Explore
Also Available in:
9546question-evolution

15 otázok pre zástancov evolúcie

Evolúcia: naturalistický pôvod života a jeho rozmanitosti.

(všeobecná teória evolúcie definovaná bývalým popredným zástancom evolúcie Kerkutom)

autor:
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

 1. Ako vznikol život? Evolucionista a profesor Paul Davies priznal: „Nikto nevie ako sa zmes chemikálií bez života spontánne zorganizovala a vytvorila prvú živú bunku.“1 Andrew Knoll, profesor biológie, Harvard, povedal: „V skutočnosti nevieme, ako vznikol život na tejto planéte“.2 Najmenšia bunka potrebuje niekoľko stoviek bielkovín. Aj keby každý atóm vo vesmíre bol experimentom so všetkými správnymi aminokyselinami prítomnými pri každej možnej molekulárnej vibrácii vo vesmíre počas celej jeho existencie podľa evolúcie, ani jedna funkčná bielkovina priemernej veľkosti by nevznikla. Tak potom, ako vznikol život so stovkami bielkovín len pomocou chémie bez inteligentného dizajnu?
  Pozri:

 2. Ako vznikol kód DNA? Kód je sofistikovaný jazykový systém, ktorý má vlastné písmená a slová, kde význam slov nesúvisí s chemickými vlastnosťami písmen – presne tak ako informácia na tejto strane nie je produktom chemických vlastností atramentu (alebo pixelov na obrazovke). Ktorý iný kódovací systém existuje bez inteligentného dizajnu? Ako mohol kód DNA vzniknúť bez toho, že by bol stvorený?
  Pozri:

 3. Ako mohli mutácie - náhodné chyby kopírovania (vymenené, vymazané alebo pridané DNA „písmená“, zdvojené gény, chromozómová inverzia, atď.)-vytvoriť obrovské množstvá informácií v DNA živých organizmov? Ako mohli takéto chyby vytvoriť 3 miliardy písmen DNA informácií potrebných na zmenu mikróbu na mikrobiológa? Nachádzajú sa tu informácie o tom, ako bielkoviny vytvoriť, ale takisto aj ako kontrolovať ich používanie - veľmi podobné kuchárskej knihe, ktorá obsahuje aj prísady aj inštrukcie ako a kedy ich používať. Jedno bez druhého nemá zmysel. Pozri: Meta-information: An impossible conundrum for evolution (v angličtine) . Mutácie sú známe svojím deštruktívnym účinkom. Spôsobujú viac ako 1000 ľudských chorôb, napríklad hemofíliu. Zriedkavo sú užitočné. Avšak, ako môže premiešanie existujúcej DNA informácie vytvoriť nové biochemické dráhy alebo nanostroje s mnohými súčiastkami, aby umožnilo evolúciu? Napr. ako vznikol 32-súčiastkový rotačný motor ako ATP syntetáza (ktorý produkuje energiu, ATP pre všetky druhy života), alebo roboty ako kinezín („poštár“, ktorý roznáša balíky vo vnútri bunky)?
  Pozri:

 4. Prečo sa prirodzený výber, princíp uznaný kreacionistami, vyučuje ako „evolúcia“, akoby vysvetľoval vznik rozmanitosti života? Podľa definície ide o selektívny proces (vyberá z už existujúcich informácií) a nie tvorivý proces. Dokážeme pomocou neho vysvetliť prežitie najschopnejších (prečo niektoré gény prinášajú tvorom väčší úžitok v určitých prostrediach), ale nie vznik najschopnejších (odkiaľ sa tieto tvory a ich gény vzali). Smrť jednotlivcov, ktorí sa neprispôsobili prostrediu a prežitie tých, ktorí naopak áno, nevysvetľuje pôvod nových vlastností, vďaka ktorým je organizmus prispôsobený prostrediu. Napr. ako môžu malé odchýlky na zobákoch piniek vysvetliť pôvod zobákov alebo piniek? Ako vysvetľuje prirodzený výber evolúciu?
  Pozri:

  iStockphoto9546vase-flowers
  Každý si uvedomuje dizajn sklenenej vázy, ale evolucionisti odmietajú veriť, že kvety vo váze museli byť tiež navrhnuté. Problém nie je v tom, že neprejavujú dizajn, ale že prejavujú príliš veľa dizajnu.
 5. Ako vznikli nové biochemické dráhy, ktoré si vyžadujú početné enzýmy pôsobiace súčasne? Každá dráha a nanostroj vyžaduje na to, aby fungoval niekoľko bielkovinových a/alebo enzýmových súčiastok. Ako vytvorili šťastné náhody čo i len jednu zo súčiastok, nie to ešte 10, 20, alebo 30 súčiastok naraz, často v presne naprogramovanom poradí? Biochemik Franklin Harold napísal, „musíme priznať, že v súčasnosti neexistujú podrobné Darvinistické vysvetlenia evolúcie ktoréhokoľvek biochemického alebo bunkového systému, iba množstvo špekulácií.“3
  Pozri:

