Explore
Also Available in:
img913

Vyvrátenie evolúcie

Príručka pre študentov, rodičov a učiteľov, ktorí čelia najnovším argumentom za evolúciu

autor: , Ph.D., F.M.
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

Obsah

Predslov & Úvod

Prvá kapitola
Evolúcia a stvorenie, veda a náboženstvo, fakty a predsudky

Druhá kapitola
Variácia a prirodzený výber vs. evolúcia

Tretia kapitola:
Chýbajú články

Štvrtá kapitola
Evolúcia vtákov?

Piata kapitola
Evolúcia veľrýb?

Šiesta kapitola
Ľudia: obraz Boha alebo pokročilé ľudoopy?

Siedma kapitola
Astronómia

Ôsma kapitola
Ako stará je Zem?

Deviata kapitola
Je vysvetlenie dizajnu legitímne?

Desiata kapitola
Záver


Sťahovaním tohto materiálu súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami, čo sa týka používania požadovaných materiálov: CMI vám poskytuje bezvýhradnú, neprenosnú licenciu vytlačiť alebo stiahnuť jednu (1) kópiu tejto práce, ktorá je chránená autorskými právami. Práca môže byť použitá iba pre nekomerčné a osobné účely. Nemáte povolenie pripraviť, vyrobiť, kopírovať, používať, propagovať, distribuovať alebo predávať prácu odvodenú z tejto práci bez výslovného súhlasu Creation Ministries International Ltd. Súhlas musí byť vyjadrený aj v písanej podobe, pričom neodpovedanie sa nemôže považovať za súhlas. Všetky práva v práci, ktoré nie sú vám špecificky povolené sú vyhradené pre spoločnosť CMI. Všetky tieto vyhradené práva môžu byť vykonané spoločnosťou CMI. Táto dohoda a teda aj všetky jej interpretácie sú v súlade so zákonom štátu Queensland v Austrálii. Akýkoľvek spor, ktorý by vznikol z tejto dohody bude vyriešený podľa zákonov štátu Queensland a súdy v štáte Queensland získavajú vhodnú súdnu právomoc.