Explore
Also Available in:

În șase zile

Science and origins

Jeremy L. Walter

Jerry R. Bergman

John K.G. Kramer

Paul Giem

Henry Zuill

Jonathan D. Sarfati

Ariel A. Roth

Keith H. Wanser

Timothy G. Standish

John R. Rankin

Bob Hosken

James S. Allan

George T. Javor

Dwain L. Ford

Angela Meyer

Stephen Grocott

Andrew McIntosh

John P. Marcus

Nancy M. Darrall

John M. Cimbala

Edward A. Boudreaux

E. Theo Agard

Ker C. Thomson

John R. Baumgardner

Arthur Jones

Religion and origins

George F. Howe

A.J. Monty White

D.B. Gower

Walter J. Veith

Danny R. Faulkner

Edmond W. Holroyd

Robert H. Eckel

Jack Cuozzo

Andrew Snelling

Stephen Taylor

John Morris

Elaine Kennedy

Colin W. Mitchell

Stanley A. Mumma

Evan Jamieson

Larry Vardiman

Geoff Downes

Wayne Frair

Sid Cole

Don B. DeYoung

George S. Hawke

Kurt P. Wise

J.H. John Peet

Werner Gitt

Don Batten

In Six Days

În șase zile

De ce 50 de oameni de știință alegsă creadă în creație.

Editat de Dr. John Ashton
tradus de Cristian Monea (Centrul De Studii Facerea Lumii)

Dr. Nancy M. Darrall, botanistă

Dr. Darrall este logoped la Bolton Community Health Care Trust din Regatul Unit. Ea deține o licență în botanică agricolă de la Universitatea din Țara Galilor, un doctorat în botanică de la Universitatea din Țara Galilor, Aberystwyth, și un masterat în patologia și terapia vorbirii și limbajului de la Universitatea din Londra. Timp de 14 ani, Dr. Darrall a lucrat în domeniul cercetării mediului la Centrul Național de Energie, Tehnologie și Mediu, de la Leatherhead, studiind impactul asupra mediului al producției de energie electrică și, în special, efectele fiziologice ale poluanților gazoși ai aerului asupra culturilor și copacilor agricoli.


În nordul Angliei, într-un mic oraș industrial numit Helmshore, există o iarbă care l-a făcut faimos în întreaga lume a cercetării poluării aerului. Arată la fel ca oricare altă iarbă din aceeași specie, raigras—sau, pentru biologi, Lolium perenne—dar există anumite diferențe care i-au permis să supraviețuiască într-o zonă foarte poluată de dioxid de sulf în zilele industriei grele. În mod similar, grupuri de indivizi din diferite specii supraviețuiesc în zone industriale cu niveluri ridicate de plumb și zinc în sol. Mulți autori de lucrări științifice care descriu aceste descoperiri vorbesc despre o evoluție a rezistenței la poluare. În calitate de biolog implicat în cercetări privind poluarea aerului, am avut bune ocazii să studiez o mare parte din această lucrare, de exemplu, Bell și Mudd (1976), Horsman și colab. (1978), Roberts și colab. (1983) și Taylor (1978). Bradshaw și McNeilly (1981) comentează că apariția aproape universală a populațiilor tolerante la metal pe rocile minelor arată puterea remarcabilă a selecției naturale ca forță de schimbare evolutivă drept răspuns la factorii de mediu—evoluția în acțiune! E adevărat? Pot fi folosite exemple ca acestea pentru a demonstra că toată viața a evoluat prin mutație și selecție naturală? Aș sugera că există prea multe dovezi științifice în jurul nostru astăzi pentru a ne îndoi cu privire la răspunsul la această întrebare.

Aș dori să abordez acele domenii care mi-au influențat în mod special propria perspectivă asupra: originii viețuitoarelor, caracterul lui Dumnezeu, dovezi ale complexității ireductibile, originea informațiilor și probabilitatea apariției unei noi specii. Complexitatea lumii naturale nu poate fi pusă la îndoială; originea unei astfel de complexități, prin evoluție sau proiectare, necesită o evaluare atentă a informațiilor din toate sursele. Esența evoluției neo-darwiniene este că noile specii, noile modele, noile organe precum ochiul, aripa și urechea pot apărea întâmplător. Mai mult decât atât, spune că viața a provenit spontan din materie chimică și, de-a lungul a milioane de ani, toate diferitele forme de viață au luat ființă prin procesele de mutație și selecție naturală. Originea vieții este materia și numai materia; orice altceva este irelevant și inutil, exclus din dezbatere prin definiție, înainte ca această dezbatere să înceapă (Johnson, 1995). Procesul este neghidat și absurd, imprevizibil privind rezultatul său; omul este rezultatul unui proces natural și fără scop, care nu l-a avut în vedere (Simpson, 1967).

