Explore
Also Available in:

În șase zile

Science and origins

Jeremy L. Walter

Jerry R. Bergman

John K.G. Kramer

Paul Giem

Henry Zuill

Jonathan D. Sarfati

Ariel A. Roth

Keith H. Wanser

Timothy G. Standish

John R. Rankin

Bob Hosken

James S. Allan

George T. Javor

Dwain L. Ford

Angela Meyer

Stephen Grocott

Andrew McIntosh

John P. Marcus

Nancy M. Darrall

John M. Cimbala

Edward A. Boudreaux

E. Theo Agard

Ker C. Thomson

John R. Baumgardner

Arthur Jones

Religion and origins

George F. Howe

A.J. Monty White

D.B. Gower

Walter J. Veith

Danny R. Faulkner

Edmond W. Holroyd

Robert H. Eckel

Jack Cuozzo

Andrew Snelling

Stephen Taylor

John Morris

Elaine Kennedy

Colin W. Mitchell

Stanley A. Mumma

Evan Jamieson

Larry Vardiman

Geoff Downes

Wayne Frair

Sid Cole

Don B. DeYoung

George S. Hawke

Kurt P. Wise

J.H. John Peet

Werner Gitt

Don Batten

In Six Days

În șase zile

De ce 50 de oameni de știință alegsă creadă în creație.

Editat de Dr. John Ashton
tradus de Cristian Monea (Centrul De Studii Facerea Lumii)

Dr. Ariel A. Roth, biolog

Dr. Roth a fost director al Geoscience Research Institute din Loma Linda, California. A obținut licența în biologie la Pacific Union College și masteratul și doctoratul în biologie de la Universitatea Michigan. Cercetările sale au fost susținute de agenții guvernamentale americane. În timpul carierei sale a ocupat numeroase funcții universitare, inclusiv profesor de biologie și director la Universitatea Loma Linda. În timpul celei de-a doua numiri, dr. Roth a direcționat o echipă universitară pentru cercetarea subacvatică a coralilor, care a fost sponsorizată de National Oceanic and Atmospheric Administration din S.U.A. El a scris peste 140 de articole legate de originile lumii și a editat timp de 23 de ani revista Origins.


Uneori se sugerează că încrederea în creație este o problemă de credință, în timp ce știința, care susține de obicei evoluția, este considerată mai mult a fi pe tărâmul rațiunii. Deși conceptele de credință și rațiune sunt diferite privind evaluarea și cuantificarea lor,1 în general recunoaștem că trebuie să exercităm un anumit nivel de credință pentru a crede în ceva, fie că este știință, evoluție, creație sau Biblie. Cu toate acestea, există multe motive întemeiate pentru a crede în creația făcută de Dumnezeu. De fapt, mi se pare că este nevoie de un grad mai mare de credință oarbă (unde nu există dovezi) ca să crezi în evoluție decât în modelul creaționist biblic. Aceeași problemă se aplică punctelor de vedere intermediare între evoluție și creație, cum ar fi evoluția teistă sau creația progresivă, care au prea puțin sprijin din datele naturii și din Biblie.2

Originea vieții

Probabil cea mai neplăcută problemă cu care se confruntă evoluția este originea vieții. Cum ar putea să apară organismele vii care, chiar și în cele mai simple forme, sunt extrem de complexe? Gravitatea problemei este recunoscută de mulți oameni de știință competenți și nu este nevoie să fie abordată aici.

Problema complexității

Prezența complexității—părți interdependente care nu funcționează decât dacă sunt prezente și alte părți—reprezintă o altă problemă majoră pentru evoluție. De exemplu, un mușchi este inutil fără ca un nerv să fie dus la mușchi pentru a-i controla contracțiile. Dar atât mușchiul, cât și nervul sunt inutile fără un mecanism complicat în creier pentru a controla contracțiile mușchiului și a le corela cu cele ale altor mușchi. Fără aceste trei componente esențiale, nu avem decât părți inutile. Cum evoluează complexitatea într-un proces de schimbări evolutive treptate ?

Părțile interdependente, care reprezintă cea mai mare parte a componentelor organismelor vii, nu pot apărea în urma schimbărilor (mutațiilor) aleatoare, nedirecționate, așa cum propune teoria evoluției. Cum s-ar putea dezvolta acestea fără un plan anticipat pentru un sistem funcțional? Poate apărea ordinea din haosul modificărilor mixte și nedirecționate? Pentru organele complicate care implică multe modificări necesare, șansele sunt implauzibil de mici.