 6. Živé bytosti vyzerajú, ako by boli dômyselne vytvorené, tak ako evolucionisti vedia, že neboli? Richard Dawkins napísal, „biológia je štúdium komplikovaných vecí, ktoré sa zdajú byť dômyselne vytvorené s nejakým cieľom.“4 Francis Crick, spoluobjaviteľ dvojšpirálovej štruktúry DNA, napísal: „Biológovia musia mať neustále na pamäti, že to, čo vidia, nebolo dômyselne vytvorené, ale vzniklo evolúciou.“5 Problém pre zástancov evolúcie je v tom, že živé bytosti prejavujú príliš veľa dômyselného dizajnu. Kto namieta, keď archeológ povie, že hlinený riad poukazuje na dizajn človeka? Avšak keď niekto pripisuje dizajn v živých bytostiach dizajnérovi, tak to už nie je prípustné. Prečo sa musí veda obmedzovať na prírodné príčiny a neakceptuje logické príčiny?
  Pozri:

 7. Ako vznikli mnohobunkové organizmy? Ako sa bunky zamerané na individuálne prežitie „naučili“ spolupracovať a špecializovať sa (vrátane naprogramovanej smrti bunky, ktorú podstupujú), aby vytvorili komplexné rastliny a živočíchy?
  Pozri:

 8. Ako vznikli pohlavia? Keďže asexuálna reprodukcia ponúka až dvakrát väčšiu možnosť reproduktívneho úspechu („fitness“) za rovnakých podmienok ako sexuálna reprodukcia, tak ako mohla sexuálna reprodukcia získať dostatočnú výhodu na to, aby bola vybraná v procese selekcie? A ako mohli iba fyzika a chémia vymyslieť a vytvoriť potrebné komplementárne zariadenia, potrebné v tom istom čase (neinteligentné procesy nedokážu naplánovať budúcu koordináciu samčích a samičích pohlavných orgánov)?
  Pozri:

  autor: Joachim Scheven9546
  Krab podkovy je jedným z tisícov organizmov žijúcich dnes, ktoré prejavujú malú zmenu z ich fosílií „dávnom čase“. Za údajných „200 miliónov“rokov, cez ktoré krab podkovy zostal nezmenený (žiadny vývoj), prakticky všetky plazy, dinosaury, vtáky, cicavce a kvitnúce rastliny sa údajne vyvinuli.
 9. Prečo chýbajú nespočetné milióny prechodných fosílií? Darwin zaregistroval tento problém, ktorý existuje dodnes. Evolučné stromy v učebniciach sú založené iba na fantázii, nie na fosílnom dôkaze. Slávny Harvardský paleontológ (a zástanca evolúcie) Stephen Jay Gould napísal: „Extrémna zriedkavosť prechodných foriem vo fosílnom zázname pretrváva akoby tradované tajomstvo paleontológie.“6 Aj ďalší evolucionistickí experti na fosílie taktiež pripúšťajú, že tu existuje tento problém.
  Pozri:

 10. Ako to, že „žijúce fosílie“ ostávajú bez zmeny počas údajných stoviek miliónoch rokov, ak počas rovnakého obdobia premenila evolúcia červy na ľudí? Profesor Gould napísal, že „zachovanie stability v rámci druhu musí byť považované za závažný evolučný problém.“7
  Pozri:

 11. Ako dokázala slepá chémia vytvoriť myseľ/inteligenciu, zmysel, altruizmus, a mravnosť? Ak všetko vzniklo vývojom, a my sme si vymysleli Boha, tak ako tvrdí evolučné učenie, tak aký význam alebo zmysel má ľudský život? Mali by sa študenti na hodinách prírodných vied učiť nihilizmu (že život nemá zmysel)?
  Pozri:

 12. Prečo sa tolerujú evolučné tvrdenia napriek tomu, že sú zdôvodnené len frázou „proste to tak bolo“? Evolucionisti si často flexibilne prispôsobujú príbehy, ktoré rozprávajú, aby „vysvetlili“ pozorovania, ktoré nesúhlasia s evolučnou teóriou. Dr. Philip Skell, člen Národnej akadémie vied v USA, napísal: „Darvinistické vysvetlenia takýchto vecí sú často príliš ohybné: Prirodzený výber robí ľudí sebeckými a agresívnymi - okrem prípadov, kedy ich robí nesebeckými a mierumilovnými. Alebo, prirodzený výber vytvára plodných mužov, ktorí horlivo šíria svoje semeno - okrem prípadov, kedy preferuje mužov, ktorí sú vernými ochrancami a zabezpečovateľmi. Ak je nejaké vysvetlenie také ohybné, že dokáže vysvetliť akékoľvek správanie, je ťažké overiť ho experimentálne a ešte ťažšie sa dá využiť ako základ pre vedecký objav.“8
  Pozri:

 13. Kde sú vedecké objavy, za ktoré vďačíme evolúcii? Dr. Marc Kirschner, predseda Oddelenia systémovej biológie na Harvard Medical School, vyhlásil: „V skutočnosti za posledných 100 rokov, takmer celá biológia napredovala nezávisle od evolúcie, okrem samotnej evolucionistickej biológie. Molekulárna biológia, biochémia, fyziológia nebrali evolúciu vôbec do úvahy.“9 Dr. Skell napísal: „Pre doktorov, veterinárov, farmárov atď. sú podstatné naše vedomosti o tom ako organizmy v skutočnosti fungujú, a nie špekulácie o tom, ako mohli vzniknúť pred miliónmi rokov.“10 V skutočnosti evolúcia prekáža objavom v medicíne.11 Prečo potom učia školy a univerzity evolúciu tak dogmaticky, okrádajúc o čas experimentálnu biológiu, ktorá prináša ľudstvu veľký úžitok?
  Pozri:

 14. Veda využíva experimenty na odhaľovanie toho, ako čo funguje. Prečo sa evolúcia, teória o histórii, učí, ako by bola na úrovni vied, ktoré odkrývajú, ako čo funguje? Nie je možné robiť relevantné experimenty, dokonca ani len pozorovať to, čo sa udialo v minulosti. Richard Dawkins na otázku, či sa evolúcia pozorovala, odpovedal: „Evolúcia sa pozorovala. Ide len o to, že sa nepozorovala, kým prebiehala.“12
  Pozri:

 15. Prečo sa na prírodných vedách učí fundamentálne náboženská myšlienka, dogmatický systém viery, ktorý nedokáže vysvetliť dôkazy? Karl Popper, slávny filozof vedy, povedal: „Darvinizmus nie je vedeckou teóriou, ktorá by sa dala otestovať, ale metafyzickým-náboženským-výskumným programom … .“13 Michael Ruse, evolucionista a vedecký filozof pripustil: „Evolúcia je náboženstvo. Platilo to o evolúcii na začiatku, a platí to aj dnes.“14 Ak sa na prírodných vedách nemôže učiť náboženstvo, tak prečo sa učí evolúcia?
  Pozri:

Referencie

 1. Davies, Paul, Austrálske centrum astrobiológie, Sydney, New Scientist 179(2403):32, 2003. Návrat k textu.
 2. Knoll, Andrew H., PBS Nova interview, Ako začal život? [How Did Life Begin?] Júl 1, 2004. Návrat k textu.
 3. Harold, Franklin M. (Prof. Emeritus Biochemistry, Colorado State University) Cesta bunky: molekuly, organizmy a poriadok života [The way of the cell: molecules, organisms and the order of life], Oxford University Press, New York 2001, str. 205. Návrat k textu.
 4. Dawkins, R. Slepý hodinár. [The Blind Watchmaker], W.W. Norton & Company, New York, str. 1, 1986. Návrat k textu.
 5. Crick, F., Šialená činnosť: osobný pohľad na vedecké objavy[What mad pursuit: a Personal View of Scientific Discovery], Sloan Foundation Science, London, 1988, str. 138. Návrat k textu.
 6. Gould, Stephen Jay, Nestále tempo evolúcie [Evolution’s erratic pace], Natural History 86(5):14, May 1977. Návrat k textu.
 7. Gould, S.J. and Eldredge, N., Teória prerušovaných rovnováh dospieva [Punctuated equilibrium comes of age], Nature 366:223–224, 1993. Návrat k textu.
 8. Skell, P.S., Prečo vzývame Darwina? Teória evolúcie prispieva iba málo k experimentálnej biológii [Why Do We Invoke Darwin? Evolutionary theory contributes little to experimental biology], The Scientist 19(16):10, 2005. Návrat k textu.
 9. Citácia z Boston Globe, 23 October 2005. Návrat k textu.
 10. Skell, P.S., Nebezpečenstvo preceňovania evolúcie: Zameriavanie sa na Darwina a jeho teóriu nepodporuje vedecké napredovanie[The Dangers Of Overselling Evolution; Focusing on Darwin and his theory doesn’t further scientific progress], Forbes magazine, 23 Feb 2009;www​.forbes​.com​/2009​/02​/23​/evolution-creation-debate-biology-opinions-contributors​_darwin​.html. Návrat k textu.
 11. E.g. Krehbel, M., Railroad wants monkey off its back, Creation 16(4):20–22, 1994; creation.com/monkey_back. Návrat k textu.
 12. pbs.org/moyers/journal/archives/dawkins_now.html, 3 December 2004, accessed 4 May 2022. Návrat k textu.
 13. Popper, K., Neukončené hľadanie [Unended Quest], Fontana, Collins, Glasgow, p. 151, 1976. Návrat k textu.
 14. Ruse, M., Ako sa stala evolúcia náboženstvom: majú Kreacionisti pravdu?[How evolution became a religion: creationists correct?] National Post, pp. B1,B3,B7 May 13, 2000. Návrat k textu.

Helpful Resources