Evoluția—un plus adăugat

În timpul petrecut la universitate studiind botanică agricolă și botanică pură, nu am avut cursuri despre evoluție.

Am studiat natura ADN-ului, a genelor și a cromozomilor și am continuat să analizez expresia genelor la indivizi și populații și transferul de informații genetice către generațiile următoare. Am învățat să clasificăm plantele după metode tradiționale și tehnici moderne. Profesorul care a ținut acest ultim curs a comentat că teoria evoluționistă nu a oferit tehnici sau proceduri noi pentru construirea clasificărilor, și că încercările speculative de a produce arbori și sisteme filogenetice, fără multe dovezi valabile, au întârziat de fapt progresul taxonomiei (Heywood, 1967).

În ecologie, au fost explorate relațiile complexe dintre plante și animale din diferite medii, iar evoluția acestor rețele complexe de interacțiune a fost declarată drept un fapt.

Cu toate acestea, în niciun domeniu nu s-au adus dovezi experimentale sau observaționale, nici nu s-au furnizat argumente teoretice pentru a susține o astfel de afirmație. La alte subiecte, nu s-a făcut nicio referire la tema evoluției: anatomia plantelor, biochimia, fiziologia, culturile agricole, creșterea plantelor, dăunătorii culturilor și bolile. În mod clar, complexitatea tuturor acestor domenii de studiu poate fi de sine stătătoare și se poate dezvolta fără baza evoluționistă, care se pretinde că stă la baza tuturor domeniilor științei biologice. Puține s-au schimbat în biochimie și științele biologice, judecând după textele științifice de astăzi.

Planificat, menit și proiectat

La universitate am avut și ocazia de a beneficia de studiul sistematic al credinței creștine biblice. Eram deja creștină, având cunoștințe despre puterea mântuitoare a lui Dumnezeu, înainte de a merge la universitate. Totuși, în acest timp, s-a dezvoltat înțelegerea mea despre caracterul lui Dumnezeu. A venit un moment în care am putut vedea o neconcordanță între Dumnezeul Cel revelat în Biblie și natura unui zeu care ar fi compatibil cu procesele evoluției. Evoluția cu un modul adăugat de credință în Dumnezeu a fost foarte nesatisfăcătoare și contrazicea revelația lui Dumnezeu în Scriptură. Ființa supranaturală și cu sens, dezvăluită în Biblie, care este cu totul puternică, cauza tuturor lucrurilor, inclusiv a tuturor obiectelor materiale, a oricărui proiect și a tuturor regulilor prin care funcționează lumea naturală, trebuia să cedeze. Trebuia să cred într-un zeu cu putere limitată; lucrurile puteau lua ființă fără voia lui.

Rezultatele s-ar putea să nu țină neapărat de alegerea sa, iar natura autonomă s-ar putea să producă altceva în schimb.

Dumnezeu a planificat, a menit și a proiectat rezultatul perfect, lumea așa cum a fost creată inițial, El obținându-o prin mijloace perfecte, cu o precizie impecabilă (Tozer, 1961). Creația este o expresie a ființei lui Dumnezeu și, prin urmare, va reflecta caracterul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, pentru a fi în concordanță cu principiile evoluției, ar trebui să recunosc o înțelepciune izvorâtă din lucruri, din materie, din molecule și, de asemenea, din procese naturale care ar putea să schimbe sau să îmbunătățească începuturile unei sarcini a lui Dumnezeu. Acest lucru ar implica acordul cu punctul de vedere al neo-darwinistilor, conform cărora știința este singura cale sigură către cunoaștere. În consecință, ar trebui să accept că știința are un monopol asupra producției de cunoștințe și că limitele științei sunt limitele cunoașterii și ale realității. Un Dumnezeu care este atotștiutor și a planificat mântuirea noastră înainte de întemeierea lumii nu poate fi acceptat alături de o interpretare naturalistă a lumii. În cel mai bun caz, poate fi tolerat un zeu care este o ființă îndepărtată ce a pus lucrurile în mișcare, dar apoi a urmărit neputincios de pe margine cum lucrurile se desfășurau. În acest caz, nu ar mai trebui să consider Biblia drept o sursă fără greșeală de cunoaștere a comportamentului lui Dumnezeu față de om, despre originea păcatului și a suferinței, ci doar ca o scriere din Tradiție, irelevantă pentru lumea de astăzi, deoarece am evoluat dincolo de planurile lui Dumnezeu.

