. I umiranje je savršeno prirodno, ono je kraj stvari.

KING: Zašto ga smatramo tragičnim? … …

AL-FARUQI: Dakle, postoji bol …15

Tako u ovome stajalištu muslimana (i teističkoga evolucioniste) o smrt kao ‘savršeno prirodnoj’, zašto tugovati i jadikovati kod smrti ljubljenoga? Odgovor islamskoga profesora: ‘Dakle, postoji bol …’ postavlja ovo pitanje: ‘Dakle bol i patnja su “prirodni”? dio Božjega dobroga (Kuran 32:7) stvorenja, također?’ Jasno, muslimani nemaju zadovoljavajući odgovor.

Ali Biblija objašnjava da je smrt, nasilje, bol i raspadanje ušlo u jednom savršeno Stvorenje kao ishod Adamova grijeha u vrtu Eden (Postanak 2:17, 3:19; Rimljanima 5:12–17; 8:19–22; 1 Korinćanima 15:21–22). Hvala Bogu, ovo stanje je samo privremeno, budući je Bog dao Svoga Sina, Isusa Krista, drugu Osobu Trojstva, da oni koji vjeruju u Njega mogu gledati prema dolazećoj obnovi, na svijet ‘više bez smrti, žalovanja, plakanja ili boli’, tj. bez Prokletstva iz Postanka (Ivan 1:18, 3:16; Djela 3:21; Otkrivenje 21:4, 22:3).

Ključne razlike između Biblije i Kurana

Tablica 1. Stvaranje

Biblija kaže: Kuran kaže:
Čovjek bijaše stvoren na Zemlji, u Vrtu Eden (Postanak 2:8). Čovjek bijaše stvoren u Raju (‘janna’), 1 ne na Zemlji (prvi par je kasnije bio protjeran na Zemlju, npr. Kuran 2:36).
Biblija jasno opisuje što je bilo stvoreno svakoga dana Stvaralačkoga tjedna. ‘Veliki prasak’ je isključen tim slijedom (npr. Zemlja prije Sunca). Nema jasnih pojedinosti o svakome stvaralačkome danu. Neko nejasno grupiranje dana je u 41:9–12. 2
Stvaranje u 6 dana što su jasno dani rotacije Zemlje (oko 24 sata). Stvaranje također u 6 ‘Dana’2ali mogu lako biti tumačeni kao ‘milijuni godina’ (vidjeti glavni tekst).
Čovjek i životinje bili su stvoreni kao vegetarijanci (Postanak 1:29–30). U prvobitnome Stvorenju nije bilo smrti i patnje. Carnivory (i time smrt i patnja) očito su sastavni dio života na stvorenoj Zemlji od početka. Kuran (6:142, 16:5, 40:79) kaže da je stoka bila stvorena za čovjeka da ju jede.
Čovjek je bio stvoren gol (ali nije bilo srama—Postanak 2:25 ). Kuran govori o Adamovoj (i od njegove žene) nagosti što im postaje očevidna nakon što su zgriješili (20:121; također podrazumijevano u 7:22), ipak podrazumijeva i da su bili odjevenu u neku vrstu odjeće prije Pada (Kuran 7:27 3).
Sve je bilo stvoreno kroz Krista i za Krista. On je bio pred-postojeći Stvaranju (npr. Postanak 1:26, 3:22, 11:7; Mihej 5:2; Ivan 1:1–3, 10; 3:13; 6:62; 8:35, 58; 17:5, 24; Rimljanima 11:36; 1 Korinćanima 8:6; Kološanima 1:16–17; Hebrejima 1:2). Isus Krist je bio stvoreno biće. Kuran 3:59: ‘Isusova sličnost pred Alahom je kao ona od Adama; on ga je stvorio iz praha … .’

