Explore
Also Available in:

Tko je stvorio Boga?

To je nelogično pitanje

napisao 
preveo Zlatko Madzar

Dominos image ©StockPhoto.com/LuisPortugalDomino
Ako je stvoritelj Bog trebao biti stvoren od stvoritelja, taj bi stvoritelj također trebao stvoritelja koji bi trebao stvoritelja…. kao beskonačan lanac prevrtanja domino kockica, što nije moguće.
Ovo je pitanje glavni prigovor što ateisti iznose kako bi opravdali svoju nevjeru. Bertrand Russell (1872.–1970.), slavni britanski filozof, u svome kratkom utjecajnom eseju, Why I am not a Christian [Zašto nisam kršćanin], iznosi to kao svoj prvi prigovor.1Današnji ateisti ponavljaju taj prigovor, uključujući Richarda Dawkinsa (The God Delusion [Božja zabluda]) i rođenoga Australca Philipa Adamsa na Globalnome ateističkom kongresu godine 2010. u Melbourneu u Australiji, koji je rekao,

“Veliki dokaz za Boga bio je taj što je trebalo postojati Stvorenje, početak … Ali moj je prigovor bio jednostavan. Ako je Bog bio početak tko je započeo Boga?”2

Svemir je imao početak; gotovo nitko to ne osporava, jer zakoni termodinamike to zahtijevaju: svemir se smanjuje i ne može se smanjivati zauvijek, ili se već smanjio. Nijedna zvijezda ne bi i dalje izbacivala energiju i mi ne bismo bili ovdje.

Neki su predlagali jedan svemir koji rađa drugi, ali opetovano, ne bi mogli postojati konačni nizovi takvih rađanja i smrti, budući svaki ciklus mora imati manje dostupne energije od posljednjega i ako bi se ovo događalo vječno, smrt svega već bi se dogodila.

Morao je postojati početak

Ovo načelo uzročnosti toliko je temeljno da ako kažem kako je stolac na kojem sjedite, koji je morao imati početak, jednostavno prasnuo u postojanje bez ikojega uzroka, vi biste opravdano mogli misliti da ja trebam psihijatrijsku procjenu!

Jedno od najosnovnijih načela logike / znanosti / stvarnosti jeste načelo uzročnosti: nešto što ima početak ima opravdan uzrok. Načelo nije, ‘Sve ima uzrok’; Bertrand Russell je pogrješno rekao. Ne, načelo je, ‘Sve što ima početak ima opravdan uzrok’. Samo razmišljanje na trenutak to potvrđuje – nešto što nema početak nema potrebe za uzrokom. Štoviše, uzrok mora biti opravdan, ili odgovarajući. ‘Pronašli ste ga u djeliću kupusa’ nije zadovoljavajuće objašnjenje za vaše postojanje.

Ovo načelo uzročnosti toliko je temeljno da ako kažem kako je stolac na kojem sjedite, koji je morao imati početak, jednostavno prasnuo u postojanje bez ikojega uzroka, vi biste opravdano mogli misliti da ja trebam psihijatrijsku procjenu!

Današnji ateisti, koji vole koristiti riječi kao što su ‘racionalno’, ‘pametno’ i ‘znanstveno’ u opisivanju svojih uvjerenja, vjeruju kako najveći početak svega—onoga od svemira—nije imao ikoji uzrok! Neki dopuštaju kako je to problem, ali oni tvrde da reći ‘Bog je to učinio’ ne objašnjava išta jer onda biste morali objasniti od kuda Bog dolazi. Ali je li to valjan prigovor?

Što mora biti uzrok svemira?

Uzrok svemira morao je biti ne-materijalan jer ako je uzrok bio materijalan / prirodan, onda bi morao biti podložan istim zakonima propadanja kao i svemir. To znači on je sâm po sebi morao imati početak i imate istu poteškoću kao ciklusi rođenja i smrti svemira. Tako uzrok početka svemira morao je biti nad-prirodan, tj. ne-materijalan ili duhovan—uzrok izvan prostora-materije-vremena. Takav uzrok ne bi bio podložan zakonu propadanja i tako ne bi imao početak. To jest, uzrok je morao biti vječan duh.

Nadalje, uzrok svemira morao je biti nevjerojatno snažan; prava veličina i energija vidljive zajedno u svemiru govore o toj sili; morao je postojati zadovoljavajući uzrok.

