Explore
Back to Tematy
Strona 1 z 11 (132 Artykuły)
Istnienie wyspecyfikowanej informacji we wszechświecie wskazuje na boga–stwórcę
Jak wyspecyfikowanej informacji wskazuje na boga–stwórcę.
Autor John Woodmorappe
Ptaki wysp Galapagos
Wiele nowoczesnych odmian kręgowców lądowych się wywodzić ze stosunkowo nielicznych zwierząt, które zeszły z Arki tylko 4500 lat temu.
Autor Lita Cosner and Jonathan Sarfati
Historia Egiptu i Biblia
Pragniemy przedstawić historię Egiptu w prosty sposób, według krótkiej biblijnej historii.
Autor Gary Bates, Robert Carter
Szesnastu wnuków Noego
Ludzie którzy przeżyli potop rzeczywiście istnieli, a ich imiona zostały wielce utrwalone w starodawnym świecie.
Autor Russell Grigg
Historia Egiptu i zapis biblijny: doskonała zgodność?
Wyjawia się nowa grupa naukowców którzy otwarcie wzywają do drastycznego skrócenia chronologii Egiptu.
Autor Daniel Anderson
Dwukolorowe bliźniaki
Z odpowiednimi genami, wszystkie karnacje mogą się ukazać w jednym pokoleniu.
Adam i Ewa
Co mówi o nich Biblia?
Autor Lita Sanders
Jak wszystkie zwierzęta zmieściły się w Arce Noego?
Jak wiele typów zwierząt musiał Noe zabrać? Czy arka była dość duża?
Autor Dr Jonathan Sarfati
Stworzeni na obraz Boży
Bóg stworzył pierwszego mężczyznę i kobietę ‘na swój obraz’. Co to znaczy? I dlaczego to jest ważne?
Autor Russell Grigg
Jak Biblia naucza o sześciu tysiącach lat
Historia biblijna daje odpowiedź na pytanie, jaka stara jest ziemia.
Autor Lita Sanders
2 Piotra 3:8 – ‘jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat’
Czy słowa z 2 listu Piotra 3:8 nie wskazują, że dni stworzenia mogą nie być literalnymi dniami, ale raczej tysiącami lat?
Autor Jonathan Sarfati
Czy Księgę Rodzaju należy rozumieć literalnie?
Księgę Rodzaju należy rozumieć dosłownie, jako autentyczny, literalny zapis historyczny tego, co się rzeczywiście zdarzyło.
Autor Russell Grigg

Would you like to translate CMI materials?

If you are interested in translating materials from our website and/or from Creation magazine, the Journal of Creation or one of our publications (eg. The Creation Answers Book, Stones and Bones, 15 Reasons to Take Genesis as History etc.), please read our translation guidelines and then contact our Translations Facilitator to get the process started.