Explore
Also Available in:

Darwin-sanasto

Darwin-sanasto: Oppaasi evolutionistien tarinoille

Kirjoittaja: Keaton Halley

Alkuperäisjulkaisu: Creation.com 19. marraskuuta 2019
Julkaistu suomeksi: Luominen.fi

Keaton Halleyimaginary-apeman
Esimerkki yhdestä niistä ku­vit­teel­li­sista ‘apina­mie­histä’ (tässä tapauk­sessa ‘apina­nainen’), joita on vain museoissa ja oppi­kir­joissa

Oletko joskus päätynyt keskusteluun evo­lu­tio­nis­tin kanssa ja tuskaillut yrittäessäsi ymmärtää hänen logiik­kaansa? Onko pääsi ollut pyörällä sen jälkeen, kun sitä on pom­mitettu huimaavalla sarjalla olettamuksia puettuna evoluutiojargoniksi? Nyt meillä on sinulle työkalu: Darwin-sanasto! Tämä kätevä ja tyylikäs opas kertoo sinulle 40 termin todellisen merkityksen evolutionistien käyttämästä sanastosta. Haluatko tietää, onko väitteelle ’ihmisen hännästä’ perusteita? Katso, löytyykö hakusana alla olevasta listasta. Onko ‘evolutiivinen pysäh­ty­nei­syys’ ris­ti­ri­ita­inen termi? Nyt saat vastauksen luotettavasta lähteestä. Älä siis jää odottelemaan, vaan ryhdy lukemaan ja selvitä evolutionistien käyttämien mystisten termien todelliset merkitykset. Seuraa oheisia linkkejä saadaksesi entistä syvemmän käsityksen määritelmien taustalta löytyvistä ydinkohdista.

Varmistathan siis, että huu­mo­rin­ta­jusi on koh­dil­laan, ennen kuin jatkat lukemista. Toisin sanoen, viihteellisen sanastomme tar­koi­tuk­sena on saada aikaan ymmärrystä, ei loukkaantumista. Emme halua käydä ihmisten kimppuun vaan käsitysten…olkoonkin että toisinaan hyvin typerien käsitysten. Jos kuitenkin huomaat lukiessasi, että olet omaksunut mahdollisesti virheellisiä käsityksiä, joista me ystävällisesti laskemme hieman leikkiä, kannattanee pohtia, onko syytä pitää kiinni sellaisista käsityksistä, jotka saa niin helposti naurunalaisiksi. Olemme täällä auttaaksemme. Kuten sanan­las­ku­kin sanoo (Sananl. 27:6”Ystävän lyön­nitkin ilmaisevat uskollisuutta, mutta vihamiehen suudelmat ovat petollisia.” Riippumatta siitä, millainen maail­man­kat­so­mus sinulla on, toivomme, että tämä Darwin-sanasto haastaa ja terävöittää ajatteluasi. Hauskoja lukuhetkiä!

Abiogeneesi – Kivistä syntyy elämää. [Eli elämän ohjaamaton itsestäänsyntyminen elottomista yhdisteistä.] Tämä rikkoo kaikkein olennaisinta, havainnoitua biologian lakia.

Alkuräjähdys – Logiikkaa vääntävä teoria, jonka mukaan kaikki sai alkunsa, kun ei-mikään räjähti.

Apinaihmiset – Alati muuttuvat kuvitteelliset olennot, joita löytyy museoista ja oppikirjoista. Sepitettyjä arvailuja oletuksiin käärittynä, joihin on liitetty epäterve annos taiteilijan vapauksia.

Aukkojen jumala – Kavala, näennäisesti oikaisuille immuuni syytös, jonka mukaan kysymys Luojasta perustuu pikemminkin tietämättömyyteen kuin positiiviseen näyttöön. Virheellinen ilmaisu, jonka evolutionistit uskovat tulevan oikeutetuksi kunhan sitä vain toistetaan riittävästi. [Evolutionistit uskovat osoittavansa Jumalan olemassaolon vääräksi, kun asiaa on aukkojen peittämiseksi tutkittu riittävästi.]

Ei-päällekkäiset magisteriumit – Ehdotettu tieteen ja uskonnon välinen suhde, jolla yritetään auktoriteetteihin vedoten suh­teel­listaa ja marginalisoida uskonto ja luovuttaa kaikki tosiasiallinen perusta evoluutiolle – asemaan, jota evolutionistit eivät itsekään kykene ylläpitämään vakavalla naamalla.

Elävä fossiili – Eliö, joka kieltäytyi muuttumasta aikojen kuluessa vain harhauttaakseen evoluutio-oppikirjojen kirjoittajia.

Evolutiivinen pysähtyneisyys (muut­tu­mat­to­muus) – Se osa evo­luu­tio­pro­ses­sia, jolle löytyy ylivoimaisesti eniten todisteita fossiili­ai­neis­tosta: jonka aikana evoluutiota ei tapahdu.

Evoluutio - Naturalistinen tarina siitä, kuinka maailmankaikkeus ja kaikki siinä syntyivät, ja johon kaikkien keskenään ristiriitaistenkin tosiasioiden on alistuttava.