Fără un plan anticipat, ne-am aștepta ca schimbările evolutive aleatoare să încerce tot felul de combinații inutile în timp ce încearcă să asigure un progres evolutiv de succes. Cu toate acestea, privind organismele vii din întreaga lume, se pare că nu vedem niciuna dintre aceste combinații aleatoare. În natură, se pare că avem de-a face în mare parte, dacă nu exclusiv, cu părți cu scop. În plus, dacă evoluția este un proces real continuu, de ce nu găsim organe complexe noi în dezvoltare în organisme? Ne-am aștepta să găsim picioare în dezvoltare, ochi, ficat și noi tipuri de organe necunoscute, asigurând avansarea evolutivă a organismelor care nu aveau avantaje dezirabile. Această absență este o acuză serioasă la adresa oricărui proces evolutiv nedirecționat și favorizează conceptul că ceea ce vedem reprezintă munca unui Creator inteligent.

Simplul exemplu al mușchilor, menționat mai sus, devine insignifiant atunci când considerăm organe mai complicate, cum ar fi ochiul sau creierul. Acestea conțin multe sisteme interdependente compuse din părți care ar fi inutile fără prezența tuturor celorlalte părți necesare. În aceste sisteme, nimic nu funcționează până când toate componentele necesare sunt prezente și funcționează. Ochiul are un sistem automat de focalizare care reglează lentila astfel încât să ne permită să vedem clar obiecte apropiate și îndepărtate. Nu înțelegem pe deplin cum funcționează, dar o parte a creierului analizează datele din ochi și controlează mușchii oculari care modifică forma lentilei. Sistemul care controlează dimensiunea pupilei, astfel încât să se ajusteze la intensitatea luminii și să reducă aberația sferică a cristalinului ilustrează, de asemenea, interdependența părților. Apoi, există 100.000.000 de celule sensibile la lumină în ochiul uman care trimit informații către creier prin aproximativ 1.000.000 de fibre nervoase ale nervului optic. În creier, aceste informații sunt sortate în diferite componente, cum ar fi culoarea, mișcarea, forma și profunzimea. Apoi sunt analizate și combinate într-o imagine inteligibilă. Acestea implică o serie extrem de complexă de părți interdependente.

Dar procesul vizual este doar o parte din creierul nostru complex, care conține aproximativ 100.000.000.000 de celule nervoase conectate prin aproximativ 400.000 de kilometri de fibre nervoase. Se estimează că există aproximativ 100.000.000.000.000 de conexiuni între celulele nervoase din creierul uman. Faptul că putem gândi (sperăm că majoritatea dintre noi o face!) dovedește un complex minunat și ordonat de părți interdependente care contestă ideea unei origini prin schimbări evolutive aleatoare. Cum s-ar putea dezvolta astfel de organe complicate printr-un proces neplanificat?

Căutarea mecanism evolutiv

Mișcările tuturor lucrurilor din natură tind să amestece lucrurile, fie că sunt molecule, bolovani uriași sau substanțe poluante turnate în ocean. Această tendință inexorabilă contravine evoluției, unde se presupune că organismele au devenit din ce în ce mai organizate, din componente dezorganizate, pe măsură ce complexitatea organismelor a evoluat. Cum a reușit evoluția de la simplu la complex să contracareze tendința de a se dezorganiza care este atât de răspândită în natură? Timp de două secole, evoluționiștii au căutat un mecanism care să explice originea complexității, dar până acum aceasta a fost o căutare practic inutilă.

La începutul secolului al XIX-lea, naturalistul francez Lamarck a propus că utilizarea unui organ poate provoca o evoluție, cum ar fi un gât care devine din ce în ce mai lung din cauza utilizării. Opiniile sale au fost respinse în mare măsură. Aproximativ o jumătate de secol mai târziu, Charles Darwin în Anglia a propus un sistem de selecție naturală. În acest proces, din cauza diferențierilor foarte mici ale organismelor apare concurența între ele. Concurența ar duce la supraviețuirea formelor mai adaptate, în timp ce formele mai slabe ar fi eliminate. Pe perioade lungi de timp, acest proces ar duce la evoluția treptată a formelor de viață avansate pe Pământ.