Acuratețea istorică a relatărilor din primele capitole ale Facerii, care se ocupă cu creația lui Adam și a Evei, degradarea lumii naturale și moartea ca urmare a Căderii, ar fi, de asemenea, inacceptabilă. Acest lucru ar trebui înlocuit cu o perspectivă asupra progresiei evolutive a plantelor și animalelor, o îmbunătățire treptată către lucruri mai bune. Atunci, aceasta ar da o lovitură mortală autorității Noului Testament, deoarece autorii folosesc caracterul istoric al acestor oameni timpurii ca bază pentru dezvoltarea argumentelor despre mântuire și judecată.

Întrucât credința mea creștină face parte din viața mea de zi cu zi, am constatat că era imposibil să retrogradez credința într-o sferă separată de observațiile și înțelegerea mea despre știință. Profesorul Edgar Andrews a discutat despre natura ilogică a compartimentării credinței și științei în cartea sa Christ and the Cosmos (1986) și am găsit argumentele sale utile în clarificarea propriei mele poziții. El subliniază că facem observații și efectuăm experimente folosind simțurile noastre naturale pentru a colecta informații științifice. Din aceste informații factuale ne folosim puterile rațiunii pentru a dezvolta o înțelegere a lumii naturale. Cu toate acestea, această înțelegere exclude cunoașterea lucrurilor spirituale. Cele cinci simțuri ale noastre ne permit să observăm lumea naturală, dar credința ne permite să observăm tărâmul spiritual al lui Dumnezeu. Pentru a ne dezvolta înțelegerea spirituală, ne folosim de credință.

Nu putem folosi doar credința, puterile rațiunii noastre folosind informațiile, iar credința o folosesc pentru a ajunge la înțelegerea spirituală. Rațiunea funcționează pe credință plus informații pentru a da o înțelegere spirituală, la fel cum rațiunea acționează asupra observațiilor celor cinci simțuri pentru a ne dezvolta înțelegerea modului în care funcționează lumea naturală astăzi. Credința nu este o cale alternativă către o altă formă de cunoaștere care nu are legătură cu lumea materială în care trăim. Ambele trasee duc la înțelegere. Cu toate acestea, prin folosirea rațiunii plus credința plus informațiile, ajungem la o înțelegere tot mai mare a modului în care lucrează Dumnezeu în lume, „înțelepciunea lui Dumnezeu”. Mi-am dat seama că lucrarea Sa în lumea naturală este nici mai mult nici mai puțin decât o reflexie a caracterului Său și a relațiilor Sale cu oamenii. Acestea ar fi în concordanță cu revelația Sa directă prin Scriptură, deși s-ar putea să nu fie la fel de complete. A crede că Dumnezeu a creat lumea prin evoluție ar însemna că Dumnezeul biblic ar trebui să se dea la o parte pentru o ființă mai mică.

Nu eram pregătită să accept aceste gând. Trebuia să încep să evaluez dovezile și să mă uit la argumentele pentru evoluție și, de asemenea, la cele pentru crearea lumii de către o ființă inteligentă.

O nouă tehnică de examinare?

Un argument pe care l-am găsit deosebit de util a venit din teoria informației (Wilder-Smith, 1981). O diferență majoră între creaturile vii și cele neînsuflețite este puterea de a se reproduce. Acest lucru este posibil datorită planului genetic, genelor, care sunt conținute în toate celulele vietăților. De obicei, acestea sunt alcătuite din molecule de ADN, iar identificarea structurii acestei molecule a fost una dintre marile realizări ale științei ultimului secol. Lanțurile ADN găsite în structuri asemănătoare panglicii, cromozomii, sunt duplicate înainte de divizarea celulelor. Aceste copii sunt transmise generațiilor următoare, care pot dezvolta aceeași formă și funcție, anatomie, fiziologie și biochimie ca strămoșii lor. Trei unități de codificare stau la baza ADN-ului, la fel cum limba engleză are 26 de litere în alfabet, iar aceste litere sunt combinate în diferite moduri pentru a însemna lucruri diferite atunci când codul este tradus. Aceste unități de codificare din gene oferă instrucțiuni pentru a face lanțuri de aminoacizi, care sunt elementele de bază ale proteinelor. Multe dintre aceste proteine sunt enzime care catalizează reacțiile biochimice și formează ceilalți constituenți ai celulei.