Reference i bilješke za Tablicu 1

 1. Muslimani nikad prije nisu dovodili u pitanje da kuranska janna (‘raj’) u kojoj je bio stvoren čovjek nije bila na Zemlji. Ali evolucijski pritisak doveo je mnoge (ne sve) muslimanske znanstvenike danas do tvrdnje kako je vrt iz Kurana prije Pada bio na Zemlji.
 2. Neki kritičari navode 41:9–12 kao davanje proturječja o potpunosti od osam dana, ali muslimanski apologeti objašnjavaju to čineći dva dana istodobnima: Kuran 41:9–12 ‘Kaži: “Niječete li Onoga Koji je stvorio zemlju u dva Dana? … On je započeo na (zemlji) planinama stojeći čvrsto, visoko iznad nje, i dodijelio blagoslove na zemlji … u četiri Dana … Tako on ih je dovršio kao sedam nebesa u dva Dana’.
 3. ‘O vi djeco Adama!Neka vas Satan ne zavede, na isti način kako je izvukao vaše roditelje iz Vrta, skinuvši im njihovu odjeću, kako bi ih izložio njihovoj sramoti … .’

Tablica 2. Pokvarenost (Pad čovjeka)

Biblija kaže: Kuran kaže:
Prije grijeha, Adam i Eva imali su slobodan pristup plodu ‘Stablu Života’ (Postanak 2:9, 16–17). ‘Stablo Vječnosti’ (izjednačeno s davanjem vječnoga života u 7:20, stoga je usporedivo s biblijskim Stablom Života) bilo je Zabranjeno Stablo (20:120).
Zabranjeno stablo jasno je identificirano kao ‘Stablo Spoznaje Dobra i Zla’. ‘I Gospodin Bog zapovjedi čovjeku: “Slobodno jedi s bilo kojega stabla u vrtu; ali ne smiješ jesti sa stabla spoznaje dobra i zla, jer ako budeš jeo s njega zasigurno ćeš umrijeti.”?’ (Postanak 2:16–17) Nema spominjanja imena ‘Stablo Spoznaje Dobra i Zla’. Kuran 7:19 ‘O Adame! Obitavaj ti i tvoja žena u Vrtu, i uživaj (njegova dobra) kako želiš: Ali nemoj pristupiti ovome stablu, jer ćeš uletjeti u štetu i prijestup.’ (Također 2:34).
Zmija /guja u Edenu (Postanak 3). Nema spominjanja zmije ili guje u Kuranu (osim za Mojsijev štap što se pretvorio u zmiju).
Zmija je namamila Evu, niječući da će umrijeti. (Postanak 3: 1–5)
‘“Vi nećete jamačno umrijeti,”? reče zmija ženi. “Jer Bog zna da kad budete jeli od njega vaše oči će se otvoriti, i bit ćete kao Bog, znajući dobro i zlo.”?’
Satan je namamio Adama i njegovu ženu. Kuran 20:120: ‘Ali Satan mu šapne zlo: On reče: “O Adame! Hoću li te voditi do Stabla Vječnosti1 i kraljevstvu što nikad ne propada?”?’ Kuran 7:20–21 1 ‘Onda im Satan počne šaptati prijedloge … On reče: “Vaš Gospodin zabranio vam je samo ovo stablo, kako ne biste postali anđeli ili takva bića koja žive zauvijek.”?’
‘Gospodin Bog napravi odjeću od kože za Adama i Evu, i odjene ih.’ ( Postanak 3:21) ‘Odjeća’ je spomenuta, ali nije spomenuta koža (Kuran 7:26).
Nakon Pada, Adam i Eve još su uvijek na Zemlji, ali zatvoren im je ulaz u Eden (Genesis 3:23–24). Adam i Eve bili su maknuti iz Raja (ne na Zemlji) dolje na Zemlju (7:24, također 2:36).
Nakon Pada, čovjek će sad jesti ‘kroz bolni trud’ i (kao ishod Prokletstva tla) ‘u znoju svoga lica’ (Postanak 3:17, 19). Trud i znoj bili su sastavni dio prvotno stvorene Zemlje. Kuran 90:4: ‘Uistinu Mi smo stvorili čovjeka da se trudi i bori se.’
Smrt je ‘neprijatelj’, što je ušla nakon što je Adam zgriješio. (Postanak 2:17; 3:19; Rimljanima 5:12, 17; 1 Korinćanima 15:21–22, 26). U Kuranu nema referenci na bivanje smrti ‘neprijateljem’, ili ičega drugog osim sastavnoga dijela prvotno stvorene Zemlje.
Tlo /zemlja je sad ‘prokleto’; čitavo Stvorenje sad ‘stenje’, u ‘ropstvu za propadanje’. (Postanak 3:17 ; Rimljanima 8:20–22; Otkrivenje 22:3). Očito, ‘loše stvari’ nisu posljedica Pada, nego sastavni dio prvotnoga Stvaranja.