Deși modelul de selecție naturală al lui Darwin este cel prezentat, de obicei, în manualele de biologie, a fost mult criticat din mai multe motive. Are un defect fatal atunci când se pune problema dezvoltării treptate a sistemelor biologice cu părți interdependente, acestea fiind marea majoritate, dacă nu chiar toate. Problema este că chiar sistemul de selecție naturală propus de Darwin va tinde să elimine părțile interdependente ale sistemelor complexe pe măsură ce acestea se dezvoltă. Părțile nu vor funcționa până când toate componentele interdependente sunt prezente și sistemul funcționează, oferind un anumit grad de supraviețuire organismului. Aceste părți nefuncționale vor tinde să fie eliminate printr-un proces natural de selecție care ar trebui să prefere organismele care nu sunt împovărate de părți inutile. De exemplu, în exemplul nostru simplu de evoluție mușchi-nervi-sistem interdependent de control: dacă suntem în stadiul în care a evoluat doar un mușchi, acel mușchi ar fi o povară inutilă până la evoluția nervului și a mecanismului de control. Până la acel moment, selecția naturală ar tinde să elimine acele organisme cu părți nefuncționale datorate dezvoltării sistemelor interdependente și, astfel, ar interfera cu progresul evolutiv.

La jumătate de secol după ce Darwin și-a propus ideile, biologul olandez De Vries a contestat energic ideea că micile variații propuse de Darwin vor avea vreun efect evolutiv semnificativ. El a propus schimbări mult mai mari, numite mutații. Din păcate, exemplul său principal, micșorarea florii primula din jurul Amsterdamului, s-a dovedit a fi doar recombinarea trăsăturilor prezente deja în plante și nu o mutație nouă. Același lucru este valabil și pentru cel mai utilizat exemplu de evoluție: înnegrirea fluturelui englezesc. Această întunecare a protejat fluturii de prădători, făcându-i mai puțin vizibili, deoarece mediul s-a întunecat în timpul Revoluției Industriale. Fluturele a devenit din nou mai luminos pe măsură ce mediul a devenit mai puțin întunecat. Aceste schimbări, care uneori se numesc mutații,3 sunt acum recunoscute ca reprezentând doar o fluctuație a diferitelor tipuri de gene deja prezente și, ca atare, nu reprezintă schimbările inedite ale unei mutații reale.4 [Vedeți articolul nostru din revista Creation, Goodbye, peppered moths.] Cu toate acestea, mutațiile, care reprezintă modificări genetice mai mult sau mai puțin permanente, au fost găsite recent la muștele fructelor și la alte organisme. Dar mutațiile nu sunt o mare descoperire pentru evoluție. Acestea sunt aproape întotdeauna dăunătoare și, ca atare, sunt mai reprezentative pentru degenerarea unui organism decât pentru avansarea sa. Doar o mutație dintr-o mie este utilă evoluției.

La mijlocul secolului XX, evoluționiștii de vârf au propus „sinteza modernă”. Recunoscut ca modelul evolutiv final, acesta a încorporat selecția naturală a lui Darwin, mutațiile lui De Vries și studiile privind genetica populațiilor. În același timp, alți evoluționiști vorbeau de schimbări bruște mult mai mari decât cele notate pentru mutații.

Aceste schimbări majore au fost necesare din cauza unor lacune mari între grupurile de organisme aparținând liniilor evolutive presupuse, așa cum se vede în registrul fosilelor, și, de asemenea, din cauza inadecvării gradului de supraviețuire dat de micile schimbări evolutive în timp ce dezvoltă sisteme complexe cu părți interdependente.5 Termenul „monstrul de nădejde” a fost sugerat pentru aceste apariții bruște de noi forme. Dar ei ar avea nevoie de perechi cu care să poată reproduce și, după cum a comentat un critic, „Cu cine se va reproduce un monstru, de nădejde sau altfel?”6

Sinteza modernă nu a rămas drept mecanismul evolutiv dominant timp îndelungat, deși o serie de evoluționiști de frunte încă apără modelul. Un evoluționist spunea: „Și astăzi sinteza modernă—neo-darwinismul—nu este o teorie, ci o serie de opinii care, în felul său, încearcă să depășească dificultățile întâlnite în lumea faptelor.”7 Suntem acum într-o perioadă de opinii evolutive diverse. Au apărut o varietate de idei și controverse noi. Ele se învârt în jurul unor de întrebări precum:

 1. Se pot identifica, într-adevăr, relațiile evolutive ale organismelor?
 2. Cum sunt modificările evolutive, treptate sau bruște?
 3. Este importantă selecția naturală pentru procesul evolutiv?
 4. Cum evoluează complexitatea fără avantajul previziunii?