Structura dublu elicoidală a ADN-ului este similară cu hârtia și cerneala manualelor mele de biologie. Oricine s-a așezat în fața unei foi de hârtie goală la un examen a fost conștient că este necesar mai mult decât hârtie și cerneală pentru a trece examenul. Avem nevoie de idei, concepte, planuri, scop, memorarea notelor de curs, ecuații matematice—cu alte cuvinte, informații—pentru a completa lucrarea. Hârtia și cerneala conțin aceste idei? O vărsare accidentală de cerneală poate lăsa un model interesant de puncte, linii și cercuri pe o bucată de hârtie, dar nu vedem informații acolo. Nici atunci când un copil de doi ani decide să înveselească tapetul cu creioanele! Cu toate acestea, când vedem scrierea pe o bucată de hârtie, ne așteptăm să obținem informații pe măsură ce o citim.

De ce este așa? Spre deosebire de vărsarea accidentală sau de exemplul copilului de doi ani cu un creion, o persoană care și-a folosit inteligența pentru a crea informații a fost responsabilă pentru scrierea lucrării. Nu există nicio diferență între vărsarea accidentală de cerneală pe hârtie și hârtia cu scris pe ea în ceea ce privește materialele utilizate. Cu toate acestea, informațiile sunt prezente pe una și nu pe cealaltă. De unde provin informațiile? Este proprietatea materialelor, hârtiei și cernelii? Mulți studenți la examen ar dori acest lucru! Informația nu este un produs al hârtiei sau cernelii, ci a minții gânditoare care a organizat astfel aceste două lucruri. Există intenție, scop, proiectare și sens în spatele liniilor drepte, curbelor și cercurilor de cerneală care formează literele.

Luați exemplul unei bucăți de hârtie cu următoarele cuvinte scrise cu cerneală: „John a trecut la matematică”. La fel de ușor am fi putut transmite informațiile scriind cu degetul în nisip. Aici se folosește un singur material, nisipul și totuși mesajul este același; mesajul nu este proprietatea nisipului. Am putea transmite mesajul vorbind. Aceasta ar implica vibrația unei coloane de aer, într-o anumită secvență, în gură și gât. Mesajul ar fi forma vorbită a limbii engleză, dar nu este o proprietate a vibrațiilor și nici a cuvintelor în sine. Aceste cuvinte doar codifică semnificația în engleză. Am putea folosi limbajul semnelor pentru a transmite informațiile—o limbă diferită, dar același mesaj transmis. De asemenea, aici nu ar fi implicat niciun material, ci doar mișcarea mâinilor. Informația nu se află în mâini și în față; este transferată sub formă codificată prin contracția și relaxarea mușchilor și a feței.

Aș dori să mă întorc din nou la exemplul studentului la examen. Dacă am scris jumătate din lucrarea de examen și nu ne putem aminti celelalte puncte cheie, nicio copie și reformulare a ceea ce am scris deja nu ne va oferi note mai mari din partea examinatorului. Elevul trebuie să-și amintească mai multe informații din creier. Același lucru este valabil și pentru originea informațiilor care sunt codificate în gene. Nu există nimic special în ADN; este doar o colecție de molecule precum hârtia și cerneala. Moleculele de ADN pot fi întinse în linie, copiate și totuși nu conțin informații. Are nevoie de o minte gânditoare pentru a proiecta celulele ființelor vii și apoi pentru a încredința acest proiect în formă codificată ADN-ului, astfel încât fiecare organism să poată funcționa și să se reproducă singur. Dincolo de aceasta, pentru a crea un alt organism cu structuri noi și diferite, trebuie adăugate informații suplimentare codificate. Copierea unei părți înregistrate a informațiilor nu va face mai mult pentru plantă sau animal decât pentru acel student nefericit examinat la jumătatea lucrării sale.

Eșecul argumentelor justificative

În timpul prelegerilor și prezentărilor de televiziune și în cartea sa The Blind Watchmaker (1986), Dawkins, un susținător al evoluției, a folosit exemple pe calculator pentru a arăta puterea creativă a selecției naturale în generarea de informații noi. Una dintre demonstrații implica generarea unei fraze pe ecranul calculatorului pornind de la „A fi sau a nu fi” (scris fără spații), din Hamlet. Acest lucru se face pentru a simula apariția presupusă a unei porțiuni scurte din noul cod genetic. Numărul corect de spații este stabilit și apoi completat la întâmplare cu litere din alfabet. Literele sunt apoi alocate aleator spațiilor până când apar cele corecte la fiecare poziție. În scurt timp, pe ecran apare expresia corectă. Dawkins susține că, pe o perioadă lungă de timp, este posibil, prin urmare, ca procesele de evoluție să genereze toate informațiile necesare pentru codificarea noilor structuri ale speciilor noi. De asemenea, a folosit grafica pe calculator pentru a demonstra dezvoltarea de noi forme de animale. El omite doar un lucru din discuția sa: informațiile existau deja în ambele exemple.

