Explore
Also Available in:
refuting_evolution

Obsah

Predslov & Úvod

1. kapitola: Evolúcia a stvorenie, veda a náboženstvo, fakty a predsudky

2. kapitola: Variácia a prirodzený výber vs. evolúcia

3. kapitola: Chýbajú články

4. kapitola: Evolúcia vtákov?

5. kapitola: Evolúcia veľrýb?

6. kapitola: Ľudia: obraz Boha alebo pokročilé ľudoopy?

7. kapitola: Astronómia

8. kapitola: Ako stará je Zem?

9. kapitola: Je vysvetlenie dizajnu legitímne?

10. kapitola: Záver

Vyvrátenie evolúcie

Príručka pre študentov, rodičov a učiteľov, ktorí čelia najnovším argumentom za evolúciu

autor: , Ph.D., F.M.
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

Predslov

Keď vyšlo prvé vydanie knihy Vyvrátenie evolúcie, tak bol predslov napísaný známym kreacionistickým hovorcom, ktorý povedal: „Podľa mňa, táto nová publikácia je jedna z najaktuálnejších kritík modernej teórie evolúcie. Je to kniha, ktorá bola dobre preskúmaná a zdokladovaná a ktorá bude výzvou aj tým najhorlivejším evolucionistom.“

Kniha Vyvrátenie evolúcie však presiahla naše najväčšie očakávania a stala sa asi najčítanejšou kreacionistickou knihou (po Biblii!). Mnohé tisíce ľudí si kúpili niekoľko kópií, aby ich dali svojím blížnym, priateľom, kolegom v práci, spolužiakom, učiteľom a pastorom.

Autor, Dr. Jonathan Sarfati, nie je iba geniálnym vedcom, ale aj expertom na presnú jasnú komunikáciu a logické myslenie. Toto krátke majstrovské dielo vytvoril ako priamu odpoveď na knihu, ktorá bola vydaná prestížnou Národnou akadémiou vied Spojených Štátov (NAS) – kniha určená na pripravenie učiteľov biológie k vyučovaniu evolúcie tak, aby jej ich študenti verili. NAS darovala veľký počet ich knihy verejným školám a iným inštitúciám. Zjavne dúfala, že ich presvedčivá a profesionálne prezentovaná publikácia dokáže odstrániť vieru v Biblické stvorenie a že poskytne učiteľom vo verejných školách všetky argumenty potrebné pri čelení rastúcemu počtu študentov, veriacich v stvorenie, v ich triedach.

V úžasne krátkom vyvrátení najlepších argumentov NAS za evolúciu a dlhé veky, prenikavá myseľ Dr. Sarfatiho obnažuje povrchnosť apologetiky, prevládajúceho kultúrneho mýtu našej doby – že všetko stvorilo seba bez potreby stvoriteľa.

Často žartujem, keď odporúčam knihu Vyvrátenie evolúcie a hovorím, že to nie je veľmi hrubé vydanie, pretože netreba veľmi dlhý čas na vyvrátenie najlepších argumentov evolúcie. Je to však jasnosť logiky, ktorá spôsobuje kompaktnosť knihy a nie jednoduchosť vyvrátenia argumentov. Mnohí čitatelia si povedia: „Prečo mi to neprišlo na um skôr?“

Jonathan začína ukazovaním, že problém nie je v skutočnosti problém vedy vs. náboženstva, ale vedy jedného náboženského pohľadu (ateizmu/materializmu) verzus vedy iného náboženského pohľadu (Biblický teizmus). V konečnom dôsledku náboženská predispozícia určuje, ako niekto bude pristupovať k dôkazu. „Fakty“ nehovoria sami za seba, keď ide o náš pôvod. Určite je nutné túto skutočnosť pochopiť.

Ak niekto chce skutočne pochopiť časy, v ktorých žijeme, tak si nemôže dovoliť ignorovať túto prácu. Naše myšlienky o tom, odkiaľ sme prišli, priamo vplývajú na náš pohľad na to, o čom je život – tu ide o budúcnosť Kresťanstva a civilizácie. Táto kniha by nemohla byť nutnejšia – alebo lepšie načasovaná.

Dr. Don Batten, Ph.D. (rastlinná fyziológia) – hlavný vedec a hovorca, Creation Ministries International (Austrália).


Úvod

10279taeatnos

Národná akadémia vied (NAS) nedávno vydala sprievodcu pre učiteľov s názvom „Učenie o evolúcii a podstate vedy“. Bola zverejnená učiteľom po celej Amerike, aby ich povzbudila k tomu, aby viac spomínali evolúciu vo svojich hodinách a aby v podstate učili, že evolúcia ľudí z častíc je skutočnosť. Sprievodca uvádza svoj účel v predslove:

„Mnohí študenti sú málo vystavení najnutnejšiemu konceptu modernej biológie. Koncept, ktorý je základný pre pochopenie kľúčových aspektov živých vecí – biologickú evolúciu.“

Je však ťažké veriť tomu, že „mnohí študenti sú málo vystavení“ evolúcií. Celý sekulárny systém vyučovania v Amerike (a vo väčšine ostatných krajín po celom svete) je podporený evolúciou. Po preskúmaní niekoľkých učebníc biológie v sekulárnom školskom systéme sme zistili, že sú všetky nehanebne za evolúciu. Taktiež je ťažké veriť tomu, že evolúcia je „základným konceptom“ v biológií, pretože väčšina „kľúčových aspektov živých vecí“ bola objavená kreacionistami.

Louis Pasteur napríklad zistil, že mnohé choroby sú spôsobené baktériami, a dokázal, že život pochádza iba zo života, Gregor Mendel objavil genetiku a Carl Linnaeus založil moderný systém klasifikácie a to spomíname iba niekoľko kreacionistických pionierov modernej Biológie [pozrite The Creationist Basis for Modern Science (v angličtine)]. Taktiež, mnohí vysoko kvalifikovaní vedci v oblasti biológie v dnešnej dobe neprijímajú evolúciu. ich práca nie je ani v najmenšom ovplyvnená tým, či sa ryby premenili alebo nepremenili na filozofov.

Kniha Vyvrátenie evolúcie sa snaží napraviť jednostranný pro-evolucionistický spôsob, ktorým sa vyučuje téma pôvodu. Sprievodca NAS, ktorý bol vytvorený mnohými vedúcimi evolucionistami, zjavne obsahuje najaktuálnejšie a najhlavnejšie argumenty pre evolúciu. Preto táto kritika knihy oslovuje súčasnú teóriu evolúcie ako je vyučovaná na univerzitách, verejných školách a ako je ohlasovaná v médiách. Kniha Vyvrátenie evolúcie odpovedá na mnohé argumenty, ktoré kniha „Učenie o evolúcii a podstate vedy“ obsahuje, takže všeobecná kritika evolúcie môže byť zverejnená na spochybnenie pre učiteľov, študentov a rodičov. V tom istom čase kniha Vyvrátenie evolúcie podáva najväčšie možné množstvo pozitívnej informácie na obranu pozície kreacionistov. Preto poskytuje vhodné zhrnutie argumentov proti evolúcii a za stvorenie. Kniha by mala podnietiť veľké množstvo diskusie a pomôcť študentom a učiteľom myslieť viac kriticky o otázke pôvodu.