Programele de calculator care încearcă să răspundă la aceste întrebări sunt departe de complexitatea lumii biologice reale. Mulți oameni de știință care nu cred în creație critică modelul evolutiv.8

Astfel, ne confruntăm cu faptul că după două secole de presupuneri, nu a fost găsit niciun mecanism funcțional pentru evoluție.9 Deși perseverența evoluționiștilor este lăudabilă, se pare că acum este timpul ca știința să ia serios în considerare celelalte alternative pentru origine, cum ar fi creația.

Dovezile provenite din fosile

Fosilele care reprezintă viața din trecut de pe Pământ ar trebui să aibă multe de spus despre cum a luat naștere acea viață. Unii consideră registrul fosil pe care-l găsim în straturile de rocă ale Pământului drept cea mai puternică dovadă a evoluției, deoarece există o creștere de la simplu la complex, pe măsură ce se parcurg straturile de rocă. Cu toate acestea, dacă aceste straturi au fost așezate de marele Potop descris în Biblie, am fi avut același rezultat de complexitate ascendentă, deoarece Potopul a distrus treptat tărâmurile biologice ale lumii care existau anterior. Pe Pământul nostru actual, avem viață simplă în rocile adânci, viață mai complexă în oceane și cea mai complexă pe uscat. Distrugerea acestor tărâmuri prin creșterea inundațiilor ar duce la o creștere generală a complexității.10 Mai importante pentru problema originilor sunt două aspecte ale înregistrării fosile care prezintă probleme grave pentru scenariul evolutiv. Una este marea penurie a formelor intermediare, cealaltă este lipsa timpului geologic pentru schimbările evolutive majore postulate.

Dacă evoluția s-a desfășurat de-a lungul perioadelor îndelungate, ar trebui să ne așteptăm la un număr mare de intermediari între principalele tipuri de organisme, dar abia găsim vreunul. Charles Darwin a fost pe deplin conștient de problemă și a recunoscut-o în mod deschis în cartea sa, Originea speciilor, afirmând: „Atunci de ce nu există fiecare formațiune geologică și fiecare strat plin de astfel de legături intermediare? Geologia nu dezvăluie în mod sigur niciun astfel de lanț organic fin; și, probabil, aceasta este cea mai evidentă și cea mai grea obiecție care poate fi îndreptată împotriva teoriei mele.”11 Darwin a atribuit apoi înregistrării fosile problema „imperfecțiunii extreme”. Am găsit milioane de fosile de la vremea lui Darwin până acum, iar lipsa intermediarilor rămâne o problemă majoră pentru evoluție. Paleontologul David B. Kitts,12 de la Universitatea din Oklahoma, subliniază:„În ciuda promisiunii strălucitoare că paleontologia oferă un mijloc de „a vedea” evoluția, ea a adus dificultăți deranjante evoluționiștilor, cea mai cunoscută fiind prezența „golurilor” din registrul fosil. Evoluția necesită forme intermediare între specii, iar paleontologia nu le oferă.” Au fost descrise foarte puține legături care lipsesc, cum ar fi Archaeopteryx, care este considerat a fi un intermediar între reptile și păsări, dar aceste câteva exemple nu explică multele mii de exemplare așteptate. [De fapt, Archaeopteryx este o pasăre adevărată, nu o „verigă lipsă”. Vedeți Archaeopteryx (unlike Archaeoraptor) is not a hoax— it is a true bird, not a “missing link”.]

Unii evoluționiști au postulat că evoluția se realizează prin salturi rapide ocazionale (echilibru punctat13), dar aceste mici salturi nu rezolvă deloc problema. Problema pentru evoluție este că, între grupurile majore de plante și animale (încrengături și diviziuni), ne-am aștepta la cel mai mare număr de intermediari și tocmai aici intermediarii sunt practic absenți. Orice proces treptat ar fi de așteptat să lase tot felul de fosile între grupurile majore pe măsură ce schimbările majore evoluează. Se pare că evoluția nu a avut loc.

