Explore
Also Available in:

Bylo to stvořeno, nebo se to vyvinulo?

Biston betularia
Drsnokřídlec březový (Biston betularia, ve své světlé a tmavé formě) je často ukazován jako důkaz evoluce, i když ve skutečnosti to nic takového není. Viz: The moth files [Fakta o můře]. Drobné variace uvnitř druhů těchto motýlů nic nevysvětlují o jejich původu, případně o tom, jak se mohl (třeba) červ změnit na rybu. Pro čtenáře, kteří chtějí poznat více detailů, doporučuji řadu článků zde: Q&A: Natural selection. [Otázky a odpovědi: Přírodní výběr].
Fotografie od Olaf Leillinger, wikipedia.org


Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Zveřejněno: 25. června 2013 (GMT+10)

Byli jste stvořeni, nebo jste se vyvinuli?

Od doby, kdy Charles Darwin poprvé zveřejnil svoji knihu O původu druhů v roce 1859, začala médiím a vzdělávacímu systému dominovat myšlenka, že se všechno jen tak vyvinulo za milióny let. O evoluci se často mluví jako o ‘faktu’.

Pak jsou ovšem mnozí velmi překvapeni, že sílí počet hlasů, vystupujících veřejně proti evoluci. Říkají, že jsme se nevyvinuli, ale byli jsme stvořeni. Ještě větší překvapení je, že mnohé tyto hlasy patří vůdčím vědcům ze všech vědních oborů. Nejenom tito vědci ukazují na chyby v evoluční teorii, ale na to, že fakta kolem nás podporují obraz minulosti podávaný Biblí, ne evolucí.

Jaké jsou důkazy pro stvoření, na které tito vědci ukazují? Je jich mnoho. Tady je jen malá ochutnávka.

Konstrukční projekt u živých organizmů

Podíváme-li se jen na jednu stránku našich těl, jako je zručnost naší ruky, zápěstí a prstů, pak to mluví o konstrukčním projektu a tudíž o Projektantovi. Inženýři, kteří vyvíjejí roboty, těžce zápasí, jak takovou zručnost jen okopírovat!1 A naše pohyby jsou řízeny našimi mozky—to není žádná maličkost! Nesmírná složitost lidského mozku, jeho kreativita a síla abstraktního přemýšlení, se schopnostmi daleko za potřebami pouhého přežití, je zřejmě ten nejzřetelnější důkaz pro inteligentní stvoření. 2

V době, kdy Charles Darwin vydal svoji knihu O původu druhů, byla buňka chápána jako nějaký jednoduchý ‘chomáček buněčné hmoty, protoplazmy’—základní stavební kámen života. Avšak s rozvojem technologií, které nám umožňují studovat živé věci na molekulární úrovni, si nyní uvědomujeme, že jediná buňka je ohromně složitá. A tyto fascinující výzkumy o dosud netušené složitosti stále pokračují. Buňka má například ‘ovládací systém’ pro koordinované řízení velkého počtu biochemických procesů, ke kterým uvnitř buňky dochází.3

A je toho ještě mnohem víc! Jen s úsměvem můžeme pohledět zpět na předpověď jednoho vědce (J.B.S. Haldane), který věřil, že v důsledku evoluce nikdy nikdo nenajde v přírodě kolo.4 Mýlil se, jak ukazuje následující krátký videoklip (délka 1 min. 26 s.), který ukazuje nejmenší rotační motor na světě, čili neuvěřitelný enzym ATP syntázy, který je přítomný ve všem živém:5

A také existují lineární motory, ‘kráčející’ proteiny kineziny, které dopravují základní součásti tam, kde je buňka potřebuje, jak ukazuje následující krátké video (délka 1 min. 11 s.):6

Všimněte si, že pro každý ‘krok’, který protein kinezin udělá, spotřebuje jednu molekulu ATP energie—čili to ATP, které bylo vyprodukováno motorem rotační ATP syntázy, jak jsme viděli na předchozím videoklipu. Eukaryotní buňka potřebuje oba z těchto vysoce složitých motorů-musí být přítomny a plně funkční a mnohem víc než jen to. Není divu, že autor Žalmů napsal …

