Explore
Also Available in:

Studijní průvodce

15230-obal-re

Lekce 1

Lekce 2

Lekce 3

Lekce 4

Lekce 5

Lekce 6

Lekce 7

Lekce 8

Lekce 9

Obsah

Přehled kapitol

Předmluva a Úvod

Kapitola 1Fakta & Před­sudky

Kapitola 2Variabilita a pří­rodní výběr versus evoluce

Kapitola 3Chybějící mezi­články

Kapitola 4Evoluce ptáků?

Kapitola 5Evoluce velryb?

Kapitola 6Lidé: Obraz Boží nebo vyspělé opice?

Kapitola 7Astronomie

Kapitola 8Jak stará je Země?

Kapitola 9Je design oprávně­ným vy­svět­lením?

Kapitola 10Závěr

Vyvrácení evoluce – Studijní průvodce

Napsal Dr Jonathan Sarfati
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Lekce 4

Kapitola 4: Evoluce ptáků?

Doplňující materiály:

Otázky k diskusi:

 1. Které charakteristické rysy Archeopteryxe ukazují na to, že byl skutečným ptákem?
  Viz:
 2. Jaký by měl být náš postoj, pokud uslyšíme o nejnovějším objevu, že údajně „dokazuje“ evoluci?
 3. Diskutujte o představách způsobu života ptáků na stromech a o běhavých ptácích v souvislosti s evoluci ptáků. Jaké jsou hlavní problémy u každého z nich?
 4. Shrňte základní rozdíly mezi plazy a ptáky.
 5. Jak se peří liší od šupin?

Odpovědi

 1. Viz Otázky a odpovědi: Dinosauři pro doplňující informace. Archeopteryx měl plně vytvořené peří k létání, klasická eliptická křídla moderních lesních ptáků a velkou vidlicovitou ramenní kost pro připevnění svalů odpovědných za zdvih křídel. Jeho mozek byl v podstatě stejný jako mají létající ptáci (velký mozeček a zrakové centrum). Měl stejně jako ostatní ptáci pohyblivou horní i dolní čelist. U většiny obratlovců (včetně plazů) se pohybuje pouze spodní čelist.
 2. Měli bychom počkat, až si přečteme skutečnou zprávu, a poté oddělit to, co bylo opravdu nalezeno od interpretací vložených do nálezu.
 3. Formulujte odpověď vlastními slovy — viz str. 62-63.
 4. Viz str. 63-68. Létající ptáci mají:
  • aerodynamická těla s hmotností soustředěnou pro vyvážené létání
  • duté kosti kvůli lehkosti, a které jsou také součástí jejich dýchacího systému
  • výkonné svalstvo pro létání se speciálně navrženými dlouhými šlachami, které procházejí ramenními kostmi na způsob kladky
  • velmi ostré vidění
  • peří
  • speciální plíce
  • informaci DNA, která kóduje tvorbu peří
  • proteiny peří, které jsou biochemicky odlišné od proteinů kůže a šupin

  Plazi mají

  • šupiny
  • tuhé, plné kosti
  • informaci DNA, která kóduje tvorbu šupin, nikoli peří
  • proteiny kůže a šupin, které jsou biochemicky odlišné od proteinů peří
 5. Viz str. 64-66.