To meni zvuči kao Bog Biblije. Biblija otkriva Stvoritelja svemira kao:

  • vječnog
Prije negoli su nastale planine, ili ako ste ikad oblikovali Zemlju i svijet, od vječnosti do vječnosti vi ste Bog. (Psalam 90:2)
  • svemoćnog
Tvoja je, o GOSPODINE, …, veličina, sila, slava, sjaj i veličanstvo, jer tvoje je sve što je na nebu i zemlji; tvoje je, GOSPODINE, kraljevstvo, i ti si uzvišen povrh svega, Poglavar svega! Od tebe je bogatstvo i slava, ti vladaš nad svim, u tvojoj je ruci sila i moć, u tvojoj je vlasti da učiniš velikim i jakim sve. (1 Knjiga Ljetopisa 29:11–12)
  • duh (ne-materijalan)
Bog je duh, i oni koji Ga štuju moraju Ga štovati u duhu i istini.. (Evanđelje po Ivanu 4:24)

Zabilježite kako Biblija kaže: “U početku Bog stvori nebesa i zemlju” (Knjiga Postanka 1:1). Ovdje je Bog sâm stvorio i vrijeme. Jedino Bog koji je izvan vremena, to jest, bezvremenski, ili vječan, može učiniti to.

Nadalje, uzrok svemira morao je biti nevjerojatno snažan; prava veličina i energija vidljive zajedno u svemiru govore o toj sili; morao je postojati zadovoljavajući uzrok.

Sad pitati odakle je netko tko je vječan, netko tko nema početak, došao (‘Tko je stvorio Boga?’) slično je pitanju: ‘Za koga je neženja oženjen?’ To je nerazumno pitanje.

Biblija odgovara stvarnosti, što nije iznenađujuće kad uzmemo u obzir kako ona tvrdi da je od Sâmoga Stvoritelja.

Dva ‘velika početka’—bez ikojeg uzroka!

Oni koji odbacuju Stvoritelja ne samo da moraju vjerovati kako je tvar došla u bivanje bez ikojega uzroka; oni također moraju vjerovati kako je sâm život prasnuo u postojanje bez odgovarajućega uzroka.

Čak je i najjednostavniji pojedinačan život iznimno složen. Skromna bakterija puna je nevjerojatno profinjenih nano-strojeva koje ona treba kako bi živjela.3 Stanica treba najmanje više od 400 različitih proteina kako bi stvorila strojeve koji su sržni za život.4 Kako mogu ovi strojevi temeljeni na proteinima stvoriti sami sebe, čak i ako bi pravi sastojci (20 različitih aminokiselina, ali mnoge od svake) mogli stvoriti sami sebe? Aminokiseline, često tisuće njih, moraju biti spojene u pravilnome redoslijedu za svaki protein kako bi djelovale.

Samo misao o jednome sržnome stroju koji kopira DNK upute za stvaranje svakoga proteina.5 Uzmimo onda samo jednu komponentu proteina od toga stroja, manje od 10% od ukupnoga broja. Ovaj protein dug je 329 aminokiselina. Koja bi bila šansa dobivanja jednoga takvog proteina slučajno, pretpostavljajući kako su točni, i samo točni, sastojci aminokiseline bili prisutni? Izračunajte to ovako: 1/20 x 1/20 x 1/20 … 329 puta!6 To je vjerojatno 1 na 10428 … broj s 428 nula nakon broja 1! Čak ako je svaki atom u svemiru (1080— broj s 80 nula) predstavljao opit za svaku molekularnu vibraciju mogućim (1012 po sekundi) za pretpostavljenu evolucijsku starost svemira (14 milijardi godina=10 18 sekunda),to bi dopustilo ‘samo’ 10110 opita—dug, dug put maloga broja potrebnog za dobivanje duha šanse kako bi se stvorio samo taj jedan protein,7 a kamoli i više od potrebnih 400 drugih.

Mi se čudimo znanstvenicima koji otkrivaju nano-tehnologiju u živim bićima—a to je zapanjujuće poduzeće. Ali što s Onim koji je izumio ovo? Koliko je daleko više inteligentniji On?