Referenca za Tablicu 2

 1. Jedan muslimanski komentator, očito zbunjen izvješćem u Knjizi Postanka, piše kako je ovo stablo u Bibliji određeno kao ‘stablo života’ i ‘stablo spoznaje dobra i zla’. Muhammad Asad, The Message of The Qur’an, Dar al-Andalus Ltd, Gibraltar, p. 484 (fusnota 106), 1984.

Tablica 3. Katastrofa (Noin Potop)

Biblija kaže: Kuran kaže:
Noa je bio deseti naraštaj od Adama (Genesis 5:3–32; Luke 3:36–38). Druga biblijska rodoslovlja dopuštaju nam datirati Potop otprilike prije 4.300 godina. Nisu dana jasna rodoslovlja.
Korablja je bila zapečaćena sa ‘smolom’ (moguće smola od stabla 1Postanak 6:14). Pukotine na korablji bile su zatvorene s palminim vlaknima (Kuran 54:13–14).
Biblija daje dimenzije korablje (Postanak 6:14–16). Nema spominjanja veličine korablje.
Trajanje kiše (40 dana /noći), vrijeme plutanja (150 dana), sveukupno trajanje (370 dana) Potopa (Postanak 7:12, 24; 8:4, 14). Nema spominjanja ikojih vremenskih razdoblja za Potop.
Osam je ljudi preživjelo Potop (1 Petrova 3:20), tj. svi od Noine’ obitelji (Postanak 7:1, 7). Broj u korablji nije spomenut. Kuran tvrdi da se jedan od sinova Noe utopio (11:42–43), i postavlja znak pitanja je li Noina žena preživjela (66:10, 11:40). 2
Čovjeku je nakon Potopa dato dopuštenje za jedenje mesa (Postanak 9:3). Čovjek je jeo meso na Zemlji od početka (6:142, 16:5, 40:79).
‘Ja sam postavio svoju dugu u oblake, i ona će biti znak saveza između mene i zemlje. … Nikad više vode neće postati potop kako bi uništile sav život.’ (Postanak 9:11–17) Ne postoji spominjanje duge, niti njene znakovitosti, nigdje u Kuranu.

Reference za Tablicu 3

 1. Walker, T.B., The pitch for Noah’s Ark, Creation 7(1):20, 1984.
 2. Muhammad Asad, The Message of The Qur’ân, Dar al-Andalus Ltd, Gibraltar, p. 877 (footnote 21), 1984.

Tablica 4. Zbrka (Podrijetlo jezika)

Biblija kaže: Kuran kaže:
Prije nego je Bog pobrkao jezike u Babelu, čitav svijet imao je jedan i zajednički govor (Postanak 11:1–9). Nema spominjanja da je ikad postojao jedan zajednički jezik, ili Babelska kula.
Nakon bivanja raspršenih iz Babela, ljudi su se skupljali u klanove /plemena i narode, svaki sa svojim vlastitim jezikom (Postanak 10:5, 20, 31). Glede različitih jezika, Kuran (30:22) kaže: ‘I među Njegovim Znacima je stvaranje nebesa i zemlje, i raznolikosti jezika vaših i boja vaših …’

Vrlo različito božanstvo

Za popis svih slučajeva gdje se Kuran suproti Bibliji trebalo bi vrlo mnogo stranica. Ali sljedeći primjeri dostatni su za pokazivanje kako je kuransko učenje posve nespojivo s Biblijom:

 • Biblija kaže da spasenje dolazi jedino kroz Isusa Krista (Ivan 14:6, Djela apostolska 4:12), dok Kuran kaže da samo kroz islam (poslušnost Alahu i njegovu proroku Muhamedu) netko može izbjeći ‘Razbuktali Plamen’ (Kuran 3:85; 48:13).
 • Kuran niječe Kristovu smrt i uskrsnuće. Različiti odlomci u Kuranu (npr. 4:155–159) kažu da je Alah učinio da se Židovima čini kao da je Isus bio razapet – u međuvremenu, Alah je uzeo Isusa na Nebo.
 • Dok Biblija kaže da su kao potomci Adama, svi rođeni s grješnom naravi (Psalam 51:5; Rimljanima 3:23), muslimansko stajalište je da je čovjek rođen nedužan. 1 Kuran upućuje na grijeh kao ‘zarađen /zaslužen’ (4:111, 6:120, 24:11).
 • Kuran niječe da je Bog Trojedini /Trojstvo (Otac, Sin i Sveti Duh). 2 (Muslimami ne naslovljavaju Boga kao ‘Otac’, vjerujući da niti jedan čovjek ne može biti ‘sin’ od Boga.) ‘… a kršćani zovu Krista sin od Alaha … neka Alahova kletva bude na njima: Kako su oni odmetnuti od Istine!’ (9:30–31).
 • Dok Biblija kaže da smo spašeni milošću samo kroz vjeru, ‘ne po djelima kako se nijedan čovjek ne bi mogao hvaliti’ (Efežanima 2:8–9), Kuran (23:102–103) priča drukčiju priču: ‘Onda oni čija je vaga (dobrih djela) teška – oni će postići spasenje: Ali oni čija je vaga lagana, bit će oni koji su izgubili svoje duše; u Paklu oni će boraviti.’
 • Dok Biblija poziva kršćane ‘idite i učinite učenicima sve narode …’ (Matej 28:19 ), to mora biti napravljeno ‘s blagošću i poštovanjem ’ (1 Petrova 3:15)—kršćani ne koriste oružja svijeta za propovijedanje Evanđelja (2 Korinćanima 10:3–5). Ali za muslimane, u Kuranu je propisan potpuno drukčiji pristup. Primjerice: ‘… onda se borite i pobijte pogane gdje god ih nađete, i zarobljavajte ih, opsjedajte ih, i dočekujte ih sa svakom lukavštinom (ratnom); ali ako se pokaju, i obavljaju redovite molitve i provode redovito dobročinstvo, onda otvorite put za njih …’ (9:5). I: ‘… Ja ću izliti očaj u srca Nevjernika: Udarite ih po njihovim vratovima i udarite po svim njihovim vrhovima prstiju.’ (8:12)
 • Dok Biblija daje uputu suprugu da nikad ne bude osoran sa svojom ženom te da ju požrtvovno ljubi ‘kao što je Krist ljubio crkvu’, i neka ne uskraćuju jedan drugog (1 Korinćanima 7:5 ; Efežanima 5:25 ; Kološanima 3:19); Kuran (4:34) kaže: ‘Dok onim ženama čije se nevjernosti bojite i lošega ponašanja, opomenite ih (prvo), (naredno), odbijte dijeliti svoje krevete, (i zadnje) tucite ih … .’
 • Biblija kaže da je Bog ljubav (1 Ivanova 4:8, 16). Kuran to ne kaže.

Reference i bilješke

 1. Npr. muslimanska web stranica razlaže ovo stajalište: Al-Kahtany, A.H., Istina o izvornome grijehu, www.al-sunnah.com/truth.htm, 1. studeni 2001.
 2. Za zanimljivo izvješće o tome kako je kršćanin koji je tečno govorio arapski i bio upoznat s islamskom mišlju uspio dovesti egipatskoga muslimana u razgovor o temelju za Trojedinost Boga, vidjeti: Duh Islama, www.thespiritofislam.com/text/Q47.html, 9. studeni 2001.

U zaključku

Biblija uči o Bogu ljubavi.