Pe măsură ce se examinează detaliile înregistrării fosile, devine evident că, dacă a avut loc evoluția, ea trebuia să se deruleze într-un ritm extrem de neregulat de schimbare. Modelul unui proces evolutiv lent, treptat, nu este susținut de înregistrarea fosilă, deoarece evoluționiștii îl interpretează. De exemplu, se presupune că cele mai simple forme de viață au evoluat în urmă cu aproximativ 3500 de milioane de ani. Cu toate acestea, aproape 3000 de milioane de ani mai târziu, înregistrarea fosilelor arată puține dovezi ale vreunui progres evolutiv. Suntem încă în stadiul monocelular al formelor de viață pentru prima șesime (1/6) a timpului evolutiv. Apoi, la mai puțin de 100 de milioane de ani mai târziu (1/35 din timpul evolutiv), practic toate încrengăturile animalelor au evoluat. Unii evoluționiști sugerează doar 5-10 milioane de ani (1/350 din timpul evoluției) pentru cea mai mare parte a acestui aspect.14

Evoluționiștii se referă la această perioadă foarte scurtă pentru evoluția majorității încrengăturilor animalelor ca „explozia cambriană”. Samuel Bowring de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts comentează: „Și ceea ce îmi place să-i întreb pe prietenii mei biologi este: Cât de rapidă poate deveni evoluția înainte de a începe să fie inconfortabilă?”15 Fenomenul exploziei cambriene se potrivește remarcabil de bine cu modelul biblic al Potopului care postulează că această parte a înregistrării fosile reprezintă nivelul mărilor înainte de Potop, unde ar fi de așteptat cea mai mare parte a încrengăturilor animale. Deasupra exploziei cambriene avem alte „explozii” mai mici. De exemplu, evoluționiștii propun că majoritatea ordinelor de mamifere au evoluat în doar 12 milioane de ani și ordinele vii ale păsărilor în 5-10 milioane de ani. Înregistrarea fosilelor interpretată de evoluționiști arată că miile de milioane de ani propuse pentru evoluție nu există. Evoluția are nevoie de tot timpul pe care îl poate obține, iar improbabilitățile cu care se confruntă indică faptul că timpul geologic este mult prea scurt pentru a cuprinde aceste progrese. Rata rapidă de evoluție care ar fi necesară pentru acomodarea înregistrărilor fosile reduce semnificativ timpul și accentuează și mai mult problema de improbabilitate a evoluției.

Întrebările de timp

Una dintre cele mai semnificative diferențe între creație și evoluție este problema duratei în care a fost viața pe Pământ. În timp ce evoluția propune că viața evoluează de mii de milioane de ani, creația sugerează că Dumnezeu a creat diferitele forme de viață în șase zile în urmă cu câteva mii de ani. În modelul creaționist al Marelui Potop descris în Biblie se oferă explicația straturilor fosile, în timp ce evoluția sugerează că acestea au fost formate de-a lungul eonilor timpului. Este interesant faptul că tendințele recente ale gândirii geologice care favorizează schimbările rapide majore (catastrofism) oferă interpretări care se potrivesc bine cu Potopul biblic. Cu toate acestea, geologia nu se îndreaptă către o interpretare biblică. Totuși, miile de milioane de ani propuse pentru stabilirea straturilor sedimentare de Pământ care poartă fosile ridică o serie de întrebări interesante care contestă vechile epoci geologice sugerate de interpretările științifice actuale.16 Urmează câteva exemple.

Pentru a supraviețui animalele necesită plante ca hrană . Cu toate acestea, în mai multe dintre formațiunile noastre geologice importante găsim dovezi solide pentru animale, dar puține dovezi pentru plantele necesare pentru susținerea animalelor. Ansamblurile fosile găsite reprezintă ecosisteme incomplete. Cum au supraviețuit animalele fără hrană adecvată timp de presupușii milioane de ani pentru depunerea acestor formațiuni? Iată exemplele:

 1. Straturile cu fosile de Protoceratops din deșertul Gobi din Mongolia, unde lipsa plantelor este considerată „derutantă”.17
 2. Gresia Coconino din sud-vestul Statelor Unite, care conține multe urme bune de animale, dar nu și plante.
 3. Formațiunea Morrison din vestul Statelor Unite, unde „fosilele vegetale identificabile sunt practic inexistente”.18 Ce au mâncat acești monștri în timp ce au evoluat de-a lungul a milioane de ani? Se estimează că un dinozaur mare mânca 3½ tone de vegetație într-o singură zi.