Evoluution musertavat todisteet – Evoluutio­profes­sorien käyttämä hokema. Synonyymi ilmaisulle: ”Luota minuun.”

Fylogenia – Evolutiivinen kehityshistoria, joka väitetysti esittää elämän kehitystä. Piirrettävä uudestaan seuraavan fossiililöydöksen jälkeen.

Ihmisen häntä – Syntymävika, joka liittyy tyypillisesti sairauksiin, mutta jota evolutionistit virheellisesti pitävät oleellisena näkökohtana keskusteluissa ihmisen alkuperästä.

Itseään korjaava (kuten: Itseään korjaava tiede korjaa itseään) – Fraasi, jota käytetään lukuisten virhepäätelmien ja jopa huijausten kaunis­tele­mi­seksi jälkikäteen. Samaa armeliaisuutta ei ole suotu kirkolle.

Kidusraot – Kehittyvän ihmisalkion ihossa olevat poimut, jotka eivät ole kiduksia eivätkä rakoja, mutta jotka on nimetty palvelemaan evolutiivista yksipuolista sanomaa ja sen valheellista reka­pitu­laa­tio­teoriaa.

Konsensus – Tähän evolutionistit vetoavat todisteiden puuttuessa (esimerkiksi: ”koko ajan”)

Konvergenttinen evoluutio – Pakopaikka evolutionisteille, jotka luulevat moni­mut­kaisten ja vaativien rakenteiden, kuten kameramaisten silmien, nok­ka­mais­ten kuonojen, tahmeiden kielten ja sähkö­aistinelinten syntyneen sat­tu­man­varaisesti useita kertoja evoluutiopuun eri oksille (toden­näköi­syyksistä välittämättä).

Kuka suunnitteli suunnittelijan? (Tai kuka loi Luojan) – ”Kiinni jäit!” -kysymys, jota evolutionistit pitävät niin tuhoisana, etteivät näe syytä kohdata järkevää kreationistin vastausta.

Kvanttifluktuaatio – Atomia pienempien hiuk­kasten materialisoitumisilmiö, joka noudattaa tiukasti vakiintuneita fysiikan lakeja, mutta johon alkuräjähdykseen uskovat hämäävästi vetoavat yrittäessään kiertää näitä samoja fysiikan lakeja (ts. olettavat, että jotain voi tulla tyhjästä ilman syytä).

Lainauslouhinta – Järkevä kreationistien menetelmä, jossa siteerataan johtavia evoluutiotutkijoita, joiden kommentit onnistuivat läpäisemään darvinistisen mielipidepoliisin sensuurin.

Luonnonvalinta – Prosessi, jonka väitetään kuvaavan täydellisesti evoluution vastaan­sano­ma­tonta logiikkaa: uutta geneettistä infor­maatiota tuotetaan poistamalla ja levittämällä jo olemassa olevaa informaatiota. ”Jospa vain ne typerät kreationistit avaisivat simänsä!”

Metodologinen naturalismi – Mieli­val­tainen sääntö, joka ennakoivasti hylkää kaikki yliluonnolliset syyt. Sääntökoodi johon kaikkien tutkijoiden on uskollisesti sitouduttava—ja pikaisesti, ennen kuin kukaan huomaa nerokasta suunnittelua olevan kaikkialla!

Miljoonia vuosia sitten – *Häly­tys­kel­lo­jen kilinää*: Seuraavaksi saat kuulla ideologian innoittaman ”just niin” -tarinan. Ei eroa paljonkaan tutusta aloituksesta ”Olipa kerran”.

Multiversumi – Epätoivoinen, todis­ta­maton, epätieteellinen temppu, jolla yritetään selittää pois universumin uskomattoman tarkka hienosäätö turvautumatta Luojaan.

Muutos ajan kuluessa – Ilmeinen ja havaittu tosiasia, ollut Raamattuun uskovien kes­kus­te­luis­sa jo kauan ennen Darwinia. Tästä huolimatta evolutionistit kuvittelevat tähän vedoten voittavansa kaikki alkuperäväittelyt: ”Muutosta tapahtuu, siksi mikrobit ja ihmiset ovat kaukaisia sukulaisia. Shakkimatti, kreationistit!”

Nebulaarihypoteesi – tapa jolla aurinkokunnat muodostuvat helposti kaasupilvistä, kunhan fysiikan lakien (kuten pyörimismäärän säilymislain) ei tarvitse olla rajoitteena.

Panspermia (elämän siemen ulkoavaruudesta) – Ehdotus, joka siirtää hypoteesin elämän spontaa­nista alkuperästä ulkoavaruuteen, jossa se voi välttää hankalat tieteelliset testattavuuskriteerit.

Pimeä aine – Näkymätön, havaitsematon aine, jonka väitetään pitävän maailmankaikkeutta kasassa. Keksitty tukemaan evo­luu­tio­kos­mo­lo­gi­sia teorioita, jotka eivät muuten sopisi todisteisiin.