Muslimani tvrde da poštuju Isusa i druge biblijske osobe, što je mnogima prouzročilo razmišljanje kako bi islam mogao biti ‘dodatno’ otkrivenje od Stvoritelja, građeno na biblijskome temelju. Međutim, razlike između Kurana i Biblije su ogromne, počevši s temeljenom poviješću u Knjizi Postanka, na kojoj je izravno temeljeno Evanđelje. Ovaj je dokaz u skladu s kršćanskom tvrdnjom da je Biblija Stvoriteljevo istinito, jedino otkrivenje, te da je Kuran, usprkos nekima površnim sličnostima, temeljito odstupanje od njenog naučavanja.

Biblija uči o Bogu ljubavi za kojeg smrt i patnja nisu bile dio Njegova prvotnoga Stvorenja; grijeh je prouzročio svijetu pad od prvotnoga savršenstva. Suprotno tome, i zajedno s teističkim evolucijskim kvarenjima biblijske doktrine, kuransko stajalište o smrti i patnji ima ih kao suštinski dio Stvorenja, prirodan dio načina stvari onakvima kakve one jesu. Nije iznenađujuće, stoga, da svjetonazor islama vodi do temeljito različitoga razumijevanja naravi Boga, ljudstva, spasenja i svijeta općenito. Ovo mora utjecati ne samo na stav pojedinaca, nego čitavih kultura.

Preporučene bilješke

 1. Alternativno sricanje: ‘Mohammed’. Mi ovdje koristimo sricanja iz 1935. od Yusuf Ali prijevoda Kurana iz The Word Online Bible CD. Natrag na tekst.
 2. Alternativno sricanje: Kur’an - Qur’an (also: Quran, Qur-an, Qur’an, Qur-án). Natrag na tekst.
 3. Premda je samo lagano temeljeno na programu ABC Radio (Australia) Encounter program, 19. ožujak 2001., slične priče obiluju i danas. Natrag na tekst.
 4. Sheikh Mohammed Shihabuddin Nadvi, Evolution or Creation? www.witness-pioneer.org/vil/Books/SN_evolution/default.htm, 21. studeni 2001. Natrag na tekst.
 5. Mackenzie, D., Neprirodna selekcija, New Scientist 166(2235):34–39, 2000. Natrag na tekst.
 6. Kuran može prihvatiti i različita stajališta u drugim područjima. Muslimani koji gorljivo promiču islam kao religiju ‘mira’ navodili su javno samo odlomke iz Kurana što očevidno blago govore o ne-muslimanima, zanemarujući druge odlomke koji zapovijedaju muslimanima neka poduzmu ‘džihad’ protiv njih. Natrag na tekst.
 7. Stvaranje Nebesa i Zemlje: Razlike i sličnosti s biblijskim opisom, www.witness-pioneer. org/vil/Books/MB_BQS/16creation.htm, 16. studeni 2001. Natrag na tekst.
 8. Maulvi Muhammad Ali, The Holy Qur-án, sadrži arapski tekst s engleskim prijevodom i komentarom, III. izdanje, Ahmadiyya Anjuman-I-Ishaat-I-Islam, La­hore, Punjab, India, str. 24 (fusnote 52), 1935. Natrag na tekst.
 9. Postanak je odbačen kao ‘mit’ od nekih muslimana. The Islamic View of Creation, www.ldolphin.org/islamcreat.html, 21. studeni 2001. Natrag na tekst.
 10. Npr. Is the Qur’an the Bible’s Savior? www. geocities.com/Athens/Agora/4229/koran. html, 4. prosinac 2001. Natrag na tekst.
 11. Npr. Bucaille, M., The Bible, The Qur’an and Science, www.witness-pioneer.org/vil/Books/MB_BQS/default.htm, 16. studeni 2001. Natrag na tekst.
 12. Ham, K. , I have the Bible—what more do I need? Creation 15(2):28–30, 1993. Natrag na tekst.
 13. Vrlo koristan izvor je Gitt, W., What about the other religions? CLV press, Bielefeld, Germany, 1994. Natrag na tekst.
 14. Sadašnji rukopisi Biblije, www.westminster.edu/staff/brennie/mss.htm, 11. prosinac 2001. Natrag na tekst.
 15. CNN Larry King Weekend, www.cnn.com/TRANSCRIPTS/0112/01/lklw.00.html, 11. prosinac 2001. (emitirano 1. prosinca 2001). Natrag na tekst.

Helpful Resources