Chválím tě, protože velmi dobře vím, že jsem podivuhodně vytvořen způsobem vzbuzujícím bázeň. (Žalm 139:14)

… a apoštol Pavel řekl:

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Řím 1:20)

Opravdu, není žádné výmluvy! Zvláště jak moderní věda pokračuje v objevování neredukovatelné složitosti v biochemii života. Tento videoklip (délka 2 min. 16 s.) právě na tento základní aspekt ukazuje:7

Všimněte si, že se celý tento systém (DNA, RNA a plně funkční enzymatický mechanizmus) musí nacházet kompletní v každé živé buňce. Pro získání enzymu potřebujete RNA, pro RNA potřebujete DNA, pro DNA potřebujete enzymy … dochází vám to? Nikdo nemá ani ponětí, jak by se mohl takovýto sofistikovaný systém nanomotorů sám od sebe vytvořit bez inteligentního projektu. Toto muselo být vyprojektováno superinteligencí. A to je jedna z mnoha charakteristik Stvořitele, která je popsána v Bibli: vševědoucnost / znalost všeho.

Jak by se Charles Darwin postavil ke všem těmto novým informacím, které máme dnes k dispozici? Už v jeho dnech ho pohled na peří páva přiváděl k šílenství (!), jak ukazuje následující jednominutový videoklip:8

Pro čtenáře, kteří by měli zájem o velké množství dalších článků pojednávajících o tom, jak příroda ukazuje nepopiratelně na konstrukčního Projektanta, máme toto:

Q&A: Design features [Otázky a odpovědi: Znaky konstrukčního projektu]

Možná víte o někom, komu by přišel vhod tento krátký dopis ukazující, jak neodmyslitelně rozpoznáme konstrukční projekt, když se s ním setkáme:

Letter to an atheist: A birdbox and a tree [Dopis ateistovi: Ptačí budka a strom]

Příliš rychlý genetický rozpad

Mám špatnou zprávu, přátelé. V našich genech se hromadí chyby (mutace) rychlostí přibližně 60–100 na osobu a generaci. Následuje videoklip (délka 2 min. 29 s.), který je výňatkem na toto téma od mezinárodně známého genetika Dr. Johna Sanforda (jednoho z mnoha vědců s doktorským titulem, kteří přijímají Bibli)9, vynálezce genové pušky:10

Úpadek je tak rychlý, že genetici se vlastně jen diví, proč už jsme nejméně 100 krát nevymřeli! Jejich údiv však vyplývá jen z toho, že věří, že svět je o moc starší než 6 000 let, jak uvádí Bible.

Další věc je, že si mnozí chybně myslí, že mutace mohou být ‘motorem’ evoluce, tedy že dokáží generovat ten typ ‘vzhůru směřujících’ transformací, které potvrzují myšlenku, že z mikrobu se vyvinul člověk. Jenže pravda je docela odlišná. V následujícím videoklipu (délka 1 min. 52 s.) ukazuje odpověď ‘přeborníka’ evoluční biologie na západě, biologa Richarda Dawkinse, poté, co byl na toto téma tázán, jak je tomu ve skutečnosti:11

(Je možné, že narazíte na mnoho skeptiků, kteří se následně snažili zpochybnit věrohodnost toho předchozího videoklipu. Těm můžete ukázat, že se mýlí pomocí časového rozkladu tohoto videa: Byl Dawkins uveden do rozpaků? Kritici učení „od žáby ke krásnému princi“ mají opět pravdu.)

Všimněte si, že místo toho, aby byl čas hlavním ‘hrdinou’ evoluce,12 tak je ve skutečnosti pro evoluci překážkou. Čtenáři, kteří chtějí jít do větší hloubky, si mohou přečíst následující dva snadno srozumitelné články v angličtině:

Time—no friend of evolution [Čas není pro evoluci žádným přítelem]
The evolution train’s a-comin’ (Sorry, a-goin’—in the wrong direction) [Evoluční vlak přijíždí (pardon-odjíždí v opačném směru)]

A pro čtenáře dychtící po hlubším poznání na toto téma máme velké množství dalších článků; tyto články jasně ukazují genetická fakta svědčící o biblickém stvoření:

Q&A: Mutations [Otázky a odpovědi: Mutace]

