Explore
Stream Alien Intrusion: Unmasking a Deception free from July 1st - July 7th!
Learn more
Also Available in:
Russell Grigg

Russell Grigg

RUSSELL GRIGG, M.Sc.(Hons.) był chemikiem przemysłowym zanim przez 20 lat służył organizacji Overseas Missionary Fellowship (Zagraniczna Wspólnota Misjonarska, obecnie OMF International). Należy do personelu Creation Ministries International w Australii.

Artykuł