Pseudotiede – Mikä tahansa tutkimusala, joka haastaa naturalismin.

Punktualismi (jaksoittaisen tasapainon malli) – Kätevä teoria, jonka mukaan evoluutiota tapahtuu jaksoittaisissa pyrähdyksissä, juuri oikealla nopeudella, jottei sitä voi havaita nykyhetkessä eikä jäljittää fossiiliaineistossa.

Radiometrinen iänmääritys – Työkalu, johon evolutionistit turvautuvat, kun ajoitukset täsmäävät heidän ennakolta päättämiensä johtopäätelmien kanssa, mutta joka sivuutetaan suoralta kädeltä, kun ajoituksia testataan tunnetun ikäisten kivien kanssa.

Roska-DNA – Genomin erittäin toiminnalliset osat. Erikoistuneet hämmentämään evo­lu­tio­nis­tien itseriittoisia väitteitä, joiden mukaan nämä geneettiset jaksot olisivatkin vain pitkän darvinistisen historian aikana kerääntynyttä roskaa.

Skeptismi – Vääristynyt kuva, joka tekee jokaisesta materialistisesta väitteestä houkuttelevan ja saa epäilemään jok’ikistä yliluonnollista väitettä (ikään kuin ateistit katsoisivat materialismia “kaunistavien linssien läpi”).

Surkastuma (surkastunut elin) – Ruu­miin­osa, jolla on tärkeitä toimintoja, joita ei saisi tutkia, jottei seuraavakin evolutiivinen väite osoittautuisi darvinistiseksi disinformaatiojäänteeksi.

Tarkoituksettomuus (huono suunnittelu) – Ei niinkään mahtaileva kategoria, johon evolutionistit asettavat nerokkaasti suunnitellut biologiset ominaisuudet, joiden tarkoitusta he eivät ole ymmärtäneet.

Tieteenvastaisuus (sota tiedettä vastaan) – Evolutionistien sepittämä ”taivas putoaa” -pelottelu silloin, kun heidän epätieteellinen maailmankuvansa on haastettu julkisesti.

Tieteen jarru – Evolutiivinen ilmaisu järkevälle johtopäätelmälle, joka perustuu todisteisiin siitä, että nerokas suunnittelu osoittaa kohti suunnit­telijaa (toisin kuin evoluutiomalli, jossa epä­toivoi­sesti toivotaan löytyvän uskottava naturalistinen selitys).

Uniformitarianismi – Filosofinen oppi, joka sanelee sen, että maakerrosten ja fossiilien on muodostuttava hitaasti pitkien aikojen saatossa samalla yrittäen tehdä Nooan vedenpaisumuksen kieltämisestä tiedettä.

Vakiintunut tiede – Ilmaisu, jota evolutionistit pitävät hyödyllisenä pyrkiessään tukah­dutta­maan kriittisen ajattelun.

Välimuoto (puuttuva linkki) – Mikä tahansa fossiili (tai sen palanen), joka altistettaessa yliaktiiviselle mie­li­kuvi­tuk­selle ja reaali­maa­il­man teknisten ra­joi­tus­ten huomioimatta jättämiselle, voidaan tunkea spekulatiiviseen evo­luutio­jär­jes­tyk­seen.

Vertaisarvioitu – Tarkastettu evolutiivisessa kaikukammiossa.

15589-cell
‘Yksinkertainen solu’ jos tekniikka joka voittaa meidät joka käänteessä on todella yksinkertaista

Yksinkertainen solu – Biologinen koko­nai­suus, jossa on enemmän vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa olevia osia kuin kau­pungis­sa, on käsittä­mät­tö­män huikea ja monimutkainen kokonaisuus, ja valovuosien päässä siitä, mitä ihminen on koskaan onnistunut rakentamaan.

Yhteenveto

On sanottu, että monet kulttuurisotien yhteenotot ovat pohjimmiltaan taisteluja sanastoista. Tämän vuoksi tarjoamme sinulle Darwin-sanastoa ainutlaatuisena työkaluna, joka auttaa sinua osallistumaan erityisesti elämän alkuperään liittyvään taisteluun. Toivomme, että kun olet käynyt läpi yllä olevat määritelmät ja hyperlinkit, sinulla on paremmat valmiudet puolustaa Jumalan Sanan totuutta monilta aika­kau­tem­me yleisiltä hyökkäyksiltä. Kun olet oivaltanut sen mutkikkaan ajat­te­lu­tavan, jota evolutionistit ujuttavat termino­logi­aansa, olet paremmin valmis­tau­tu­nut havait­semaan evoluutio-olettamuksia jatkossa ja haastamaan niitä. Joten kiitos, että luit sanas­toam­me. Toivomme, että olet nauttinut siitä, että olemme valot­ta­neet evoluutio-ajattelu­tavan erilaisia virheitä hyödyntämällä Jumalan antamia satiirin ja sarkasmin lahjoja, samoin kuin jo profeetat ennen meitä (1 Kun. 18:27).

Katso myös

Katso myös