Explore
Also Available in:

Studijní průvodce

15230-obal-re

Lekce 1

Lekce 2

Lekce 3

Lekce 4

Lekce 5

Lekce 6

Lekce 7

Lekce 8

Lekce 9

Obsah

Přehled kapitol

Předmluva a Úvod

Kapitola 1Fakta & Před­sudky

Kapitola 2Variabilita a pří­rodní výběr versus evoluce

Kapitola 3Chybějící mezi­články

Kapitola 4Evoluce ptáků?

Kapitola 5Evoluce velryb?

Kapitola 6Lidé: Obraz Boží nebo vyspělé opice?

Kapitola 7Astronomie

Kapitola 8Jak stará je Země?

Kapitola 9Je design oprávně­ným vy­svět­lením?

Kapitola 10Závěr

Vyvrácení evoluce – Studijní průvodce

Napsal Dr Jonathan Sarfati
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Lekce 9

Kapitola 9: Je design oprávněným vysvětlením?

Doplňující materiály:

Otázky k diskusi:

 1. Uveďte rozdíl mezi „uspořádaností“ a „specifikovanou složitostí“.
  Viz:
 2. Definujte pojem „neredukovatelná složitost“. Uveďte nějaký příklad z biologie.
 3. Napište odborný referát na téma: „Opravdu může život vzniknout z neživé hmoty, jak to prosazuje (chemická) evoluce?“
 4. Proč se lidé tolik brání přijmout vysvětlení původu života jako důsledek „konstrukčního plánu“?
 5. Napište odborný referát na téma: „Stvořeno nebo vyvinuto: Existují na světě důkazy designu?“
 6. Odpovězte na otázku uvedenou v názvu této kapitoly: „Je design oprávněným vysvětlením?“

Odpovědi

 1. Viz str. 118 a Otázky a odpovědi: Termodynamika pro další informace.
 2. Informace specifikují potřebné množství dílů k tomu, aby stroj fungoval. Odstraněním často jen jediné části může dojít k vyřazení celého stroje. Proto existuje minimální počet dílů, bez nichž stroj nebude fungovat. Uveďte příklad. Viz str. 122-125 a Otázky a odpovědi: Design pro další informace.
 3. Je více možných odpovědí. Viz Otázky a odpovědi: Původ života pro další informace.
 4. Odmítají připustit existenci Stvořitele, protože Mu nechtějí být odpovědní.
 5. Formulujte odpověď vlastními slovy. Viz Otázky a odpovědi: Rysy designu pro další informace.
 6. Formulujte odpověď vlastními slovy.