Un scenariu mai plauzibil pentru aceste zăcăminte este acela că reprezintă straturi așezate rapid în timpul Potopului biblic, apele Potopului aranjând organismele în diferite zăcăminte, plantele formând unele dintre imensele zăcăminte de cărbune.

Când ne uităm la Pământul actual, se pare că schimbările geologice sunt foarte lente. Pe de altă parte, scenariul creaționist propune schimbări foarte rapide în timpul Potopului biblic. Se dovedește că, chiar dacă ignorăm Potopul, procesele geologice relativ lente pe care le observăm acum sunt, de fapt, atât de rapide încât pun la încercare miile de milioane de ani propuse pentru dezvoltarea vieții pe Pământ, așa cum este sugerat pentru procesele evolutive.19 De exemplu, rata actuală de eroziune a continentelor prin ploaie și râuri este atât de rapidă încât ne-am aștepta ca ele să fie erodate până la nivelul mării în aproximativ 10 milioane de ani. De ce sunt continentele noastre încă aici dacă au mii de milioane de ani? Câțiva geologi s-au referit la această problemă.20 Chiar și după compensarea activităților agricole umane, care accelerează eroziunea, rata este atât de mare încât continentele noastre ar fi putut fi erodate până la nivelul mării de peste 100 de ori (dacă ar putea fi refăcute) într-o vârstă precaută de 2500 de milioane de ani pentru continente. Refacerea continentelor este propusă uneori pentru rezolvarea dilemei. Aceasta nu pare a fi o soluție, deoarece coloana stratigrafică care conține straturi foarte vechi este încă bine reprezentată pe continente și nu pare să fi finalizat niciun ciclu complet de eroziune și ascensiune a continentului.

Probabil că sunteți familiarizați cu straturile sedimentare, de obicei plate, care sunt răspândite pe suprafața Pământului. Marele Canion din Arizona expune exemple neobișnuit de bune. Însă conștientizăm rar că de multe ori între unitățile sedimentare majore există goluri care, conform calendarului geologic standard, corespund sutelor de milioane de ani. Un gol este recunoscut pentru că există straturi care reprezintă aceste presupuse milioane de ani în altă parte pe Pământ. Acestea sunt identificate prin compararea coloanei stratigrafice în diferite localități. Se crede că stratul imediat deasupra decalajului este cu milioane de ani mai tânăr decât stratul imediat dedesubt. Dacă aceste milioane de ani au trecut cu adevărat, de ce nu vedem eroziunea neregulată abundentă a stratului inferior care este de așteptat pe perioade de timp atât de lungi? Contactele dintre straturi la aceste goluri sunt, de obicei, plane, cu puține dovezi de eroziune. Acest lucru sugerează puțin timp. Acest fenomen este atât de comun încât ridică o întrebare semnificativă despre vârstele geologice lungi propuse pentru coloana stratigrafică.21

Sistemele ecologice incomplete menționate mai sus, care se presupun că au supraviețuit timp de milioane de ani, ritmurile rapide de eroziune ale continentelor care ar fi trebuit să le erodeze cu mult timp în urmă și deficitul de eroziune la nivelul golurilor din straturile sedimentare ale Pământului—toate acestea ridică întrebări care cer răspunsuri dacă cineva va adopta vreun model care să propună multe milioane de ani pentru dezvoltarea vieții pe Pământ. Aceste date favorizează creația biblică.

De ce nu alegeți ce este mai bun din știință și din Biblie?

Mulți au încercat să concilieze marile diferențe între modelul evolutiv științific și modelul creaționist biblic. Biblia, care este acceptată ca un ghid de viață de către mulți, și știința, care ne-a luminat atât de mult privind natura, sunt amândouă foarte respectate. Mulți se întreabă care este adevărată și mulți au sugerat diverse modele intermediare, astfel încât să se păstreze părți din știință și din Biblie.22

„Evoluționismul teist” este unul dintre aceste modele intermediare. Propune ca Dumnezeu să fi folosit un proces evolutiv de-a lungul eonilor timpului. Modelul păstrează un fel de zeu, dar el nu este de genul bunului Dumnezeu descris în Biblie. Creația lui Dumnezeu descrisă în Biblie este „bună foarte”. Mai mult, El este un Dumnezeu preocupat de cei care au nevoie de ajutor. Rezultatele aberante, concurența și supraviețuirea numai celor mai adaptate organisme din procesul evolutiv nu se potrivesc Dumnezeului descris în Biblie. În plus, înregistrarea fosilă nu oferă exemplarele intermediare așteptate de la un proces evolutiv.

