Explore
Back to Témata
Strana 34 z 35 (418 článků)
Ruku na to, že stvoření je mladé
Neracemizované aminokyseliny v horninách jsou v rozporu s miliony let.
napsal Carl Wieland
Vznikl sklon zemské osy v důsledku Noemovy Potopy?
Axiální sklon Země je záměrný konstrukční prvek, nikoli pouhá náhodná událost.
napsal Joshua Howells
Včely přechytračí i superpočítače
S „problémem obchodního cestujícího“ zápasí dokonce i ty nejlepší superpočítače. Přesto to včely dělají jako samozřejmost.
napsal Carl Wieland
Ztracená města Amazonie
Důkaz, že tyto novodobé kmeny lovců a sběračů kdysi žily v sofistikovaných městských centrech.
napsal David Thomas
Fosilní záznam je dostatečně úplný
Znamená to, že absence přechodových fosilií je skutečná?
napsal Michael J. Oard
Jak velcí byli vlastně dinosauři?
Jak velcí byli v průměru dinosauři a který byl ze všech největší? Jak je Noe dostal do archy?
napsal Jonathan Sarfati
Stovky fosilních medúz!
Charles Darwin v kapitole 10 své knihy O původu druhů předpověděl: „Žádný zcela měkký organismus nemůže být zachován." Bylo prokázáno, že se mýlí – a to po dlouhý čas.
napsal David Catchpoole
Archa v plné velikosti a plovoucí!
Odvážný Holanďan postavil již svou druhou plovoucí archu; tentokrát je vskutku obrovská!
napsal Frans Gunnink
„Co se líbí tobě, nemusí se líbit mě“
Existuje něco jako absolutní pravda?
napsal Don Batten
Původ lidského vědomí
My lidé si můžeme myslet, že naše sebeuvědomění nás činí výjimečnými, ale ateisté trvají na tom, že je to pouze iluze způsobená chemií našeho mozku. Proč to pak nedokážou kognitivní vědci, psychologové a filozofové vysvětlit?
napsal Dominic Statham
Noeho dálkoví cestovatelé
Dobře zaoblené křemencové balvany, rozeseté po vrcholcích hor, mocně vypovídají o celosvětové Potopě.
napsal John Hergenrather
Funkce pseudogenu HBP1
Obsahuje lidská a opičí DNA společné chyby? Jasná funkce tzv. pseudogenu podporuje společný design.
napsal Bruce Lawrence

Would you like to translate CMI materials?

If you are interested in translating materials from our website and/or from Creation magazine, the Journal of Creation or one of our publications (eg. The Creation Answers Book, Stones and Bones, 15 Reasons to Take Genesis as History etc.), please read our translation guidelines and then contact our Translations Facilitator to get the process started.