Explore
Also Available in:

Studijní průvodce

15230-obal-re

Lekce 1

Lekce 2

Lekce 3

Lekce 4

Lekce 5

Lekce 6

Lekce 7

Lekce 8

Lekce 9

Obsah

Přehled kapitol

Předmluva a Úvod

Kapitola 1Fakta & Před­sudky

Kapitola 2Variabilita a pří­rodní výběr versus evoluce

Kapitola 3Chybějící mezi­články

Kapitola 4Evoluce ptáků?

Kapitola 5Evoluce velryb?

Kapitola 6Lidé: Obraz Boží nebo vyspělé opice?

Kapitola 7Astronomie

Kapitola 8Jak stará je Země?

Kapitola 9Je design oprávně­ným vy­svět­lením?

Kapitola 10Závěr

Vyvrácení evoluce – Studijní průvodce

Napsal Dr Jonathan Sarfati
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Lekce 3

Kapitola 3: Chybějící spojovací články

Doplňující materiály:

Otázky k diskusi:

 1. O čem vypovídají komentáře E.O. Wilsona a W.B. Provine o údajném „chybějícím článku“ mezi vosami a mravenci, které opakovaně odhalují povahu „důkazů“?
 2. Uveďte některé důvody, kterými evolucionisté omlouvají zjevný nedostatek „přechodových“ fosilií.
 3. Jaké jsou požadavky na fosilizaci?
 4. Stručně popište evoluční příběh o přechodu z ryb na obojživelníky. Uveďte některé problémy tohoto příběhu.
 5. Které údajné „přechodové formy“ jsou uváděny mezi obojživelníky a plazy? Popište problémy s touto myšlenkou.
 6. Která zvířata evolucionisté uvádějí jako „přechodové formy“ mezi plazy a savci? Popište stručně celkové problémy s názorem, že savci se v průběhu času vyvinuli z plazů .
 7. Proč není příliš vhodné říkat, že „neexistují žádné přechodové fosilie“?
  Viz:
 8. Co jsou to „živé fosilie“? Proč jsou „živé fosilie“ významné?

Odpovědi

 1. Důkazy mohou být interpretovány různými způsoby, podle toho, jaký kdo zastává světonázor.
 2. Viz strana 51-53.
 3. Dobře zachovalá fosilie zpravidla vyžaduje rychlé pohřbení, a také cementační činidla k rychlému ztvrdnutí fosilie. Toto je obvykle způsobeno katastrofickými podmínkami.
 4. Formulujte odpověď vlastními slovy — viz str. 53-54. Viz také Otázky a odpovědi: Fosilie.
 5. Formulujte odpověď vlastními slovy — viz str. 54. Viz také Otázky a odpovědi: Fosilie.
 6. Formulujte odpověď vlastními slovy — viz str. 54-55. Viz také Otázky a odpovědi: Fosilie.
 7. Viz Argumenty, které by kreacionisté neměli používat.
 8. Živé fosílie jsou zvířata nebo rostliny, které se také nacházejí ve fosilním záznamu. Živé fosilie ukazují, že vše zůstává v průběhu času v zásadě stejné. Viz Otázky a odpovědi: Živé fosilie.