Un alt model este „creația progresivă”, în care Dumnezeu creează ocazional forme de viață din ce în ce mai avansate de-a lungul eonilor timpului. Aici Dumnezeu este descris ca și Creatorul tuturor, dar modelul nu se potrivește nici Dumnezeului descris în Biblie, nici cu relatarea creației biblice. Multe mii de tipuri de fosile pe care le găsim implică numeroase erori de creație în trecut. Prezența răului, sub formă de animale prădătoare, mai devreme în înregistrarea fosilă, cu mult înainte de crearea omului, neagă relatarea biblică a lui Dumnezeu ca un Creator bun și conceptul că răul în natură este rezultatul căderii omului. În plus, nu există nicio sugestie în Biblie că Dumnezeu a creat lumea în perioade lungi de timp. În Biblie există un singur model de creație: Dumnezeu face totul în șase zile.

Modele precum creația progresivă sau evoluția teistă suferă de lipsă de confirmare. Se poate specula că acest lucru s-a întâmplat în trecut, dar am dori un anumit sprijin de la o sursă recunoscută de informații, cum ar fi Biblia sau natura. Nici natura, nici Biblia nu indică faptul că aceste opinii intermediare între creație și evoluție sunt așa cum a lucrat Dumnezeu. Se pot găsi informații periferice care să susțină mai multe modele, dar s-ar dori o confirmare mai directă înainte de a accepta presupuneri. Nu trebuie renunțat la un model mai confirmat pentru unul mai speculativ.

De ce să credeți într-o Creație în șase zile?

Avem conceptul biblic al unei Creații în șase zile, avem conceptul de evoluție în mii de milioane de ani și avem o serie de opinii intermediare între cele două. Ce este adevărat?

Știința este cel mai bun sistem conceput de om pentru a ne oferi informații despre natură. Cu toate acestea, concluziile științei nu sunt finale. Știința revizuiește în mod repetat și chiar inversează concluziile. Știința este mai fiabilă pe tărâmul experimental decât atunci când se ocupă de trecut, mai ales când acel trecut nu poate fi reprodus experimental. Când vine vorba de a răspunde marilor întrebări despre origini, sens și destin, știința și-a pierdut încrederea. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu peste un secol, când știința a decis să-l excludă pe Dumnezeu din meniul său explicativ. Dacă Dumnezeu există, știința nu-L va găsi niciodată atâta timp cât refuză să-L considere pe Dumnezeu ca parte a realității. Deși un număr semnificativ de oameni de știință cred într-un fel de zeu, iar numărul lor este în creștere, nu vedem încă încorporarea lui Dumnezeu ca o realitate în lucrările de cercetare științifică și manuale. Știința continuă să adere la o abordare mecanică restrânsă a realității.

Cred că știința nu s-ar confrunta cu unele dintre întrebările insurmontabile despre originea vieții menționate anterior, dacă nu ar avea o abordare atât de restrânsă. Știința ar face bine să se întoarcă mai mult către atitudinea mai deschisă pe care a avut-o în urmă cu câteva secole, când s-au pus bazele științei moderne și s-au remarcat oameni de știință precum Kepler, Boyle, Newton, Pascal și Linn, care credeau în Dumnezeu drept Creatorul care a stabilit legile științei.

Pe de altă parte, Biblia adoptă o abordare mai deschisă, invitându-ne să luăm în considerare natura, precum și pe Dumnezeu (de exemplu, vezi Ps. 19:1–4 și Romani 1:19–20). Ca atare, are o bază mai largă pentru răspunderea la întrebările despre origini. Biblia este mult mai cerută decât oricare altă carte. Distribuția curentă este de peste 17 ori mai mare decât a oricărei cărți seculare. Are un grad ridicat de respect. Acest respect se bazează în parte pe integritatea și sinceritatea scriitorilor săi, precum și pe confirmarea arheologică, geografică, istorică și profetică pe care o deține. Consistența sa internă contestă orice sugestie că este vorba despre o colecție de povești inventate. Aceasta nu este o carte pe care o putem respinge ușor. Când iau în considerare marile întrebări ale originilor dintr-o perspectivă largă, modelul biblic are cel mai mult sens pentru mine; lasă mai puține întrebări fără răspuns.