Ještě ke genetice, v následujícím videoklipu (délka 1 min. 5 s.) Dr. Jonathan Sarfati z CMI vysvětluje, proč podobnost v DNA mezi lidmi a opicemi ukazuje na společného projektanta a ne na evoluci:13

Čtenáře, kteří mají hlubší zájem o genetiku, odkazujeme na:

Q&A: Genetics [Otázky a odpovědi: Genetika]

Zkamenělý ‘záznam’

Místo toho, aby zkamenělý ‘záznam’ svědčil o miliónech let evoluce a vymírání, mnohem jasněji ukazuje na dědictví celosvětové Potopy (Genesis 6–9) a následných popotopních událostí. Toto jednominutové video ukazuje rozpory, jaké do evoluční teorie vnášejí stázy (nehybnost, strnulost) a ‘živé fosilie’, zatímco právě tato fakta z pozorování velmi dobře podporují zprávu Bible:14

Máme spoustu důkazů rychlého pohřbení, přesně, jak byste to očekávali od katastroficky intenzivní celosvětové potopy, kterou popisuje Bible. V tomto jednominutovém videu uvidíte zkameněliny pohřbené napříč mnoha vrstvami:15

Opakující se vzor celosvětové katastrofické eroze, pohybu a pohřbení ve vodní zkáze, je snadno viditelný pro lidi, kteří mají oči, aby jimi viděli; to ostatně také následující srozumitelné články vysvětlují:

[Do rivers erode through mountains?—Water gaps are strong evidence for the Genesis Flood [Erodují se řeky skrz hory?-Vodní průlomová údolí jsou silným důkazem Potopy z knihy Genesis]
Noah’s long-distance travelers—Quartzite boulders speak powerfully of the global Flood [Noemovi cestovatelé na dlouhé vzdálenosti-křemenné valouny mluví mocně o celosvětové Potopě]
It’s plain to see [Je snadné to vidět]
Seeing the pattern [Když vidíme pravidelný vzorec]
ape to man

Mimochodem, široce rozšířená víra, že zkamenělý záznam ‘prokazuje’, že se lidé vyvinuli z opic, je až trapně bláhový. Jeden ze světově proslulých evolučních paleoantropologů, profesor Bernard Wood, otevřeně označuje za podvodné kreslení obrázků od opice k člověku (jako je tento zde), když říká:

“Všude možně najdeme populární obrázky lidské evoluce, od přebalů obilovin až k reklamám na drahé vybavení vědeckou technikou. Vlevo takového obrázku je opice—podsaditá s vyčnívající bradou, jdoucí shrbeně kotníkovou chůzí. Vpravo máme spanilého muže, vysoké čelo, který si to hrdě vykračuje směrem k budoucnosti. Mezi těmi dvěma je série postav, které se stále více podobají lidem, jak se jejich ramena posouvají, trup zeštíhluje, paže stahují, nohy prodlužují, lebka zvětšuje a ustupuje brada. Náš vývoj od opice k člověku vypadá tak úhledný, tak spořádaný. Je to tak krásně svůdný obraz, že i odborníci to neochotně nechávají být. Jde však o klam.16

Klam! A profesor Wood k tomu ještě dále říká:

“Původ našeho vlastního rodu nás frustruje svojí nejasností.”17

Ale člověk by se mohl docela rozumně zeptat, “Copak nemáme od doby, kdy Darwin napsal svoji knihu O původu druhů velké množství zkamenělých přechodů mezi opicí a člověkem?” Následující videoklip (délka 45 s.) dává příklad, co se s nimi stalo poté, co byly původně vytrubovány jako ‘přechodné formy’:18

Pro čtenáře, kteří chtějí celou tu ságu údajných ‘opolidí’ prozkoumat hlouběji, nabízíme mnoho dostupných článků zde:

Q&A: Anthropology and Ape-men [Otázky a odpovědi: Antropologie a opolidi]

Pro čtenáře, kteří se chtějí celým tím zkamenělým záznamem prokopat hlouběji [Toto je nezamýšlená slovní hříčka!—Ed.], máme velkou spoustu dalších článků dispozici zde:

Q&A: Geology [Otázky a odpovědi: Geologie]
Q&A: Fossils [Otázky a odpovědi: Zkameněliny]

Dinosauři

Ve Spojeném království v katedrále v Calrisle je 600 let stará hrobka biskupa Bella, na jejímž mosazném povrchu jsou rytiny, které vypadají jako sauropodní dinosauři. Zdá se, že se spolu potýkají svými krky (jak bývá typické též u žiraf) nebo to mohou být námluvy, jak je běžné v království zvířat. Ten, kdo je zde před těmi mnoha staletími vyryl, je určitě neookopíroval z Encyklopedie Brittanica! Spíše lidé v těchto dobách věděli, jak takoví dinosauři vypadají, protože tato stvoření byla v této době živá, a byla tak známá, jako byla známá ta další zvířata vyrytá na biskupově hrobce, třeba ryby, psi, prasata a ptáci.
Fotografie od Philipa Bella (vlevo) a Marka Harwooda (vpravo).

Existuje velmi mnoho důkazů, že dinosauři po Potopě žili spolu s lidmi (viz výše třeba katedrála Carlisle).19 Mnoho důkazů je také o jejich rychlém pohřbení během Potopy.20 Dále je mnoho důkazů o červených krvinkách a hemoglobinu v dinosauřích pozůstatcích, což ukazuje, že tvrzení, že vyhynuli před milióny let, musí být chybné, ale naopak to povrzuje časové rozvržení dle Bible, jak ukazuje následující video (o délce 43 s.):21

Budete si umět představit úžas vědců, kteří byli přítomni objevu znázorněnému na následujícím jednominutovém videu:

A skutečně, poté, co byly v 90tých letech 20. století objeveny v dinosauřích pozůstatcích červené krvinky a hemoglobin (chcete-li znát více detailů k tomuto objevu, otevřete si Sensational dinosaur blood report! [Senzační zpráva o dinosauří krvi]), tak se objevily ještě další, dramatičtější nálezy:

 • V roce 2005 pružné vazy a krevní cévy, viz Dinosaur soft-tissue find—a stunning rebuttal of ‘millions of years’ [Nález dinosauřích měkkých tkání-ohromující vyvrácení´miliónů let´]
 • V roce 2009 křehké proteiny elastin a laminin a další potvrzení přítomnosti kolagenu (což je důležitý protein v kostech). Nálezy proteinů jsou zcela nevyhnutelnými důkazy, které se vrství proti myšlence stáří ohromně dlouhých věků, k čemuž se ještě v roce 2003 přidal nález ostekalcinu v dinosauří kosti. Pokud by dinosauří zkameněliny byly opravdu staré desítky miliónů let, jak se tvrdí, žádný z těchto proteinů by neměl být přítomen. Viz Dinosaur soft tissue and protein—even more confirmation! [Ještě více důkazů-dinosauří měkké tkáně a proteiny!]
 • V roce 2012 buňky kostí (osteocyty), proteiny aktin a tubulin, a dokonce DNA! Měříme-li u těchto proteinů rychlost rozkladu a dokonce u DNA, pak je zcela jasné, že se nemohly zachovat údajných 65 miliónů let od vymření dinosaurů. To je zcela dramatická podpora biblické chronologie, která jako maximální věk země udává 6 000 let. Viz DNA and bone cells found in dinosaur bone [DNA a kostní buňky nalezené v dinosauří kosti]
 • V roce 2012 radiouhlík v dinosauřích kostech. Jenže uhlík-14 se rozkládá tak rychle, že kdyby byly tyto dinosauří zbytky staré jen pouhých 100 000 let, vyůbec žádný uhlík-14 by nemohl být zjištěn! Viz Radiocarbon in dino bones—international conference censored [Mezinárodní konference o radiouhlíku v dinosauřích kostech byla zcenzurována]

A dále si povšimněme pozice, v jaké bylo mnoho zkamenělých dinosaurů nalezeno: ‘smrtelný zápas’ - ukazuje to na smrt utopením, jak je znázorněno v následujícím jednominutovém videu:22

Chcete se dozvědět víc? K dispozici je mnohem rozsáhlejší čtení zde:

Q&A: Dinosaurs [Otázky a odpovědi: Dinosauři]
fossil-fish
Tato fotografie, která provokuje naši představivost a která je ze str. 105 knihy The Young Earth [Mladá země], je svědectvím o rychlém pohřbení Potopou. Tato ryba byla tak rychle překryta, že ani neměla čas dokončit spolknutí svého oběda! (Zde není žádný prostor pro milióny let.) A nejsou to jen obratlovci, kteří jsou tak neobvykle uchováni v protikladu k zavádějícímu podání učebnic o pomalé a postupné fosilizaci. Máme nyní objevy stovek zkamenělých medúz mimořádně úžasně zachovalých, což dokazuje, že předpověď Charlese Darwina v jeho knize O původu druhů, že nebude nikdy nalezena žádná zkamenělá medúza, zcela chybnou. Viz: Hundreds of jellyfish fossils! [Stovky zkamenělých medúz] Důkazy na základě zkamenělin, které nalézáme po celém světě, dokonce na nejvyšších horských hřebenech, ukazují na pravdu Noemovy celosvětové potopy. Pro čtenáře, kteří by se chtěli dozvědět víc o vodním kataklyzmatu z našich článků doporučujeme Q&A: Noah’s Flood [Otázky a odpovědi: Noemova Potopa].
The finding of pliable blood vessels, blood cells and proteins in dinosaur bone is consistent with an age of thousands of years for the fossils, not the 65+ million years claimed by the paleontologists. For more see Dino soft tissue find—a stunning rebuttal of ‘millions of years’
Z kostí Tyrannosaura rex: Pružné krevní cévy (vlevo) a to, co vypadá jako červené krvinky v krevních cévách (vpravo)! Objev pružných krevních cév, krvinek a proteinů v dinosauří kosti je v souladu s výší stáří zkamenělin v tisících let, ne však ve výši 65+ miliónů let, jak tvrdí paleontologové. Žel, když je takovýto důkaz nalezen, badatelé mají sklon nevěřit svým vlastním očím’místo aby zpochybnili spíše paradigma oněch miliónů let, tak vrhnou pochybnosti na svoje vlastní fakta! Například badatelka Dr. Mary Schweitzerová říká ve svém slavném výroku: “Bylo to, jako bych se dívala na řez moderní kostí. Ale samozřejmě, že jsem tomu nemohla věřit. Řekla jsem laborantovi: ‘ Ty kosti jsou přece staré 65 miliónů let. Jak by mohly krvinky přežít tak dlouho?’” Pro více informací si přečtěte Dino soft tissue find—a stunning rebuttal of ‘millions of years’ [Nález měkkých dinosauřích tkání-šokující popření ´miliónů let´].
Obrázky: Dr Mary Schweitzer, Science 307(5717):1952, 25 March 2005.
(doplňkový materiál)

Hvězdy a planety

Existuje mnoho skutečností o našem vesmíru, které popírají materialistické vysvětlení jeho původu, a místo toho mluví o pravdivosti Žalmu 19:1,2, “ Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.” Třeba retrográdní (zpětný) pohyb některých planet našeho slunečního systému,23 a uspořádanost jasně patrná v našem vesmíru.24 Tady jsou tři snadno pochopitelné články obsahující další důkazy o správnosti biblické zprávy o počátcích:

Young Saturn [Mladý Saturn]
In the middle of the action [Uprostřed procesu]
Astronomical evidence for a young(er) earth and universe [Astronomické důkazy pro mladou (mladší) Zemi a vesmír]

Je toho mnohem víc o hvězdnaté obloze ukazující na biblickou chronologii stvoření. Třeba supernovy svojí vlastní existencí ukazují, že sporné stáří vesmíru v miliardách let je nesmysl - jsou však zcela v souladu s biblickým stářím 6 000 let, jak vysvětluje následující videoklip (délka: 45 s.):25

Chce-li někdo další vysvětlení, máme mnoho ještě jiných článků, které můžete najít zde:

Q&A: Astronomy and Astrophysics [Otázky a odpovědi: Astronomie a astrofyzika]
Enhanced colour image of geysers spraying water vapour far into space
Zvětšený barevný obrázek Saturnova měsíce Encelada, kde vidíme gejzíry vodní páry vyvrhované daleko do prostoru. Tento důkaz a další ‘překvapivé’ důkazy o geologické aktivitě, které poslala zpět k Zemi sonda NASA, Cassini, ozřejmují fakt, že asi těžko může být naše Sluneční soustava stará miliardy let—naopak, fakta jsou v souladu se zprávou Bible o nedávném stvoření. Chcete-li se dozvědět víc o tomto tématu, otevřete si Enceladus: Saturn’s sprightly moon looks young [Enceladus: Saturnův bujný měsíc vypadá mladě].
Credit: NASA / JPL / Space Science Institute
appendix
Když je možné odstranit z našeho těla apendix, znamená to, že jde o ‘pozůstatek’ evoluce? V žádném případě! Viz Appendix shrieks creation (at least 18 times!) [Apendix křičí stvoření (nejméně 18x!)]. Čtenáři, kteří chtějí toto téma více prozkoumat, mají k dispozici velice mnoho zajímavých článků zde: Q&A: Vestigial organs [Otázky a odpovědi: zakrnělé orgány].
Credit: Wikimedia commons/ U.S. Navy: Mass Communication Specialist 2nd Class Eric C. Tretter

Závěr: Nevyvinuli jsme se, byli jsme stvořeni!

Po přečtení tohoto článku by se někteří čtenáři mohli divit, “Proč tedy si většina lidí neuvědomuje, že existují všechny tyto důkazy pro biblické stvoření a Potopu?” Jedním důvodem je skutečnost, že si mnoho lidí neuvědomuje rozdíl mezi experimentální vědou, která se opírá o očité svědectví a pozorovatelná fakta (což je v souladu s příkazem Bible “Ať je každá záležitost pevně ukotvena na základě svědectví dvou nebo více svědků”), a rozdíl mezi tvrzeními evoluční teorie o minulosti, která očitými svědky nebo očividnými pozorováními podpořena nejsou. Následující videoklip (délka: 1 min. 6 s.) vysvětluje, proč je debata stvoření/evoluce debatou o historii, kterou nelze pozorovat, zopakovat a testovat:26

Toto všechno není jen nějaká zajímavá akademická debata, ale má to důsledky pro budoucnost každého člověka. Přesvědčili jsme se zde, že důkazy velmi silně ukazují, že historická zpráva Bible o stvoření a potopě je pravdivá. Následující videoklip 27 (délka: 45 s.) vysvětluje, že Ježíš Kristus-náš Stvořitel, Pán a Spasitel-mluvil o Potopě v souvislosti s budoucím soudem …

Tak nás vědecké důkazy vedou ke skutečnosti, že jsme byli stvořeni, ne vyvinuti. Živé věci ukazují na konstrukční projekt, design. Geologie potvrzuje biblickou Potopu. Genetika ukazuje, že se náš svět rozpadá a potřebuje obnovení. Dobrou zprávou je, že právě toto obnovení jednoho dne Stvořitel udělá. Stará se o každého z nás a má pro naše životy plán.

“Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.”28
(Jan 3:16)
123rf.com/Igor Korionov

Máte nějaké další otázky?

Máte nějaké další otázky? K dispozi je celý soubor Otázek a odpovědí na těchto stránkách: Creation answers (frequently asked questions) [Kreační odpovědi (na často kladené dotazy)].

Není to dost pravděpodobné, ale pokud byste přece jen měli otázku, která v našem souboru Otázek a odpovědí zodpovězena není, můžete se nás zeptat přímo here at Creation Ministries International (CMI) [zde na Mezinárodní službě stvoření]. Nejprve se však musíte pokusit důkladně hledat na uvedené stránce i pomocí vyhledávacího okna (které se vpravo nahoře objevuje na každé stránce článku našeho webu). Pokud jste ani potom ve všech těch 8 000 článcích a videích na našich stránkách svoji odpověď nenašli, můžete svoji teologickou nebo vědeckou otázku položit CMI. My můžeme poté přistoupit ke zveřejnění vaší otázky a naší odpovědi po dobu čtyři dnů, aby z toho měli prospěch všichni čtenáři, ve veřejné rubrice naší hlavní stránky—na takové příklady z minulosti se můžete podívat zde: Feedback archive [Archiv zpětných vazeb]. Toto zamozřejmě pomáhá neustále podporovat a posilovat informace na našem webu.