Nije čudo što Richard Dawkins priznaje da znanstvenici neće nikad moći riješiti kako je život mogao izniknuti prirodnim procesima. Usprkos tome, on odbacuje objašnjenje stvaranja zbog gore spomenutoga pogrješnog razloga.

Sad koja je vrsta uzroka zadovoljavajuća za objašnjenje podrijetla života? Uzrok mora biti nevjerojatno inteligentan—daleko iznad naše inteligencije. Mi se čudimo znanstvenicima koji otkrivaju nano-tehnologiju u živim bićima—a to je zapanjujuće poduzeće. Ali što s Onim koji je izumio ovo? Koliko je daleko više inteligentniji On? Ovo me podsjeća na druge osobine Boga koje otkriva Biblija: On je sveznajući (sve znajući). Vidi Psalam 139:2–6; Izaija 40:13–14.

Mi dovoljno znamo o Stvoritelju iz Njegova stvaranja da “nemamo ispriku”. Rimljanima 1:18–22 kaže,

S neba se zaista očituje gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu priječe nepravednošću. Jer njima je očito ono što se može doznati o Bogu: Bog im je to zapravo objavio. Uistinu, njegova se nevidljiva svojstva, njegova vječna moć i božanstvo, promatrana po njihovim djelima, opažaju od postanka svijeta. Tako nemaju isprike. Jer iako su upoznali Boga, nisu mu iskazali ni slavu ni zahvalnost kao Bogu. Naprotiv, postali su isprazni u mislima svojim i njihovo je nerazumno srce potamnjelo. Umišljajući da su mudri, postali su ludi …

I ovdje Biblija objašnjava zašto ipak inteligentni ljudi odabiru vjerovati nemogućemu—kao prvo da je svemir, onda život, naprosto prasnuo u postojanje bez ikakvoga uzroka. Oni odabiru nelogično prihvaćanje kako njihova dva ‘velika početka’ nisu imala zadovoljavajući uzrok, radije negoli spoznaju i štovanje njihova Stvoritelja.

Preporučene bilješke

  1. Bertrand Russell je poštovan zbog svoje umješnosti u logici i filozofiji, posebice dok se primjenjuje u matematici, ali ovo isprazno pričanje protiv Boga uopće nije logično. Natrag na tekst.
  2. Adams, P., The atheist delusion [Ateistička zabluda] (uređena verzija govora Phillipa Adamsa dana godine 2010. na Globalnoj ateističkoj konvenciji); abc.net.au/news/stories/2010/03/19/2850137.htm. Natrag na tekst.
  3. Smith, C., Fantastic voyage: Can the theory of evolution stand the test of modern science? [Fantastičko putovanje: Može li teorija o evoluciji biti test suvremenoj znanosti?], Creation 30(1):20–23, 2007.; creation.com/fantastic-voyage. Natrag na tekst.
  4. Ovo je zahtijevani minimum za samo-reprodukcijski život, što je neophodan prije nego što je evolucija mogla čak teorijski započeti. Vidjeti Sarfati, J., How simple can life be? [Koliko jednostavan može biti život?], 14. veljače 2006. Natrag na tekst.
  5. RNA polymerase; vidjeti www.mun.ca/biochem/courses/3107/Lectures/Topics/RNAP_bacterial.html. Natrag na tekst.
  6. Postoji malo fleksibilnost u redoslijedu, tako može biti manje od 329, ali ne mnogo manje, a ja sam odabrao samo 10% jednoga molekularnog stroja kako bih slikovito prikazao naglasak. Za detaljno proučavanje o tome koliko mnogo fleksibilnosti postoji u redoslijedu aminokiseline za djelovanje proteina vidjeti: Truman, R., The ubiquitin protein: chance or design? [Ubikvitin protein: šansa ili dizajn?], Journal of Creation 19(3):116–127, 2005.; creation.com/ubiquitin. Natrag na tekst.
  7. Čak ako je svemir bio 10 puta veći i 10 puta stariji, to čini samo 10112 eksperimenata. Bez obzira kako se krećete brojevima gore-dolje, broj mogućih opita postaje kratak. Natrag na tekst.

Helpful Resources

Does God exist?
by Drs Don Batten, Jonathan Sarfati
US $0.75
Pocket booklet
The Greatest Hoax on Earth?
by Dr Jonathan Sarfati
US $16.00
Soft cover