În primul exemplu, expresia țintă „tobeornottobe” („afisauanufi”) se afla în memoria calculatorului și doar un exercițiu de potrivire a fost necesar. În al doilea, design-ul era deja prezent în propria sa minte inteligentă și el controla procesul. În contrast puternic cu intenția sa, el a oferit o demonstrație puternică a unui proiectant inteligent la lucru.

Mi s-au p[rut foarte utile argumentele despre originea informațiilor, dar există multe exemple citate în care se spune că au apărut noi caracteristici, de exemplu, molia piperată, evoluția toleranței la poluare, rezistența la antibiotice și anemia falciformă. În cazul moliei piperate, un număr mare de forme întunecate au apărut în perioada epocii industriei grele din Regatul Unit, dar un număr mic de forme au existat dintotdeauna (Kettlewell, 1958). În același mod, populațiile de plante includ pe cele care supraviețuiesc mai bine în medii poluate datorită diferențelor mici în structura plantei și în metabolismul acesteia, așa cum am discutat mai devreme. Aceste variații sunt moștenite prin gene. Plantarea unui sac mixt de semințe într-un loc poluat ar însemna că indivizii mai toleranți ar supraviețui și cei mai puțin toleranți ar muri sau, în cel mai bun caz, vor supraviețui pentru a crește ca indivizi mai puțin sănătoși și pentru a produce mai puține semințe. Acesta este un exemplu clar de selecție naturală care acționează asupra unui fond de gene preexistent, ca răspuns la schimbarea mediului.

Cu toate acestea, acest tip de selecție naturală nu ne spune nimic despre originea genei sau a genelor pentru toleranță, indiferent dacă este o formă mutantă sau o parte a variației din cadrul speciei. Nu ne spune nimic despre originea acestei specii de plante. Este echivalent cu selecția de bomboane roșii dintr-o pungă de bomboane cu diferite culori; nimic nou nu a apărut în gene, nu există informații noi. Multe alte exemple de astfel de variații sunt cunoscute: înflorirea trifoiului în timpul iernii sau al verii, variațiile între populațiile de șarpe într-o zonă din lanțul muntos Sierra Nevada, din centrul Californiei, și între populațiile de orez crescute pentru generații succesive la diferite latitudini din Japonia (discutate în Bradshaw și McNeilly, 1981). Este aceasta evoluție? Nu, nu este ceea ce a înțeles Darwin sau oricare dintre susținătorii teoriei actuale, cum ar fi Dawkins (1986) și Simpson (1967). De ce nu? Pentru că nu au apărut modele noi, nici organe noi. Aici avem pur și simplu o refacere a ceea ce este deja prezent. Am putea numi-o micro-evoluție, dar acesta nu este un termen satisfăcător, deoarece nicio măsură de micro-evoluție nu se poate adăuga la evoluția propriu-zisă, deoarece nu s-a format nimic nou, oricât ar fi „micro”.

În alte exemple, schimbările apar în genele indivizilor. Spetner (1997), în cartea sa Not by Chance, discută detalii despre modificările care duc la rezistența la antibiotice în bacterii și ar fi util să rezumăm punctele aici. Un exemplu de rezistență la antibiotice care implică modificări ale genelor este cel al streptomicinei antibiotice. Molecula funcționează interferând cu fabricarea de proteine în celula bacteriană. Acest lucru se întâmplă atunci când molecula de streptomicină se atașează de partea specifică a celulei în care are loc reacția pentru a forma o proteină. Acest lucru nu oprește producerea de proteine, dar streptomicina afectează rezultatele. Bacteria este acum incapabilă să pună aminoacidul corect în lanț; este inclus aminoacidul greșit și astfel se creează proteina greșită. Acest produs greșit nu își poate îndeplini sarcina în bacterie; celula nu poate crește, se divide și se înmulțește, iar infecția dispare. Când o bacterie devine rezistentă la streptomicină, s-a produs o mutație în ADN, astfel încât streptomicina nu se mai poate bloca pe locul fabricării proteinelor și nu mai poate interfera cu procesul. Schimbarea ar putea avea loc în mai multe locuri din genă, dar va avea întotdeauna același efect. Ceea ce s-a întâmplat de fapt cu bacteria este că a existat o pierdere de informații în gene. ADN-ul nu mai conține toate informațiile necesare pentru ca locul de producție să aibă forma corectă. Bacteria nu este capabilă să crească și să se înmulțească la fel de eficient ca înainte, dar totuși a câștigat rezistență la antibiotic.