Referințe și note

 1. A.A. Roth, Do we need to turn off our brains, when we enter a church? Origins 23(2):63–65, 1996; grisda.org/origins-23063. Înapoi la text.
 2. Pentru o discuție detaliată a acestor puncte de vedere, vedeți A.A. Roth, Origins: Linking Science and Scripture, Review and Herald Pub. Assoc., Hagerstown, MA, 1998. Înapoi la text.
 3. De exemplu: Carl Sagan, The Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human Intelligence, Ballantine Books, New York, p. 28, 1997. Înapoi la text.
 4. De exemplu: T.H. Jukes, Responses of Critics, în P.E. Johnson, Evolution as Dogma: the Establishment of Naturalism, Haughton Publishing Co., Dallas, TX, p. 26–28, 1990. Înapoi la text.
 5. Richard Benedict Goldschmidt, The Material Basis of Evolution, Yale University Press, New Haven, CT, 1940. Înapoi la text.
 6. C. Patterson, Evolution, British Museum, London and Cornel University Press, Ithaca, NY, p. 143, 1978. Înapoi la text.
 7. Soren Lovtrup, Darwinism: The Refutation of a Myth, Croom Helm, New York, p. 352, 1987. Înapoi la text.
 8. Pentru o listă cu 9 cărți scrise de ne-creaționiști care critică evoluția și darwinismul, vedeți p. 140–141 din Roth, Origins: Linking Science and Scripture. Înapoi la text.
 9. Pentru detalii vedeți capitolele 5 și 8 din Roth, Origins: Linking Science and Scripture. Înapoi la text.
 10. Aceasta este discutată mai mult în Roth, Origins: Linking Science and Scripture, capitolul 10. Înapoi la text.
 11. Charles Darwin, The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, John Murray, London, 1859; în ediția retipărită: J.W. Burrow, editor, Penguin Books, Londra și NY, p. 292, 1968. Înapoi la text.
 12. D.B. Kitts, Paleontology and evolutionary theory, Evolution 28:458–472, 1974. Înapoi la text.
 13. N. Eldredge and S.J. Gould, Punctuated Equilibria: An Alternative to Phyletic Gradualism, in T.J.M. Schopf, editor, Models of Paleobiology, Freeman, Cooper, and Co., San Francisco, CA, p. 82–115, 1972. Înapoi la text.
 14. S.A. Bowring, J.P. Groetzinger, C.E. Isachsen, A.H. Knoll, S.M. Pelechaty, P. Kolosov, Calibrating rates of early Cambrian evolution, Science 261: 1293–1298, 1993. Înapoi la text.
 15. Citat din M. Nash, When life exploded, Time 146(23):66–74, 1995. Înapoi la text.
 16. Pentru mai multe discuții și exemple, vedeți capitolele 13 și 15 din Roth, Origins: Linking Science and Scripture. Înapoi la text.
 17. D.E. Fatovsky, D. Badamgarav, H. Ishimoto, M. Watabe, D.B. Weishampel, The paleoenvironments of Tugrikin-shireh (Gobi Desert, Mongolia) and aspects of the taphonomy and paleoecology of Protoceratops (Dinosauria: Ornithischia), Palaios 12(1):59–70, 1977. Înapoi la text.
 18. T.E. White, The Dinosaur Quarry, in E.F. Sabatka, editor, Guidebook to the Geology and Mineral Resources of the Uinta Basin, Intermountain Association of Geologists, Salt Lake City, UT, p. 21–28, 1964. Înapoi la text.
 19. Pentru câteva exemple, vedeți capitolul 15 din Roth, Origins: Linking Science and Scripture. Înapoi la text.
 20. Robert H. Dott Jr. și Roger L. Batten, Evolution of the Earth, 4th edition, McGraw-Hill Book Co., New York, NY, p. 155, 1988; Robert M. Garrels și Fred T. Mackenzie, Evolution of Sedimentary Rocks, W.W. Norton & Co., New York, p. 114, 1971; J. Gilluly Geologic Contrasts Between Continents and Ocean Basins, în A. Poldervaart, editor, Crust of the Earth, Geological Society of America, Special Paper, 62:7–18, 1955. Înapoi la text.
 21. Pentru o discuție mai detaliată, vedeți A.A. Roth, Those gaps in the sedimentary layers, Origins 15(2):75–92, 1988; grisda.org/origins-15075. Înapoi la text.
 22. Vedeți capitolul 21 din Roth “Do we need to turn off …” for a discussion of a variety of these models. Înapoi la text.

Alte lecturi