Tímto přístupem není

‘statickým’ webem, ale dynamickým, který se neustále rozšiřuje o čerstvé denní články daily front page feature articles a multimediální multimedia content obsah.

Vysvětlení našeho loga

Logo Creation Ministries International [Mezinárodní služba stvoření] symbolizuje doslovnou skutečnost stvořitelského dne v Genesi: měnící se cykly světla a tmy na rotující Zemi. Skutečný večer a ráno, jak je to z textu jasně patrné. Viz Q&A: Genesis [Otázky a odpovědi: Genesis]

Odkazy

 1. Catchpoole, D., Fingertip control, Creation 31(2):31, 2009. Zpět k textu.
 2. Paturi, J., The human body: God s masterpiece, Creation 2(4):54, 1998. Zpět k textu.
 3. Cell switchboard, Creation 25(1):7, 2003. Zpět k textu.
 4. Sarfati, J., Design in living organisms (motors: ATP synthase), Journal of Creation 12(1):3–5, 1998. Zpět k textu.
 5. youtube.com/watch?v=W3KxU63gcF4. Zpět k textu.
 6. youtube.com/watch?v=kOeJwQ0OXc4. Zpět k textu.
 7. youtube.com/watch?v=LY0hZLDOb00. Zpět k textu.
 8. youtube.com/watch?v=VErKLM7HWyg. Zpět k textu.
 9. For more, see: Scientists alive today who accept the biblical account of creation. Zpět k textu.
 10. youtube.com/watch?v=FYbpKMFJFCw. Zpět k textu.
 11. youtube.com/watch?v=YddmGJofbL0. Zpět k textu.
 12. Catchpoole, D., Time is the hero, Creation 34(3):6, 2012. Zpět k textu.
 13. youtube.com/watch?v=OzmOu1YdFkg. Zpět k textu.
 14. youtube.com/watch?v=fw3yrcdNhbM. Zpět k textu.
 15. youtube.com/watch?v=hqUtY23L4iQ. Zpět k textu.
 16. Wood, B., “Who are we?” New Scientist 176(2366):44–47, 26 October 2002. Zpět k textu.
 17. Wood, B., Did early Homo migrate “out of” or “in to” Africa?, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 2011; published ahead of print 15 June 2011, doi:10.1073/pnas.1107724108. Zpět k textu.
 18. youtube.com/watch?v=BVLkkWlEFsw. Zpět k textu.
 19. Also see: Catchpoole, D., Angkor saw a stegosaur?, Creation 29(4):56, 2007. Zpět k textu.
 20. Walker, T., Dinosaur herd buried in Noah’s Flood in Inner Mongolia, China, 14 April 2009. Zpět k textu.
 21. youtube.com/watch?v=1zNDpVE2dM4. Zpět k textu.
 22. youtube.com/watch?v=2iUpKepDuJc. Zpět k textu.
 23. Sarfati, J., Venus: cauldron of fire, Creation 23(3):30–34, 2001. Zpět k textu.
 24. Rigg, A., Galaxy games: grown-up galaxies in a young universe, Creation 27(1):18–21, 2004. Zpět k textu.
 25. youtube.com/watch?v=LBfrDjn5YiU. Zpět k textu.
 26. youtube.com/watch?v=5UM1Hn425Gc. Zpět k textu.
 27. youtube.com/watch?v=VdYH-qZXQFQ. Zpět k textu.
 28. For more explanation of this, see: Good News! Zpět k textu.

Helpful Resources

Dire Dragons
by Vance Nelson
US $27.00
Hard cover
The Greatest Hoax on Earth?
by Dr Jonathan Sarfati
US $16.00
Soft cover
Refuting Compromise
by Dr Jonathan Sarfati
US $12.00
Soft cover
15 Reasons to Take Genesis as History
by Dr Don Batten, Dr Jonathan D Sarfati
US $4.00
Booklet
Refuting Evolution
by Jonathan Sarfati
US $12.00
Soft cover
Christianity for Skeptics
by Drs Steve Kumar, Jonathan D Sarfati
US $17.00
Soft cover