Modificări similare s-au produs în exemplul anemiei falciforme. Aceasta este o afecțiune întâlnită în zone din lume în care malaria este predominantă (Cavalli-Sforza și Bodmer, 1971). Mutația modifică compoziția hemoglobinei care transportă oxigenul din celulele roșii din sânge și, în consecință, celulele roșii din sânge capătă forma de seceră. Aceasta înseamnă că parazitul malariei nu mai este capabil să trăiască și să crească în interiorul globulelor roșii, iar individul cu această genă modificată nu suferă de malarie. Din nou, această modificare s-a produs și prin pierderea informațiilor. S-a pierdut capacitatea de a pune împreună combinația potrivită de molecule care să permită globulelor roșii să funcționeze eficient. În schimb, este creată o formă inferioară (Ling, 1992).

Aceste exemple oferă dovezi convingătoare de modificări fără ca informațiile să fie adăugate la genele unui organism viu și, în unele cazuri oferă dovezi de pierderea informațiilor. Într-un interviu înregistrat, lui Dawkins i s-a cerut să dea exemple de modificări ale organismelor care au avut loc prin adăugarea de informații noi. El nu a putut face acest lucru (Keziah, 1997). După cum subliniază Spetner: „Eșecul de a observa chiar și o mutație care adaugă informații este mai mult decât un eșec de a găsi suport pentru teorie. Este o dovadă împotriva teoriei.”

Probabilitatea unei specii noi—posibil sau nu

Un alt argument foarte puternic împotriva evoluției vine din calculele lui Spetner (1997) privind șansa apariției unui eveniment de evoluție: apariția unei specii noi. Mulți autori de cărți despre controversa evoluției au atins această problemă în trecut, dar în această carte Spetner folosește cifre preluate din literatura științifică ca bază pentru calcule detaliate. El preia estimări ale șanselor de a obține o mutație, numărul de replicări (nașteri) în fiecare pas al lanțului către o specie nouă și o valoare estimată a numărului de pași necesari pentru a obține o specie nouă. El presupune că la fiecare pas se adaugă informații la codul genetic și că cea mai mică schimbare posibilă la codul genetic este avantajoasă.Ambele sunt ipoteze nedovedite cu implicații enorme în favoarea teoriei evoluției, după cum subliniază autorul, dar trebuie făcute pentru calcule. Apoi, el estimează șansele ca o mutație, de obicei avantajoasă, să apară și să se răspândească în toată populația. Astfel, el a continuat să afle șansa unei specii noi să evolueze, presupunând că o singură eroare de copiere potențială era avantajoasă la un moment dat. Posibilitatea s-a dovedit a fi extrem de mică, iar șansele împotriva ei erau extrem de mari. Niciun evoluționist căruia i s-au arătat calculele detaliate nu le-a respins. Modificările sugerate ale unor ipoteze pot crește șansele în anumite etape, dar sunt total insuficiente pentru a face teoria evoluției un eveniment cu o probabilitate acceptabilă.

Ireductibil de complex—este totul sau nimic

O altă provocare majoră pentru acceptarea evoluției neo-darwiniene a venit printr-o conștientizare a complexității vietăților. La nivel biochimic, știu unele dintre complexitățile metabolismului în viețuitoare. Aș putea privi cu uimire diagrama căilor biochimice din celule chiar și după câțiva ani de muncă de cercetare. Diagrama are dimensiunea unui poster mare pentru elevi și este acoperită cu litere mici care arată diferitele căi ce sintetizează moleculele necesare funcționării celulei. Inutil să spun că editorul îl actualizează la intervale regulate, pe măsură ce se învață mai multe despre procesele biochimice din celule. Căile biochimice sunt, totuși, foarte diferite de căile care coboară pe un munte în diferite direcții; sunt mai mult ca o rețea. Majoritatea căilor sunt extrem de integrate cu altele, iar nivelurile anumitor produse create (metaboliți) pot inhiba sau crește activitatea acelei căi și, adesea, a altor căi. Sunt sintetizate anumite produse care sunt necesare pentru a crea produse destul de diferite. Toate acestea formează o rețea complexă de procese biochimice echilibrate în interiorul celulei. Ar fi foarte dificil să introducem o cale complet nouă în rețea și aceasta ar fi genul de schimbare ce ar trebui să aibă loc într-un organism care evoluează. Mai mult decât atât, este foarte dificil să concepem evoluția treptată a unui sistem atât de complex. Pentru ca orice parte să fie funcțională, multe alte căi ar trebui, de asemenea, să fie pe deplin funcționale.

Behe (1996) consideră că multe sisteme biochimice sunt produsul proiectării inteligente. Criteriile sale sunt dovezi ale „complexității foarte specifice, ireductibile—ordonarea componentelor separate, bine ajustate, pentru a realiza o funcție care depășește oricare o componentă în sine”. El folosește exemplul unei capcane pentru șoareci ca o simplă analogie. Deasupra unei bucăți de lemn sunt fixate o serie de articole.

 • Un ciocan metalic va ține apăsat și va ucide șoarecele.
 • Un arc va permite ciocanului metalic să se deplaseze peste capcană cu viteză și să facă treaba rapid și eficient.
 • O bară metalică de reținere ține ciocanul înapoi atunci când capcana este fixată.
 • O capcană suficient de sensibilă, astfel încât presiunea ușoară a unui șoarece care gustă mâncarea să o declanșeze.

Fiecare dintre aceste părți este esențială pentru succesul capcanei. Fără ciocan, șoarecele nu ar fi prins și ar putea lua mâncarea fără a fi prins noapte de noapte. Fără arc, ciocanul și platforma nu ar putea acționa împreună pentru a prinde șoarecele. Fără prindere sau bara de reținere metalică, capcana nu ar putea fi setată pentru acțiune ulterioară la sosirea șoarecelui; ar fi mai probabil să vă prindeți unul dintre degete atunci când încercați să puneți capcana! Fără piesa de lemn care formează baza, componentele nu ar putea fi aranjate în poziția corectă pentru a lucra între ele. Toate piesele trebuie să fie de dimensiunea corectă, montate în poziția corectă, realizate din material adecvat și în stare de funcționare. În caz contrar, ați reveni la magazin pentru o altă capcană!

Dacă o parte a capcanei ar lipsi, nu ar funcționa doar ocazional—nu și-ar face niciodată treaba sau ar face o treabă greșită. Pentru a aplica acest principiu sistemelor vii, o formă parțial evoluată nu este un candidat pentru selecția naturală, deoarece nu este încă capabilă să-și îndeplinească funcția necesară. Behe continuă să demonstreze proiectarea în lumea naturală folosind câteva exemple de complexitate ireductibilă preluate din procesele și structurile biochimice din celule. Aceste exemple includ cilul, o structură subcelulară „care arată ca un fir de păr și bate ca un bici”; procesul de coagulare a sângelui și transportul intracelular. De asemenea, el discută despre ochiul uman, menționând că aici există o serie de sisteme ireductibil de complexe, de exemplu, retina, canalele lacrimale și pleoapele. Aș fi de acord cu Darwin când a scris despre dificultatea sa de a înțelege cum ar fi putut evolua ochiul, deoarece era conștient că un astfel de organ complex nu ar fi putut proveni în câțiva pași. În cuvintele sale, ideea era „cât se poate de absurdă” (Darwin, 1859, editat în 1959).

Darwin a propus însă că schimbările benefice care duc la dezvoltarea ochiului se acumulează de-a lungul mai multor generații, fiecare intermediar fiind util posesorului său. Cu toate acestea, de la publicarea The Origin of Species, s-au descoperit mult mai multe despre structura și funcția ochiului. Se știu multe despre fiziologia și biochimia viziunii în sine, iar avansul neuro-științei ne-a ajutat să înțelegem mai multe despre procesarea imaginii vizuale în căile neurologice și creier. Baker (1991a, 1991b, 1992) oferă o relatare a structurii și funcției ochiului și o discuție a dificultăților și mai mari ridicate în fața teoria evoluției.

Dovezile conduc

Principalele mele argumente împotriva evoluției sunt bine ilustrate de ochiul uman:

 • De unde ar veni noile informații pentru a furniza planul genetic pentru această structură nouă?
 • Cum au apărut sistemele ireductibil de complexe din ochi? Aș fi de acord cu Behe (1996) când ajunge la concluzia că este necesar un proiectant inteligent pentru a explica originea lor. Modificările necesare pentru aspectul ochiului sunt mai complexe decât pentru o specie nouă.
 • Probabilitatea ca acest organ să evolueze întâmplător este, prin urmare, chiar mai îndepărtată decât cea a unei noi specii care evoluează, ceea ce Spetner (1997) estimează oricum că este imposibil.

Dovezile indică un proiectant inteligent al unei game largi de vietăți, atât vii, cât și dispărute, mai degrabă decât o evoluție neîndrumată și absurdă. Cu toate acestea, unii consideră că dovezile din lumea naturală necesită un proiectant, dar se mulțumesc doar să accepte posibilitatea unei forțe inteligente din spatele universului. Dacă o forță inteligentă a proiectat lumea, cu siguranță noi, ca ființe inteligente, trebuie să mergem mai departe și să aflăm natura acestei ființe. Biblia îmi spune că mintea inteligentă din spatele universului este un Dumnezeu care se află în control total; aceasta exclude posibilitatea ca El să fi acționat prin evoluție. Baza propriei mele credințe este parte din relatarea biblică și este punctul meu de plecare în înțelegerea dovezilor științifice—paradigma mea, „presupunerile” mele, dacă doriți. O perioadă de timp scurtă pentru lumea creată este eminamente posibilă pentru un designer inteligent, deși nu este neapărat necesară. Ceea ce nu mai este necesar sunt perioadele lungi de timp pentru a încerca explicarea originii îmbunătățirilor întâmplătoare. Raționând pe baza observațiilor științifice și a credinței în Biblie, concluzionez: creația este rezultatul unui proiectant inteligent și este cu siguranță posibilă într-o perioadă scurtă de șase zile.

Nota autorului: Doresc să mulțumesc lui P. Garner și M. Garton pentru comentariile lor utile asupra unei versiuni anterioare a acestui articol.

Lecturi

 1. Andrews, E.H., Christ and the Cosmos, Evangelical Press, Welwyn, Anglia, 1986.
 2. Baker, S., Seeing and believing. The amazing process of human vision, Origins: Journal of the Biblical Creation Society 4(10):9–11, 1991a.
 3. Baker, S., Seeing and believing 2. The amazing process of human vision, Origins: Journal of the Biblical Creation Society 4(11):16–18, 1991b.
 4. Baker, S., Seeing and believing 3. The amazing process of human vision, Origins: Journal of the Biblical Creation Society 4(12):11–14, 1992.
 5. Behe, Michael J., Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, Free Press, Simon and Schuster, New York, 1996.
 6. Bell, N.J.B. și C.H. Mudd, Sulphur dioxide resistance in plants; a case study of Lolium perenne. În Effects of Air Pollutants on Plants, ed. T.A. Mansfield, Cambridge University Press, New York, p. 87–103, 1976.
 7. Bradshaw, A.D. și T. McNeilly, Evolution and Pollution: Studies in Biology, No 130, Edward Arnold, Londra, 1981.
 8. Cavalli-Sforza, L.L. și W.F. Bodmer, The Genetics of Human Populations, Freeman, San Francisco, CA, 1971.
 9. Darwin, Charles, The Origin of Species, ed. J.W. Burrow, Penguin Books, Harmondsworth, Anglia, 1968.
 10. Dawkins, Richard, The Blind Watchmaker, Penguin Books, Londra, 1998 (1986).
 11. Dawkins, R. În From a Frog to a Prince (video), Keziah Films.
 12. Heywood, V.H., Plant Taxonomy: Studies in Biology, No 5, Edward Arnold, Londra, 1967.
 13. Horsman, D.A., și colab., Evolution of sulphur dioxide tolerance in perennial ryegrass, Nature 276:493–4, 1978.
 14. Johnson, Phillip E., Reason in the Balance: The Case against Naturalism in Science, Law and Education, InterVarsity Press, Westmont, IL, 1995.
 15. Kettlewell, H.B.D., A Survey of the frequencies of Biston betularia (L) (LEP) and its melanic forms in Great Britain, Heredity 12:51–72, 1958.
 16. Ling, J., Haemoglobin—a pedagogic protein, Origins: Journal of the Biblical Creation Society 4(12):20–5, 1992.
 17. Simpson, George Gaylord, The Meaning of Evolution, revised edition, Yale University Press, New Haven, CT, p. 344–345, 1967.
 18. Spetner, Lee, Not by Chance, The Judaica Press, Inc., New York, 1997.
 19. Roberts, T.M., N.M. Darrall și P. Lane, Effects of gaseous air pollutants on agriculture and forestry in the UK, Advances in Applied Biology 9:2–130, 1983.
 20. Taylor, G.E., Genetic analysis of ecotype differentiation of an annual plant species, Geranium carolinianum L., in response to sulphur dioxide, Botanical Gazette 136:362–8, 1978.
 21. Tozer, A.W., The Knowledge of the Holy, James Clarke, Londra, 1961.
 22. Wilder-Smith, A.E., The Natural Sciences Know Nothing of Evolution, Master Books, Green Forest, AR, 1981.

Alte lecturi